Uitleg en werking

Toegang digitaal zorgdossier

Bij Omring werken we met een digitaal zorgdossier. Cliënten hebben het recht om de gegevens in hun persoonlijk dossier in te zien. Bij wilsonbekwame cliënten is het mogelijk om een vertegenwoordiger online inzage te geven in het dossier. Hieronder leggen wij graag uit hoe dat gaat.

Toegang tot inzage in het zorgdossier

Wilt u inzage in uw digitaal Zorgdossier?

Om toegang te krijgen tot het dossier, neemt u contact op met de zorgverlener. Hij of zij zal dan samen met u een aantal vragen beantwoorden en gegevens vastleggen. Daarna zal de zorg vragen om een digitale handtekening. Op het door u opgegeven persoonlijke e-mailadres ontvangt u de inloggegevens. Het is ook mogelijk om een vertegenwoordiger van de cliënt inzage te geven. Door middel van een digitale handtekening geeft u of uw vertegenwoordiger (bij wilsonbekwaamheid) formeel toestemming tot inzage in het zorgdossier. Deze toestemming kan ook weer ingetrokken worden als u niet meer wilt dat deze persoon inzage heeft. Bij Omring is het alleen mogelijk om één persoon toegang tot het digitaal zorgdossier te geven, gekoppeld aan het opgegeven e-mailadres.

U heeft geen e-mailadres of computer?

Een e-mailadres is nodig om veilig om te gaan met uw gegevens. U kunt iemand anders toestemming geven voor inzage door zijn/haar e-mailadres te geven. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u uw zorgdossier ook inzien in overleg met uw zorgverlener van Omring.

Wanneer verstuurt Omring de inloggegevens?

Zodra u samen met de zorg het formulier digitaal heeft ingevuld, ontvangt u of uw vertegenwoordiger binnen maximaal 2 werkdagen de inloggegevens. Deze gegevens ontvangt u op het opgegeven e-mailadres, inclusief handleiding en gebruikersvoorwaarden. Hiermee is het mogelijk om via de computer, tablet of smartphone in te loggen in het digitaal zorgdossier. Voor de veiligheid adviseren wij om periodiek het wachtwoord te veranderen, dit kunt u zelf doen. Indien u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u ook de knop wachtwoord vergeten gebruiken. Als u daarop klikt, krijgt u een tijdelijk wachtwoord op uw e-mailadres. Als u met dit wachtwoord vervolgens inlogt, krijgt u een scherm om het wachtwoord te wijzigen.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

Het digitaal zorgdossier is goed beveiligd. Dit toetsen we bij Omring regelmatig. Alleen medewerkers van Omring met een token en inlogcode die u zorg verlenen hebben toegang tot uw dossier. Wij vragen u vertrouwelijk om te gaan met uw inloggegevens en deze niet te delen met derden. Zijn de gegevens in het zorgdossier niet juist? Dan kunt u contact opnemen met de zorgverlener, eventueel via het digitaal zorgdossier. Wij behouden het recht om de toegang tot het dossier in te trekken bij beëindiging van de zorg of als het recht op inzage onjuist wordt gebruikt. Wij verwijzen u hiervoor ook naar de gebruikersvoorwaarden.

Meer weten of problemen met inloggen?

Neem gerust contact op met onze klantenservice, te bereiken via service@omring.nl of op 088 - 206 89 10.

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker