Voorgenomen bestuurlijke fusie tussen Vrijwaard en Omring

Vrijwaard en Omring hebben besloten om in de eerste helft van 2019 een voorgenomen bestuurlijke fusie aan te gaan en daarmee hun krachten te bundelen.

Deze voorgenomen bestuurlijke fusie is tot stand gekomen op initiatief van Vrijwaard. Er is sprake van een veranderende zorgvraag van cliënten, een toename aan eisen die worden gesteld aan de kwaliteit en bedrijfsvoering en een tekort op de arbeidsmarkt. Daarnaast is de financiële positie van Vrijwaard kwetsbaar en neemt de druk toe om de vereiste investeringen te kunnen doen. Deze combinatie van ontwikkelingen maakt dat Vrijwaard tot de conclusie is gekomen dat samenwerking met Omring in de regio Den Helder bijdraagt aan een toekomstbestendige koers.

Deze vorm van fusie betekent dat Vrijwaard en HulpThuis als een zelfstandig onderdeel binnen Omring gaan functioneren. De ondernemingsraden en cliëntenraden van Vrijwaard en Omring hebben een positief advies afgegeven. Pas als alle benodigde partijen goedkeuring hebben gegeven, zal de bestuurlijke fusie definitief doorgaan.

Vrijwaard is actief in de ouderenzorg in Den Helder met diverse woonzorglocaties en een cliënt gedreven visie. De zorg- en dienstverlening van Vrijwaard is van grote betekenis voor de inwoners van de regio Den Helder. Tegelijkertijd is dit een regio waar de bevolking krimpt en de dubbele vergrijzing duidelijk zichtbaar is. Om ook in de toekomst goede zorg aan inwoners van de regio Den Helder te kunnen bieden, is samenwerking en vernieuwing in wonen, zorg en welzijn cruciaal. Omring is een robuuste en innovatieve zorgorganisatie met een lange historie in deze regio en werkt al langer samen met Vrijwaard op het gebied van zorg en dienstverlening.

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker