Hulp en ondersteuning in uw thuissituatie

Omring thuisbegeleiding

Merkt u dat u moeite heeft om uw thuissituatie op de rails te houden? Ervaart u moeilijkheden door schulden of verslaving, heeft u hulp nodig bij het opvoeden of heeft u een vervuilde woonsituatie na verwaarlozing of verwaarlozing van persoonlijke hygiëne en veiligheid? Wij begrijpen dat dit soort situaties het dagelijkse leven flink in de war kunnen schoppen. Omring thuisbegeleiding helpt u de draad weer op te pakken.

Wat kan Omring thuisbegeleiding voor u doen?

De thuisbegeleider komt bij u thuis om kennis te maken en vervolgens gaan jullie samen aan de slag. U leert nieuwe vaardigheden om uw obstakels zelf aan te pakken. Hierbij krijgt u ondersteuning van de thuisbegeleider. Op een stapsgewijze manier worden alle problemen in samenhang met elkaar aangepakt. Mocht het nodig zijn schakelt de thuisbegeleider ook andere hulpverleners in voor overleg.

De thuisbegeleiding van Omring werkt met verschillende thuisbegeleiding arrangementen. Deze arrangementen verschillen in hun doelen, het aantal uur en de complexiteit van de begeleiding. Samen met de thuisbegeleider bepaalt u welk arrangement het beste bij u past. Wilt u alvast iets meer weten over de mogelijke arrangementen?

Hulp bij opvoeding en gezinsproblematiek

Gezinnen waar problemen zijn bij de opvoeding en/of kinderen gedragsproblemen vertonen, kunnen ondersteuning krijgen van Omring thuisbegeleiding. Samen met de opvoeders wordt de situatie en worden de problemen in kaart gebracht. De thuisbegeleider participeert in de dagelijkse bezigheden om te observeren en de interactie tussen gezinsleden te bespreken.

Door middel van video hometraining krijgt u beter zicht op uw eigen gezinssituatie. De videobeelden worden gezamenlijk bekeken en geanalyseerd. De thuisbegeleider helpt u vervolgens bij het veranderen van uw manier van opvoeden.

Hulp bij verwaarloosde thuissituatie

Wanneer u of uw naaste een vervuilde woonomgeving heeft en niet in staat is om zelf maaltijden te verzorgen of ondersteuning nodig heeft bij lichamelijke verzorging, dan helpt de thuisbegeleiding uw woonsituatie op orde te brengen.

Hulp bij schulden en administratie

Zijn uw financiën niet op orde en bent u het overzicht kwijtgeraakt over uw administratie? Omring thuisbegeleiding werkt samen met u aan het planmatig en gefaseerd organiseren van uw financiën en administratie.

Wat kost Omring thuisbegeleiding?

De kosten voor thuisbegeleiding hangen af van de hulp die u nodig heeft en de hoeveelheid uren. Deze kosten kunnen, afhankelijk van uw gemeente, worden vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Wij kunnen samen met u een aanvraag indienen bij het WMO-loket van uw gemeente. 

Zo regelt u thuisbegeleiding bij Omring?

1.

Neem contact op met Omring via 088 – 206 89 10 of service@omring.nl om uw situatie te bespreken.

2.

De Omring thuisbegeleider komt bij u thuis om uw situatie en de mogelijkheden te bespreken. 

3.

Zodra de indicatie die is afgegeven ontvangt u de gewenste begeleiding aan huis. 

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker