Cliëntenraden

Cliëntenraad Thuiszorg

Een cliëntenraad wordt ingesteld door de betreffende zorgorganisatie. Ook Omring heeft op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen een cliëntenraad Thuiszorg in het leven geroepen.

Wat doet de cliëntenraad Thuiszorg?

De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie van Omring Thuiszorg. Directeuren, managers en projectleiders bezoeken met regelmaat en op verzoek de clientenraadsvergaderingen. De cliëntenraad Thuiszorg volgt het beleid van Omring op de voet en luistert naar de beleving, de ideeën en wensen van de cliënt. De cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten van Omring Thuiszorg.

Wat doet de cliëntenraad Thuiszorg niet?

De cliëntenraad Thuiszorg behartigt uw belangen, maar zij is geen klachtencommissie. Voor meer informatie over de klachtenprocedure van Omring kunt u bellen naar 088 - 206 89 10 of mailen naar service@omring.nl.

Wie zitten er in de cliëntenraad Thuiszorg?

De cliëntenraad Thuiszorg bestaat uit minimaal 9 leden. De raad komt bijeen in locatie “Het Baken”, aan de Nieuwe Steen 36, 1625 HV in Hoorn. Zij probeert een afspiegeling te zijn van de aan de zorg gerelateerde groeperingen in onze samenleving.

Leden cliëntenraad Thuiszorg:

 • Annette Bijlenga
 • Arthur Brand- voorzitter
 • Ben van Wijk
 • Hanny Heemskerk
 • Jan Post
 • Karin Lieshout - secretaris
 • Tineke Zijp

Hoe werkt de cliëntenraad Thuiszorg?

De Cliëntenraad Thuiszorg vergadert maandelijks. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt door een secretaresse van Omring. Regelmatig bezoekt de directie van Omring Thuiszorg de maandelijkse bijeenkomst. Op verzoek schuiven ook medewerkers van Omring aan om projecten toe te lichten. De werkwijze is gericht op investeren in wederzijds vertrouwen.

Er zijn vacatures zowel voor leden als voor de voorzitter. Heeft u belangstelling? Klik dan op een van onderstaande links voor meer informatie:

Vacature lid Cliëntenraad Thuiszorg

Vacature voorzitter Cliëntenraad Thuiszorg

Enquête 

De Cliëntenraad Thuiszorg richt zich op kwalitatieve zorg en maximale eigen regie voor de cliënt. Daarbij maakt zij onder andere gebruik van indirecte, “harde” gegevens als tevredenheidscijfers (zorgkaartnederland.nl) en klachteninformatie, maar informeert ze zich ook bij wijkteams. In 2021 heeft de Cliëntenraad Thuiszorg een schriftelijke enquête onder 200 cliënten en 38 telefonische interviews uitgevoerd om te luisteren naar de beleving, de ideeën en wensen van de cliënt. Met in het achterhoofd dat deze coronatijd van zowel Omring als cliënten veel aanpassingen vraagt. De resultaten van de enquête zijn in onderstaand document te lezen. De interviews en de enquête zijn alleen mogelijk geweest door de medewerking van de cliënten en medewerkers van Omring. Dit is door ons erg gewaardeerd, waarvoor onze dank.

Verslag enquête en interviews Cliëntenraad Thuiszorg 2021

 

Jaarverslag 2021

Dit jaarverslag bevat een overzicht van onze activiteiten in 2021 waarbij aan de hand van portefeuilles de werkzaamheden zijn verdeeld. Iedere portefeuillehouder heeft het eigen deel van het verslag geschreven waardoor verschillende schrijfstijlen zijn gebruikt.
De portefeuilles zijn:

 • Strategisch sparringpartner en Contacten Externe stakeholders
 • Wijkverpleging en thuisbegeleiding
 • Kwaliteit en coördinatie
 • Innovatie en ICT
 • PR

Voor het volledige jaarverslag klik hier.

Hoe kunt u ons bereiken?

Voor inlichtingen, op- en aanmerkingen kunt u ons:

 • Schrijven: De secretaris van de cliëntenraad Thuiszorg via Antwoordnummer 65 1620 VB Hoorn.
 • Bellen: 088-206 89 10
 • Mailen: clientenraadthuiszorg@omring.nl

De raad laat zich graag informeren over zaken die beter kunnen, misschien wel moeten. Zij zet zich met Omring in voor de beste zorg.

Neem contact op

Bel 088 - 206 89 10
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Stel uw vraag aan een van onze medewerkers via de live chat

Nu chatten

Chat momenteel offline

U kunt ook een mail sturen naar service@omring.nl

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker