Hoe ouder men wordt, hoe lager de neiging te verhuizen

Woonwensenonderzoek

De neiging van inwoners in West-Friesland, de Kop van Noord-Holland en op Texel om te verhuizen is op latere leeftijd is zeer laag. En hoe ouder men wordt, des te lager wordt deze neiging om te verhuizen. Echter, tot 69 jaar is men eerder geneigd te verhuizen en wil men dat ook op korte termijn.

Dat zijn enkele conclusies uit het onderzoek dat Omring heeft gedaan onder haar Omringpashouders naar hun woonwensen op latere leeftijd.

Middels een online enquête heeft Omring haar Omringpashouders gevraagd hoe zij op latere leeftijd zouden willen wonen. De zorgorganisatie kreeg daarop maar liefst van 1.200 pashouders antwoord op vragen als ‘Welke woonvorm heeft uw voorkeur?’, ‘Hoeveel slaapkamers moet een woning minimaal hebben?’ en ‘Welke voorzieningen moeten er in de buurt aanwezig zijn?’. De ondervraagde pashouders vormen een goede afspiegeling van de toekomstige doelgroep van Omring; ruim 78 procent is tussen de 60 en 79 jaar.

Lage verhuisgeneigdheid

De meeste ondervraagden geven aan (liever) niet te willen verhuizen, zo’n 70 procent. De helft daarvan geeft aan eventueel wel te willen verhuizen als dat echt nodig is, bijvoorbeeld vanwege gezondheidsredenen. Wat opvalt is dat de verhuisgeneigdheid exponentieel daalt met het ouder worden. Echter, tot 69 jaar is men eerder geneigd te verhuizen en wil men dat ook op korte termijn. Als belangrijkste reden om niet te verhuizen wordt vooral genoemd dat men tevreden is over de huidige woning en omgeving. Sommige merken op dat seniorenwoningen te weinig bergruimte hebben. Als belangrijkste reden om wel te verhuizen wordt met name genoemd dat men kleiner en gelijkvloers wil wonen. Ook wordt wel genoemd dat men het geld dat in de woning zit vrij wil maken.

Driekwart woont in een eengezinswoning

Op het moment wonen de meeste ondervraagden, zo’n 75 procent, in een ruime eengezinswoning met een gemiddelde oppervlakte tussen 81 en 120 m2 en 3 of meer slaapkamers. Vaak betreft dit een koopwoning. Ruim 60 procent van hen weet niet of ze in hun huidige woning kunnen blijven wonen, maar iets meer dan 37 procent verwacht wel in de woning te kunnen blijven wonen met woningaanpassingen. Wanneer hen gevraagd wordt welke woningaanpassingen ze zouden overwegen dan worden met name personenalarmering, een traplift en een verhoogd toilet genoemd. De woning uitbreiden voor mantelzorg wordt als minst belangrijk beschouwd.

De ideale woning

Voor de meeste ondervraagden, over alle leeftijdsgroepen, inkomens en woonsituaties heen, is de ideale woning een appartement met balkon, gelijkvloers, onder de 100m2, met minimaal twee slaapkamers en dicht in de buurt van winkels, medische diensten, openbaar vervoer en openbaar groen. Boven de 80 jaar neigt men net iets meer naar een aanleunwoning of een zelfstandig appartement in woonzorgcomplex dan een appartement met balkon. Belangrijk voor de ondervraagden is ook een veilig gevoel, dus voldoende straatverlichting, brede trottoirs en buurtpreventie. Qua locatie willen de meesten het liefst in hun eigen gemeente en respectievelijk de eigen buurt blijven wonen.

Weinig keus

Ondervraagden geven tenslotte in het vrije opmerkingenveld aan dat ze het gevoel hebben dat er weinig keuze is in woningen voor zelfstandige senioren. Zo geeft een van de ondervraagden aan:

“Ik heb persoonlijk de indruk dat de markt weinig inspeelt op senioren die nu in een koophuis wonen en later op oudere leeftijd graag kleiner willen wonen, maar wel zelfstandig.. Die graag hun (grote) woonhuis in willen ruilen voor een kleinere betaalbare woning. En dan bedoel ik geen (dure) appartementen binnen een stads- of dorpscentrum.”

Dat er een groot tekort is aan seniorenwoningen, tientallen duizenden zelfs, wordt onderschreven door een recent onderzoek van ANBO en ActiZ. Steeds meer ouderen komen in de problemen omdat gemeenten niet goed voorbereid zijn op de groeiende groep senioren. ANBO en ActiZ  pleiten er daarom voor dat gemeenten preventief investeren in wonen en aan de slag gaan met het ontwikkelen van nieuwe woonzorgconcepten voor senioren.

Zorgconsulent

Heeft u vragen over de mogelijkheden aangaande wonen op latere leeftijd? Neemt u dan contact op met de Omring Zorgconsulent. Zij kijkt samen met u, en eventueel uw mantelzorger en/of familie, naar de mogelijkheden die passen bij uw persoonlijke situatie. De Omring Zorgconsulent is bereikbaar via 088 - 206 82 06 of zorgconsulent@omring.nl.

De resultaten van het onderzoek over woonwensen op latere leeftijd in het werkgebied van Omring - West-Friesland, kop van Noord-Holland en Texel - zijn samengevat in deze infographic.

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker