Spoed opname van tijdelijke aard, interventie en behandeling van mensen met probleemgedrag

Interventieafdeling De Hoge Hop

Interventieafdeling De Hoge Hop is een spoed afdeling voor mensen met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie, die door problematisch gedrag niet meer goed kunnen worden verzorgd, benaderd of behandeld. De afdeling is gevestigd in Omringlocatie De Hoge Hop en gericht op tijdelijk verblijf van een aantal dagen tot maximaal 3 maanden. Wanneer het probleemgedrag voldoende in kaart is gebracht en gestabiliseerd is, kan een cliënt worden overgeplaatst naar de oorspronkelijke situatie of een reguliere, passende locatie.

Wat wordt er verstaan onder gedragsproblemen?

Voorbeelden van gedragsproblemen:

  • Angsten en (nachtelijke) onrust
  • Achterdocht en/of agressie
  • Claimend gedrag
  • Zelfverwaarlozing
  • Dwaalgedrag
  • Weigeren van zorg/medicatie
  • Slecht eten/drinken

Hoe ziet de afdeling eruit?

De Interventieafdeling is onderdeel van Omringlocatie De Hoge Hop in Hoorn. In de Hoge Hop wonen ongeveer 75 mensen met een zorgvraag vanwege dementie. Cliënten van de Interventieafdeling kunnen indien mogelijk en in overleg met het interventieteam gebruik maken van de faciliteiten van de Hoge Hop. De Interventieafdeling bevindt zich op de 1e etage van de Hoge Hop. De Hoge hop is een gesloten locatie. De afdeling is ruimtelijk opgezet en zo ingericht dat het zo min mogelijk prikkels opwekt.

Meer over Omringlocatie De Hoge Hop

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Het interventieteam brengt het probleemgedrag van de cliënt in kaart via observatie en diagnostiek. Naar aanleiding daarvan volgt behandeling met passende interventies. De behandelmethodes kunnen variëren van niet-medicamenteuze tot medicamenteuze interventies. Einddoel is dat de cliënt met het nieuwe behandelplan succesvol kan worden teruggeplaatst naar de oorspronkelijke situatie of een reguliere, passende locatie. Vanaf de dag van opname wordt het ontslagtraject en het vangnet van de cliënt met de familie/naasten besproken.

Indien er sprake is van het vinden van een nieuwe, passende woonlocatie, zoekt de Omring Zorgconsulent samen met de eerste contactpersoon en in overleg met de Specialist Ouderengeneeskunde naar een woonvorm die het best bij de cliënt past. Cliënten die vanuit de Interventieafdeling overgeplaatst worden naar een Omringlocatie hebben voorrang op de wachtlijst. De aangeboden plaats moet worden geaccepteerd, vandaar uit kan er eventueel gewacht worden op een locatie naar voorkeur.

Hoe ziet het interventieteam eruit?

Het interventieteam is een multidisciplinair team en bestaat uit verzorgenden, verpleegkundigen en woonassistenten, alsmede een specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist en diëtist.

Hoe regelt u een verblijf op de afdeling?

Alle aanmeldingen worden door het Coördinatiepunt Ouderenzorg Noord Holland geregeld. In de meeste gevallen wordt men doorverwezen door artsen werkzaam binnen woonzorgcentra of verwijzers binnen ziekenhuizen en GGZ-instellingen. Cliënten worden binnen de Wet Zorg en Dwang (WZD) opgenomen. Vrijwillige opname is mogelijk, maar alleen in overleg met een Specialist Ouderengeneeskunde.

 

Wat kost het?

Het verblijf bij Interventieafdeling De Hoge Hop wordt vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en soms vergoed vanuit de zorgverzekeringswet (Eerstelijnsverblijf / ELV)

Voor alle vergoedingen vanuit de zorgverzekeringswet geldt een eigen risico. Voor de WLZ geldt een eigen bijdrage via CAK.

Meer informatie & contact

Mocht u vragen hebben over de Interventieafdeling dan kunt u contact opnemen met de Omring Zorgconsulent: 088 206 82 06. 

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker