Over Omring

Algemene voorwaarden voor zorg (leveringsovereenkomst)

De algemene voorwaarden voor zorg (zorgleveringovereenkomst) regelen de rechten en plichten van u en van uw zorgaanbieder. Deze algemene voorwaarden zijn gemaakt door organisaties van zorgaanbieders en cliënten samen. Dat zijn ActiZ, BTN, Consumentenbond, LOC Zeggenschap in Zorg en Patientenfederatie Nederland. De meeste zorgaanbieders zijn lid van Actiz of BTN en gebruiken deze voorwaarden. Omring is lid van Actiz en past de Algemene voorwaarden voor zorg ook toe. De voorwaarden gelden vanaf oktober 2018 en zijn zowel van toepassing op de zorg aan cliënten thuis als op de zorg aan cliënten die in een Omringlocatie wonen. 

Dienstverlening en tarieven

Verhuist u binnenkort naar een woonzorglocatie van Omring? En wilt u meer weten over onze dienstverlening en tarieven (kosten)? Dan kunt u de brochure ‘Dienstverlening en tarieven voor Wonen met zorg’ opvragen via service@omring.nl of via 088 - 206 89 10.

Deze brochures zijn een aanvulling op de folder ‘Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling’ van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).

Algemene voorwaarden Omringpas

Benieuwd naar de voorwaarden van de Omringpas?

Bekijk hier de voorwaarden

Vertegenwoordiging

In de zorg heeft een cliënt rechten en plichten. Als een cliënt niet alles begrijpt, kan hij niet goed voor zichzelf opkomen. In dit geval kan de cliënt zich laten vertegenwoordigen.

Meer informatie over vertegenwoordiging

Toegang digitaal zorgdossier

Bij Omring werken we met een digitaal zorgdossier. Cliënten hebben het recht om de gegevens in hun persoonlijk dossier (zorgcontract) in te zien. Bij wilsonbekwame cliënten is het mogelijk om een vertegenwoordiger online inzage te geven in het dossier.

Meer informatie over toegang digitaal zorgdossier

Neem contact op

Bel 088 - 206 89 10
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Stel uw vraag aan een van onze medewerkers via de live chat

Nu chatten

Chat momenteel offline

U kunt ook een mail sturen naar service@omring.nl

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker