Wetenschappelijk onderzoek

Omring vindt het belangrijk dat behandelaren, artsen en verpleegkundigen praktijkgericht onderzoek doen. Daarvoor heeft de Raad van Bestuur het wetenschapsbeleid ingezet. Zo kunnen we vanuit onze dagelijkse zorgpraktijk bijdragen aan nieuwe kennis en blijven we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op medisch vakgebied. Meestal gaat het om praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van geneesmiddelen, nieuwe behandelmethoden of diagnostiek.

Wetenschappelijk onderzoek met bestaande medische gegevens van cliënten is een belangrijke vorm van onderzoek om de zorg continu te verbeteren. Deze gegevens geven namelijk goed inzicht in het verloop van de ziekte en de behandeling van cliënten. De gegevens die we voor onderzoek gebruiken worden altijd anoniem verwerkt en zijn niet tot individuele cliënten te herleiden.

Indien u niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek kunt u daar tegen bezwaar maken. U kunt uw bezwaar indienen bij het Medisch Secretariaat via medisch.secretariaat@omring.nl of telefonisch via 088-2068080

Lopend onderzoek

Onderzoek voorschrijven van medicijnen (peilstations)

Omring voert samen met het Amsterdam UMC een kwaliteitsonderzoek uit naar het voorschrijven van medicijnen. Het doel van dit onderzoek is dat het voorschrijven van medicijnen in de verpleeghuiszorg steeds gepaster (tijdig en juist) wordt en de kwaliteit van de behandeling verbetert.

Omring en het onderzoeksteam van Amsterdam UMC besteden veel zorg aan de bescherming van de privacy van bewoners waarvan gegevens worden gebruikt. Alle gegevens worden binnen het kwaliteitsonderzoek vertrouwelijk behandeld volgens de privacywet (AVG) en de Nederlandse wetgeving. De onderzoekers ontvangen géén informatie waarmee iemand direct herkend kan worden. De gegevens worden namelijk vervangen door een code. Pas daarna start het onderzoek. Hierdoor is niet af te lezen over wie de informatie gaat. Daarmee kunnen de onderzoekers de analyses uitvoeren, zonder dat de privacy in het geding komt.

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker