Omring thuiszorg

Dementieteam Texel

Aangenaam! Wij zijn het dementieteam van Texel! Merkt u dat u of een van uw naasten vergeetachtig wordt of zich anders gedraagt? Blijf niet met vragen zitten en neem contact op met het Omring dementieteam. Dit team bestaat uit speciaal opgeleide wijkverpleegkundigen voor mensen met dementie en hun naasten. De wijkverpleegkundige komt vrijblijvend bij u thuis voor een gesprek om de situatie in te schatten en kan voor u de juiste hulp regelen. 

Hoe kunt u dementie herkennen?

Mensen met (beginnende) dementie hebben last van een of meer van de volgende symptomen:

  • Geheugenstoornissen
  • Moeite met praten, lezen of schrijven (afasie)
  • Moeite met dagelijkse handelingen, zoals koffie zetten (apraxie)
  • Moeite met het herkennen van voorwerpen (agnosie)
  • Aandachts- of concentratieproblemen

In een latere fase kan er sprake zijn van:

  • Verstoord tijdsbesef, namen en gezichten vergeten
  • Dwalen en de weg kwijtraken
  • Stemmings- of gedragsveranderingen

In totaal zijn er zo’n vijftig vormen van dementie, waaronder Alzheimer en Korsakov.

Meer informatie

Wat kost thuiszorg?

De kosten voor thuiszorg hangen af van de zorg die u nodig heeft, welke indicatie u heeft en hoe u de zorg aanvraagt. Soms vergoedt uw ziektekostenverzekering alle kosten. En soms betaalt u een eigen bijdrage, die afhankelijk is van uw inkomen.

Meer informatie over kosten en vergoedingen

Zo regelt u thuiszorg bij Omring

1.

Neem contact op met Omring via 088 – 206 89 10 of service@omring.nl om een afspraak te maken met een van onze wijkverpleegkundigen.

2.

De wijkverpleegkundige komt bij u thuis, bespreekt welke zorg er precies nodig is en regelt de indicatieaanvraag.

3.

Zodra de indicatie is afgegeven ontvangt u de gewenste zorg aan huis.

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker