Omring brengt meerjarenvisie digitalisering in de zorg naar buiten

De digitale revolutie gaat ook aan de zorg niet voorbij en zal het zorglandschap het komend decennium een heel andere aanblik geven. Krapte op de arbeidsmarkt, de vergrijzing en de betaalbaarheid van de zorg vragen om slimme en vindingrijke oplossingen. Hierbij speelt digitalisering een grote rol. Daarom heeft zorgorganisatie Omring haar meerjarenvisie op digitalisering opgesteld en nu ook naar buiten gebracht. De combinatie van mens en techniek staat in deze visie centraal. Op maandag 22 februari overhandigde bestuursvoorzitter van Omring, Jolanda Buwalda het eerste exemplaar aan Erik Gerritsen, Secretaris-Generaal van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (zie foto hieronder).

De meerjarenvisie van Omring is vormgegeven met diverse zorgprofessionals, externe experts en Deloitte Digital en geeft richting aan de digitale technologische initiatieven binnen de organisatie voor de komende jaren.

Digitaal raamwerk
De visie gaat in op diverse relevante trends en geeft een raamwerk hoe je als organisatie om kunt gaan met digitalisering. Bijvoorbeeld door de strategiecascade die doelen en ambities vertaalt naar concrete acties. Daarnaast wordt er via meerdere persona’s (cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals) een beeld gegeven van de gewenste toekomst. Ook is een speciaal innovatiemodel gebruikt die diverse vormen van innovatie verbindt met de mate van complexiteit.

Mens en techniek
Centraal in de visie staat de combinatie tussen mens en techniek. Jolanda Buwalda, bestuursvoorzitter van Omring: “De digitaliseringsopgave waar wij als organisatie en als sector voor staan is groot en uitdagend. Wij geloven dat we met een combinatie van mens en digitale ontwikkeling, de kwaliteit van leven kunnen vergroten en tegelijkertijd ook aan arbeidsbesparing kunnen werken”. Daarnaast gaat de visie ook in op het verleggen van de aandacht voor verzorgen en genezen, naar beter voorspellen en voorkomen. Bijvoorbeeld door slim gebruik van data.

Secretaris-Generaal bij VWS, Erik Gerritsen was vereerd dat hij het eerste exemplaar van de visie (digitaal) in ontvangst mocht nemen: “Het bijzondere aan deze meerjarenvisie van Omring is dat ze deze voor een groot deel al in de praktijk brengen door al jaren op een zeer professionele manier bezig te zijn met innovatie. Ze hebben dus al een hele reis afgelegd en dat spreekt zeer voor hen als voorloper in de zorg”.

meerjarenvisie digitalisering

Innovatie roadmap
De visie richt zich ook op de beweging in de organisatie van ‘digitaal doen’ naar ‘digitaal zijn’. Het blijkt dat veel instellingen blijven steken in een cirkel van digitale dingen ontdekken en doen. Om de gewenste beweging te maken heeft Omring in haar visie ook een roadmap ontwikkeld waarin digitale innovaties concreet worden gepland over een langere tijd en passend bij het gewenste tempo. Hierbij wordt niet alleen naar de verre toekomst gekeken, maar zijn ook digitale ontwikkelingen in het hier en nu benoemd zoals de pilot met een digital human in de zorg.

Samenwerking essentieel
Omring beseft tegelijkertijd dat samenwerking met anderen hierbij van groot belang is. Daarom wordt ook volop de samenwerking met andere partijen gezocht. Een mooi voorbeeld hiervan het project rond de digitale eOverdracht tussen zorgorganisaties en ziekenhuizen. Omring bouwt met haar nieuwe visie op digitalisering zo aan de zorg van morgen. 

ICT&health
Jolanda Buwalda (bestuursvoorzitter Omring), benadrukt de verantwoordelijkheid die Omring voelt om de gezondheidszorg van de toekomst mede vorm te geven. “Onze visie geeft richting aan de digitale technologische initiatieven binnen Omring voor de komende jaren en geeft aan hoe wij als zorgorganisatie omgaan met het veranderende zorglandschap". Lees meer in het artikel van ICT&health.

Benieuwd naar de gehele visie?
Geïnteresseerd in de meerjarenvisie digitalisering van Omring? Vul dan onderstaand contactformulier in dan zorgen wij dat onze visie met u wordt gedeeld. 

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker