Samen werken aan verbetering

Klachten en complimenten

Omring staat voor een open en doorlopende dialoog. Hierin zijn medewerkers, cliënten, familie en andere relaties steeds met elkaar in gesprek om maximaal bij te dragen aan de kwaliteit van leven van de clienten. Wij vragen onze cliënten en hun familie mee te denken en te praten over hoe het anders of beter kan.

In de dagelijkse praktijk kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en een klacht wilt uiten. Bij het intakegesprek ontvangt iedere cliënt de brochure ‘Uw klacht onze zorg’ met daarbij een persoonlijke toelichting. Omring is net als elke zorgorganisatie verplicht een klacht volgens bepaalde regels te behandelen. We beschouwen elke klacht dan ook als een kans om onze zorg- en dienstverlening verder te verbeteren.

Klachten

Hoe kan een klacht kenbaar worden gemaakt?

Op een van de volgende manieren kunt u uw klacht aan ons kenbaar maken:

- U legt uw klacht rechtstreeks voor aan de betreffende medewerker of locatiemanager. Zij staan open voor ontvangst. De ervaring leert dat zo'n gesprek onduidelijkheden en misverstanden kan wegnemen.

- Bespreekt u liever niet zelf uw klacht of komt u er samen met de medewerker of locatiemanager niet uit dan kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris. Dit kan zowel schriftelijk, telefonisch als digitaal. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en geeft onpartijdig advies over de mogelijkheden voor de behandeling van uw klacht en bijbehorende procedures. Daarnaast kan de klachtenfunctionaris u helpen een klacht te verhelderen en/of formuleren en zo nodig een bemiddelende rol aannemen bij de behandeling van uw klacht.

De klachtenfunctionaris heeft geheimhoudingsplicht en onderneemt geen stappen zonder uw toestemming. Ook kunt u contact opnemen via de onderstaande gegevens.

Contactgegevens

U kunt telefonisch contact opnemen met Omring via 088-2068910. Zij geven u dan het telefoonnummer van de klachtenfunctionaris. Mocht er niet worden opgenomen, dan kunt u ook een boodschap inspreken. U wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.

U kunt ook het online contactformulier invullen. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld. 

Daarnaast kunt u ook een brief sturen naar:

Omring

T.a.v. Klachtenfunctionaris

Antwoordnummer 65

1620 VB Hoorn

E-mail: klachtenbemiddeling@omring.nl

Als uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost of als u bovenstaande stappen niet wilt nemen kunt u uw klacht melden bij de klachtencommissie. Dit is een onafhankelijke commissie die een uitspraak kan doen over uw klacht. Ook kan de commissie aanbevelingen doen aan de raad van bestuur. Alle leden van de commissie hebben geheimhoudingsplicht. De contactgegevens vindt u in de folder 'Uw klacht onze zorg’. U kunt zich ook wenden tot een externe instantie zoals de Geschillencommissie zorg.

Klachtencommissie

Omring

T.a.v. Klachtencommissie

Postbus 142

1620 AC Hoorn

E-mail: klachtencommissie@omring.nl

 

Klachten die betrekking hebben op de Wet zorg en dwang worden behandeld door een andere commissie dan de klachtencommissie van Omring. Zij worden behandeld door: klachtencommissie onvrijwillige zorg (kcoz) Zij worden wel aangemeld bij hetzelfde secretariaat van Omring. E-mail: klachtencommissie@omring.nl

Leden klachtencommissie

Voorzitter: Mevr. Y.C. Koopen - Yvonne

Plaatsvervangend voorzitter: Mevr. A.C.M. Peperkamp - Ada

Lid: De heer A. Blankert – Arnoud

Plaatsvervangend lid: Mevr. S.T. Tijsen - Stephanie

Plaatsvervangend lid: Mevr. L. Bruin - Lia

Klachtenregeling

De klachtenregeling van Omring is hier in te zien.

Complimenten

Heeft u een compliment voor ons?

Voor complimenten staan wij ook altijd open. Bijvoorbeeld als u zeer tevreden bent over de zorgverlening of over een medewerker van Omring. Wilt u dit graag even laten weten? Dan kunt u een e-mail sturen naar service@omring.nl. U kunt er ook voor kiezen een waardering achter te laten op www.zorgkaartnederland.nl . U hoeft dat alleen de locatie of het team op te zoeken en hier een korte waardering te geven. Alvast bedankt!

Vertrouwenspersoon

AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Omring.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?                               
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van Omring, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Zij of hij luistert naar jouw verhaal en informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Omring.

Zo bereik je het AKJ

  • Bel naar 088 – 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.
Clientvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang (PG)

Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

Iedere cliënt en zijn of haar vertegenwoordiger die te maken heeft met de Wet zorg en dwang (Wzd), heeft recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Voor u is dit een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (hierna: CVP Wzd) van Zorgstem.

Zorgstem is één van de vier landelijke organisaties die het vertrouwenswerk binnen de Wzd uitvoert. De CVP Wzd is onafhankelijk, niet in dienst bij een zorginstelling, behandelt uw vraag of klacht vertrouwelijk, en biedt gratis ondersteuning.

De nieuwe wet heeft als uitgangspunt dat zorgverleners niet zomaar een opname regelen of zorg mogen bieden die u niet wenst. Uitgangspunt is hierbij: nee, tenzij. Alleen als het niet anders kan, en alle alternatieven zijn onderzocht, mogen er beslissingen genomen worden waar u het zelf niet mee eens bent.

Heeft u een vraag of klacht over de onvrijwillige geboden zorg of ondersteuning, en wilt u er met een onafhankelijke partij over praten? Neem dan contact op met de CVP Wzd.

Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd voor u betekenen?

· Wij luisteren naar uw verhaal
· Wij helpen u om uw vraag of klacht te verhelderen & verwijzen zo nodig door
· Wij geven informatie en uitleg over uw rechten binnen de Wzd
· Wij ondersteunen u bij het zoeken naar oplossingen van uw vraag of klacht
· Wij kunnen desgewenst ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief, of meegaan naar gesprekken waar de klacht besproken wordt.

Wie is uw cliëntenvertrouwenspersoon Wzd?

Omringlocaties Kop van Noord-Holland:
Marianne Knuit
m.knuit@zorgstem.nl
06-28 84 00 20

Omringlocaties Texel:
Jorn van Overschot
j.vanoverschot@zorgstem.nl
06 - 36 10 74 54

Omringlocaties West-Friesland:
Wouda Weeland
w.weeland@zorgstem.nl
06-40 96 18 32

De cliëntenvertrouwenspersonen Wzd zullen de locaties en groepen met enige regelmaat bezoeken. Er worden posters en flyers met de gegevens van de CVP Wzd op de locaties verspreid. Wanneer u niet weet wie uw cliëntenvertrouwenspersoon Wzd is, dan kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens Zorgstem

· 088 – 678 1000
· info@zorgstemvertrouwenspersonen.nl
· www.zorgstemvertrouwenspersonen.nl

Neem contact op

Bel 088 - 206 89 10
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Stel uw vraag aan een van onze medewerkers via de live chat

Nu chatten

Chat momenteel offline

U kunt ook een mail sturen naar service@omring.nl

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker