Na ‘groen licht’ ACM kunnen Vrijwaard en Omring fusie verder voorbereiden

Den Helder Omring

Vrijwaard en Omring hebben van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een vergunning gekregen tot overname van Vrijwaard. Hiermee kan de bestuurlijke fusie verder worden voorbereid en de weg naar herstel ingezet. De noodzakelijke voorwaarde die de ACM heeft verbonden aan de fusie is dat drie Vrijwaard-locaties overgedragen moeten worden aan een andere zorgorganisatie. Volgens de ACM zou er anders een te grote zorgaanbieder in Den Helder ontstaan. Vrijwaard en Omring hebben een andere zienswijze hierop, maar deze stap bleek toch niet te voorkomen.

Teleurstelling over gedwongen overdracht van drie locaties Vrijwaard
De drie locaties Ten Anker, Parkzicht en Lyceumhof worden overgedragen aan een andere zorgorganisatie. Uiteraard blijft tijdens het fusieproces ook hier de continuïteit voor cliënten en medewerkers voorop staan. “De overdracht van deze drie locaties naar een andere zorginstelling hebben wij niet zo gewild, maar om een faillissement te voorkomen hebben wij uiteindelijk ingestemd met deze eis van de ACM. Medewerkers van de locaties gaan mee over naar de andere zorgorganisatie. Wij doen er uiteraard alles aan om dit proces voor de betreffende cliënten en medewerkers zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen”. Gedurende deze periode blijft Vrijwaard zorg leveren, zegt Vrijwaard-bestuurder Nettie Saarloos.

Opluchting dat er na lange tijd nu duidelijkheid is
Los van de teleurstelling over de gedwongen overdracht van deze locaties, zijn Omring en Vrijwaard opgelucht dat er na een lange tijd nu eindelijk verder gewerkt kan worden aan het voorbereiden van de fusie. Voordat de ACM een vergunning gaf, heeft ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aangegeven akkoord te zijn met de fusie. Verder hebben onder meer Zorgkantoor VGZ en de gemeente Den Helder aangegeven de fusie te steunen. De ondernemingsraden en cliëntenraden van Vrijwaard en Omring hebben al in een eerder stadium positief advies afgegeven. Zij worden uiteraard nu verder betrokken bij de voorbereiding van de fusie.

Belang van de fusie voor Den Helder
De gesprekken over de bestuurlijke fusie zijn twee jaar geleden gestart op initiatief van Vrijwaard. Er is sprake van een veranderende zorgvraag van cliënten, een toename in eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering en een structureel tekort op de arbeidsmarkt. Daarnaast is de financiële positie van Vrijwaard uiterst kwetsbaar en neemt de druk toe om de vereiste investeringen te (kunnen blijven) doen. Deze combinatie van ontwikkelingen bracht Vrijwaard tot de conclusie dat een bestuurlijke fusie met Omring zou bijdragen aan een toekomstbestendige koers.
Jolanda Buwalda, voorzitter Raad van Bestuur Omring: “Omring is dit proces ingegaan vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid bij de continuïteit van zorg in de Kop van Noord-Holland en we zullen met die overtuiging nu aan het werk gaan om de toekomst van Vrijwaard perspectief te geven, ook voor de locaties die we zo goed mogelijk in andere handen moeten brengen.”

Over Vrijwaard en Omring
Vrijwaard is actief in de ouderenzorg in Den Helder met diverse woonzorglocaties en een cliënt gedreven visie. De zorg en dienstverlening van Vrijwaard is van grote betekenis voor de inwoners van de regio Den Helder. Omring is een robuuste zorgorganisatie met een lange historie in deze regio en werkt al langer op basis van de missie ‘samen de beste zorg dichtbij’, met Vrijwaard en andere partners op het gebied van zorg en dienstverlening. Tegelijkertijd is dit een regio waar de bevolking krimpt en de vergrijzing duidelijk zichtbaar is. Om ook in de toekomst goede zorg aan inwoners van Den Helder te kunnen bieden is samenwerking en vernieuwing in wonen, zorg en welzijn cruciaal.

Vervolg
Medewerkers, cliënten en andere betrokkenen van Vrijwaard zijn inmiddels geïnformeerd over dit laatste nieuws. De komende tijd bereiden Vrijwaard en Omring alles voor om ervoor te zorgen dat de bestuurlijke fusie zo spoedig mogelijk kan plaatsvinden. Als de fusie definitief is betekent dit dat Vrijwaard en HulpThuis Vrijwaard als een zelfstandig onderdeel binnen Omring gaan functioneren.

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker