Over Omring

Cliëntenraden

De cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van cliënten van Omring behartigt. Omring heeft de volgende cliëntenraden:

  • Centrale Cliëntenraad
  • Cliëntenraad Thuiszorg
  • Lokale Cliëntenraden (Omringlocaties)

Centrale Cliëntenraad

Op concernniveau is de medezeggenschap voor cliënten geregeld in de Centrale Cliëntenraad. Deze bestaat uit leden (veelal de voorzitters) van cliëntenraden binnen Omring. Er is een cliëntenraad Thuiszorg en de meeste woonlocaties hebben een eigen cliëntenraad. Binnen de Centrale Cliëntenraad zijn er contactpersonen die het contact en de communicatie met de afzonderlijke cliëntenraden onderhouden. De Centrale Cliëntenraad heeft een onafhankelijke voorzitter.

De Centrale Cliëntenraad is binnen de wettelijke kaders bevoegd wanneer het gaat om Omringbrede besluiten en bij besluiten die de belangen raken van de cliënten die door meer dan één cliëntenraad worden vertegenwoordigd.

De onafhankelijk voorzitter van de Centrale Cliëntenraad is de heer drs. R.J.J. van Soelen.

U kunt contact opnemen met de Centrale Cliëntenraad via het secretariaat Raad van Bestuur via 0229–206738 of centraleclientenraad@omring.nl.

Cliëntenraad Thuiszorg

Omring Thuiszorg heeft een eigen cliëntenraad:

U kunt contact opnemen met de Cliëntenraad Thuiszorg via 0229 - 206 972 of clientenraadthuiszorg@omring.nl.

Lokale cliëntenraden

Voor de Omringlocaties hebben we de volgende lokale cliëntenraden:

De raden laten zich graag informeren over zaken die beter kunnen, misschien wel moeten. Zij zetten zich met Omring in voor de beste zorg.

Neem contact op

Bel 088 - 206 89 10
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Stel uw vraag aan een van onze medewerkers via de live chat

Nu chatten

Chat momenteel offline

U kunt ook een mail sturen naar service@omring.nl

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker