Tweede pilot om patiënten met hartfalen thuis te behandelen van start

Hospital@home

Vanaf 19 oktober starten Noordwest Ziekenhuisgroep en zorgorganisatie Omring met een tweede pilot waarin patiënten met hartfalen thuis worden behandeld. Waar patiënten in de eerste pilot alleen na een ziekenhuisopname deel konden nemen, is meedoen nu ook toegankelijk voor patiënten die onder behandeling zijn op de polikliniek. 

Opname verkorten of voorkomen
Wanneer de toestand van een hartfalenpatiënt verslechtert zou hij normaal gesproken voor langere tijd opgenomen moeten worden in het ziekenhuis. Bij deze pilot wordt de opname in het ziekenhuis verkort door de behandeling thuis voort te zetten. De patiënt krijgt thuis medicatie toegediend via een infuus en ook de verpleging en begeleiding vindt thuis plaats. Voor de tweede pilot is er ook een traject voor de poliklinische patiënten in de voorbereiding. Naast patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis, kunnen ook patiënten die onder behandeling zijn op de polikliniek deelnemen. Het gaat om patiënten waarbij vastgesteld wordt dat ze teveel vocht vasthouden. Ze krijgen daarvoor medicatie. Als de normale medicatie niet helpt, is er ook voor deze patiënten de mogelijkheid om thuis via het infuus aanvullende medicatie toegediend te krijgen. Op deze wijze proberen we een opname in het ziekenhuis te voorkomen. Patiënten voelen zich thuis vaak beter, ze bewegen meer en eten en slapen beter. Dat komt de behandeling ten goede. 

Veilige zorg
De pilot is onderdeel van het zorgprogramma Hospital@Home en zal 2 à 3 maanden gaan duren. De zorg die de patiënten thuis krijgen vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van medisch specialisten en wordt uitgevoerd door het gespecialiseerd verpleegkundigen van zorgorganisatie Omring en verpleegkundig specialisten van Noordwest. Gezamenlijk bezoeken zij de patiënt twee keer per dag thuis. Het zorgprogramma Hospital@Home is opgesteld om kwetsbare patiënten (veelal ouderen) zo kort mogelijk in het ziekenhuis te behandelen en opnames te voorkomen. De behandeling van deze patiënten vindt zoveel mogelijk in de thuissituatie plaats, waardoor de kans op ziekenhuiscomplicaties klein is.

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker