Over Omring

Het bestuur

Omring heeft een Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. De statuten en reglementen hiervoor zijn opgesteld conform de zorgbrede Governance Code.

De Governance code doet onder meer een beroep op de verantwoordelijkheid van zorgondernemingen voor cliëntgerichte en toegankelijke zorg en voor de manier waarop zij verantwoording afleggen aan belanghebbenden.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit:

Contactgegevens 

Bestuurssecretariaat

Nieuwe Steen 36, 1625 HV Hoorn

Postbus 142, 1620 AC Hoorn

rvb@omring.nl

Telefoon:  0229 - 206 738

Raad van Toezicht

Per 22 april 2022 is de commissiesamenstelling als volgt:

- Auditcommissie: Jasper Daams (vz), Peter Littooij en Coen van de Louw
- Kwaliteitscommissie: Anouk Op het Veld (vz) en David van Bodegom
- Remuneratiecommissie: Peter Littooij (vz) en Anita Wydoodt

De Raad van Toezicht kent drie vaste commissies: de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie (met name beloningsbeleid) en de commissie Kwaliteit, veiligheid en arbeidsrelatie.

Klokkenluidersregeling

Omring maakt als lid van ActiZ gebruik van het door de ‘brancheorganisaties in de zorg’ opgestelde model Klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg. In de regeling staat dat iedere werknemer of anderen die een contractuele relatie met Omring hebben misstanden kunnen melden. Bij deze ‘anderen’ kunt u denken aan bijvoorbeeld uitzendkrachten, gedetacheerden, stagiaires en vrijwilligers.

Voor het melden van een vermoeden van een misstand in Omring, klik hier. 

Neem contact op

Bel 088 - 206 89 10
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Stel uw vraag aan een van onze medewerkers via de live chat

Nu chatten

Chat momenteel offline

U kunt ook een mail sturen naar service@omring.nl

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker