Positieve Gezondheid

In de gezondheidszorg is Positieve Gezondheid een nieuwe beweging. Deze beweging is gestart door Huisarts Machteld Huber. Wij leggen u graag uit wat Positieve Gezondheid inhoudt.

Doe de Positieve Gezondheidstest!

Positieve Gezondheid

Wat is Positieve Gezondheid?

Of u zich gezond voelt is niet alleen afhankelijk van uw lichamelijke gesteldheid en de aan- of afwezigheid van lichamelijke ongemakken. Bij uw gezondheid komt veel meer kijken. Daarom staan bij Positieve Gezondheid zes dimensies centraal:

  1. Lichaamsfuncties – Ik voel mij gezond
  2. Mentaal Welbevinden – Ik voel mij vrolijk
  3. Zingeving – Ik heb vertrouwen in mijn toekomst
  4. Kwaliteit van leven – Ik geniet van mijn leven
  5. Meedoen – Ik heb goed contact met andere mensen
  6. Dagelijks functioneren – Ik kan goed voor mijzelf zorgen

Positieve Gezondheid is dus een beweging waarbij zorgverleners geleerd wordt om verder te kijken dan alleen de fysieke gesteldheid en waar oplossingen niet langer vanzelfsprekend en uitsluitend in  het medische circuit worden gezocht. Zorgverleners gaan het gesprek met u aan waarbij de volgende zaken centraal staan:

  • Wat is voor u écht belangrijk?
  • Wat zou u willen veranderen?
  • Wie of wat in uw omgeving kunnen daarbij helpen?

Wat levert Positieve Gezondheid u op?

Positieve Gezondheid zorgt ervoor dat zorgverleners meer persoonsgerichte zorg kunnen bieden die aansluit op uw behoeften. In het gesprek met de patiënt wordt achterhaald wat voor hem of haar belangrijk is om zich gezond te voelen. Ook ligt er veel meer regie bij uzelf. Door de eigen regie voelen mensen zich aangesproken in hun kracht en niet behandeld als ‘zieke’. Positieve Gezondheid zorgt ervoor dat u kunt leven zoals dat voor u goed voelt waarbij u zelf de touwtjes in handen heeft en leert om een eventuele ziekte plaats te geven in uw eigen leven.

 

Wat levert Positieve Gezondheid in de zorg op?

Positieve Gezondheid is een relatief nieuw begrip binnen de gezondheidszorg in Nederland. Maar er zijn al veel goede resultaten zichtbaar. Zo blijkt uit de praktijk dat er meer tijd is voor patiënten en dat er in bredere context wordt gekeken waar de klachten vandaan komen. Dit zorgt ervoor dat mensen zich gehoord voelen. Ook draag Positieve Gezondheid eraan bij dat patiënten beter terecht komen. Tot slot zien we een afname van  25 procent van de verwijzingen naar de tweede lijn.

 

Benieuwd naar uw Positieve Gezondheid? Doe nu de test!

U kunt uw eigen gezondheid in kaart brengen door een aantal vragen te beantwoorden. De vragen worden gesteld op het gebied van de zes dimensies van Positieve Gezondheid. Dit resulteert in een Spinnenweb. Het Spinnenweb laat zien hoe u op elke dimensie scoort en wat voor u belangrijk is. Zo weet u hoe u ervoor staat en als u wilt kunt u daar zo mee aan de slag!

Klik hier voor de test!

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker