Specialistische zorg

Beroerte (CVA): herseninfarct, hersenbloeding of TIA

Heeft u een beroerte (CVA), herseninfarct, hersenbloeding of TIA, gehad? Omring kan u op allerlei manieren helpen en ondersteunen om de draad weer op te pakken. 

Wat kan Omring voor u doen?

De gevolgen van een beroerte (CVA) zijn voor u en uw omgeving behoorlijk ingrijpend. De wijkverpleegkundige, gespecialiseerd verpleegkundige neurologie en de behandelaren van Omring hebben specifieke kennis om u thuis of op locatie de juiste zorg en ondersteuning te bieden. Zij kunnen met u overleggen welke behandelingen voor u het meest geschikt zijn en bij welke behandelaars u daarvoor terecht kunt in uw buurt.

De wijkverpleegkundige is uw eerste aanspreekpunt

U kunt vrijblijvend een gesprek aanvragen bij de wijkverpleegkundige in uw buurt. Hij of zij kan u informatie geven over welke hulp mogelijk is als u zo lang mogelijk thuis wilt blijven wonen. Zoals hulp bij het wassen en aankleden van de thuiszorg van Omring of begeleiding bij het innemen van medicijnen. Daarnaast kan de wijkverpleegkundige ervoor zorgen dat u extra ondersteuning krijgt van de verpleegkundig specialist, diëtist, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist of psycholoog.

De gespecialiseerde verpleegkundige neurologie

Omring biedt CVA-nazorg aan thuiswonende cliënten na een beroerte zoals een CVA of TIA. Deze nazorg wordt geboden door het gespecialiseerd verpleegkundig team neurologie.

Samen met u en uw naasten inventariseert de gespecialiseerd verpleegkundige neurologie de specifieke problemen die mogelijk ontstaan zijn na het doormaken van een beroerte.

In deze gesprekken biedt de neurologieverpleegkundige een luisterend oor en verstrekt informatie. Er is ruimte om de gevolgen van een beroerte te bespreken. Dit kan op vele gebieden betrekking hebben zoals: acceptatie, omgaan met vermoeidheid, concentratieproblemen, aanpassingen in huis of het gebruik van hulpmiddelen en onzichtbare gevolgen. In deze gesprekken is er ook aandacht voor de directe naasten, want de gevolgen raken vaak ook hen. 

De neurologie verpleegkundige kan zorgen dat u extra ondersteuning krijgt van bijvoorbeeld de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist of wmo. Omring werkt nauw samen met andere gespecialiseerde verpleegkundigen en neurologen uit de Kop van Noord-Holland en West-Friesland.

De CVA-nazorg door de gespecialiseerde verpleegkundige valt onder de Zorgverzekeringswet en wordt door de zorgverzekeraar vergoed.

Het Behandelteam helpt u thuis op weg

Het Behandelteam bestaat uit behandelaren die verbonden zijn aan de drie revalidatielocaties van Omring. De revalidatielocaties zijn gevestigd in Den Helder (Den Koogh), Hoorn (Lindendael) en Lutjebroek (Nicolaas). In het Behandelteam zitten onder andere een fysiotherapeut, logopedist en ergotherapeut. U kunt een afspraak met hen maken op de revalidatielocaties. Als dat voor u niet mogelijk is, dan komt het Behandelteam bij u thuis.

Meer informatie over het Behandelteam

(Tijdelijk) revalideren en wonen op een Omringlocatie

Thuis revalideren is natuurlijk het prettigste, maar soms zijn er omstandigheden waardoor dat niet kan. U kunt ook tijdens uw revalidatie in Den Helder, Hoorn of Lutjebroek in de bijbehorende Omringlocatie verblijven. Uw behandeling is erop gericht dat u later weer naar huis kunt. Verslechtert uw situatie, dan is verhuizen naar een andere Omringlocatie ook mogelijk.

Meer informatie over revalidatie en herstel

 

CVA Zorgpad (filmpje)
Wat gebeurt er als u een beroerte heeft gehad? In onderstaand filmpje wordt het CVA zorgpad, onder andere de drie mogelijke stappen na een opname, op eenvoudige manier toegelicht.

Wat kost zorg bij een beroerte?

Onze wijkverpleegkundige kan vrijblijvend bij u langskomen om de situatie te bespreken. Een verwijsbrief is niet nodig. Heeft u een revalidatie-indicatie dan worden de kosten van uw revalidatie vergoed door uw zorgverzekeraar. Als u tijdelijk woont op een Omringlocatie betaalt u een eigen bijdrage, afhankelijk van uw inkomen en vermogen.

Meer informatie over kosten en vergoedingen

Zo regelt u zorg na een beroerte

1.

Neem contact op met Omring via 088 – 206 80 90 (op werkdagen bereikbaar) of behandelcentrum@omring.nl om uw situatie te bespreken.

2.

Er kan een zorgprofessional bij u thuis komen om te bespreken welke zorg er precies nodig is en regelt de indicatieaanvraag.

3.

Zodra de indicatie is afgegeven ontvangt u de gewenste zorg thuis of op een Omringlocatie. 

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker