Cliëntenraden

Cliëntenraad Thuiszorg

Een cliëntenraad wordt ingesteld door de betreffende zorgorganisatie. Ook Omring heeft op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen een cliëntenraad Thuiszorg in het leven geroepen.

Wat doet de cliëntenraad Thuiszorg?

De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie van Omring Thuiszorg. Directeuren, managers en projectleiders bezoeken met regelmaat en op verzoek de clientenraadsvergaderingen. De cliëntenraad Thuiszorg volgt het beleid van Omring op de voet en luistert naar de beleving, de ideeën en wensen van de cliënt. De cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten van Omring Thuiszorg.

Wat doet de cliëntenraad Thuiszorg niet?

De cliëntenraad Thuiszorg behartigt uw belangen, maar zij is geen klachtencommissie. Voor meer informatie over de klachtenprocedure van Omring kunt u bellen naar 088 - 206 89 10 of mailen naar service@omring.nl.

Wie zitten er in de cliëntenraad Thuiszorg?

De cliëntenraad Thuiszorg bestaat uit minimaal 9 leden. De raad komt bijeen in locatie “Het Baken”, aan de Nieuwe Steen 36, 1625 HV in Hoorn. Zij probeert een afspiegeling te zijn van de aan de zorg gerelateerde groeperingen in onze samenleving.

Hoe werkt de cliëntenraad Thuiszorg?

De Cliëntenraad Thuiszorg vergadert maandelijks. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt door een secretaresse van “Omring”. Regelmatig bezoekt de directie van Omring Thuiszorg de maandelijke bijeenkomst. Op verzoek schuiven ook medewerkers van “Omring” aan om projecten toe te lichten. De werkwijze is gericht op investeren in wederzijds vertrouwen.

Hoe kunt u ons bereiken?

Voor inlichtingen, op- en aanmerkingen kunt u ons:

  • Schrijven: De secretaris van de cliëntenraad Thuiszorg via Antwoordnummer 65 1620 VB Hoorn.
  • Bellen: 088-206 89 10
  • Mailen: clientenraadthuiszorg@omring.nl

De raad laat zich graag informeren over zaken die beter kunnen, misschien wel moeten. Zij zet zich met Omring in voor de beste zorg.

Neem contact op

Bel 088 - 206 89 10
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Stel uw vraag aan een van onze medewerkers via de live chat

Nu chatten

Chat momenteel offline

U kunt ook een mail sturen naar service@omring.nl

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker