Omgangsvormen voor bewoners en bezoekers

‘Samen de beste zorg dichtbij’ is de missie van Omring. Wij doen dat op een manier die aansluit bij onze mensvisie: ieder mens is een individu met een eigen identiteit die zelf zijn of haar leven wil inrichten. Zelf, of met behulp van familie en bekenden. Als professionele zorg nodig is dan leveren we dit op een manier die het best bij de cliënt en zijn omgeving past.

Onze kernwaarden
Vanuit onze kernwaarden eigen regie, samen, positief en vindingrijk werken we samen aan gezondheid. Door u te stimuleren de dingen te blijven doen, die u zelf kunt doen. Met de inzet van familie, bekenden en vrijwilligers. En door er voor u te zijn op kwetsbare momenten. Met goede en persoonlijke zorg en ondersteuning.

Waarom omgangsvormen?
Omring wil graag een gastvrije zorginstelling zijn voor bewoners, medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en bezoekers en iedereen een zo prettig en veilig mogelijk werk- en woonklimaat bieden. Om dit te realiseren zijn enkele omgangsvormen opgeschreven die voor een goed ‘samen’ wonen en werken van belang zijn.

In deze omgangsvormen wordt verstaan onder:
• Bewoner: de persoon of personen die met Omring een overeenkomst heeft (hebben) gesloten op grond waarvan deze gerechtigd is (zijn) een woning binnen Omring te bewonen.
• Bezoeker: iedere persoon die, al dan niet op uitnodiging, de woning van een bewoner of andere gedeelten van Omring bezoekt.

Wat verwachten we van elkaar
Samen dragen wij zorg voor een rustige, veilige en vertrouwde omgeving waarin iedereen zich prettig voelt. We zijn er samen verantwoordelijk voor dat we in harmonie met elkaar samenleven en zorgzaam met elkaar omgaan.

  • We gaan op een respectvolle en prettige manier om met bewoners, zorgprofessionals, vrijwilligers, mantelzorgers en bezoekers en houden rekening met elkaar. Geen enkele vorm van agressie, (seksuele) intimidatie, (verbaal) geweld of bedreiging wordt door Omring geaccepteerd;
  • Discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst, politieke voorkeur, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat of handicap wordt niet geaccepteerd;
  • Het gebruik van alcohol of drugs mag niet leiden tot overlast voor medebewoners, zorgprofessionals, vrijwilligers, mantelzorgers of bezoekers;
  • We houden ons aan het rookbeleid van Omring. Dit betekent dat o.a. de openbare ruimtes en het terras rookvrij zijn;
  • We gaan zorgzaam met elkaars spullen om;
  • We respecteren de privacy van bewoners, bezoekers en medewerkers. Het is daarom niet toegestaan om foto’s, filmpjes of geluidsopnamen te maken zonder toestemming van alle betrokkenen;
  • Op de woonzorglocaties is bezoek altijd welkom. In verband met veiligheid in de avond en de nacht dient u bezoek tussen 22:00 en 8:00 wel aan te melden bij de zorgmedewerker(s);
  • In alle gemeenschappelijke ruimten mag uw gedrag niet leiden tot onrust of overlast.

Het niet naleven van de omgangsvormen kan leiden tot een waarschuwing of het weigeren van de toegang tot de locatie. Bij agressie en (verbaal) geweld of diefstal kan er aangifte worden gedaan bij de politie.

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker