Omring start weer met toelaten van bezoek op de locaties

Handhygiene

De strijd tegen het coronavirus gaat de goede kant op. Het aantal besmettingen in ons land neemt af. Ook in onze locaties is het de laatste weken rustiger geworden. De ongekend strenge maatregelen hebben effect.

Dat is een opluchting, maar tegelijkertijd is het enorm ingrijpend geweest. Bewoners, revalidanten* hebben elkaars dierbare(n) al twee lange maanden niet ontmoet. Gelukkig hebben we goed nieuws: de komende tijd mogen we – heel voorzichtig! – weer bezoek gaan ontvangen. Daartoe heeft de minister-president en de minister van VWS inmiddels groen licht gegeven. Het is nu aan de organisaties zelf om te besluiten de eerste stap te zetten. Omring wil dat voor alle locaties doen waar vanaf 11 mei jl. geen besmettingen zijn geweest. Dat zijn alle locaties behalve het Gezinspaviljoen, dat na 28 mei open kan gaan.

Eerste stappen
We kunnen helaas niet in één keer terug naar hoe het vóór het coronavirus was. Vanaf maandag 25 mei is het mogelijk om bezoek te ontvangen op de locaties waar geen besmettingen zijn. Elke bewoner en revalidant kan dan één keer per week bezoek ontvangen van één vaste bezoeker. Alle communicatie over hoe dit proces verder verloopt, wat de bezoekregelingen zijn en wanneer het bij de locaties van start gaat, verloopt via onze locaties. Uiteraard kijken we goed wat het effect van de nieuwe bezoekregeling is. Want we willen voorkomen dat er toch mensen besmet raken met het coronavirus. Ook blijft het bezoeken en ontmoeten in de praatkeet nog mogelijk op de locaties waar een praatkeet geplaatst is.

Begrip voor de nieuwe werkelijkheid
De eerste stap lijkt helaas nog niet op de situatie die mensen gewend zijn. Het zal vreemd aanvoelen en de gang van zaken is ongewoon. Dat geldt ook voor Omring. Ook wij willen liever dat het weer net als vroeger wordt, toen onze bewoners en revalidanten met meer mensen contact hadden. Maar dat mag echt nog niet. We hopen dat iedereen dat begrijpt.

Vervolgstappen
De regels van de nieuwe bezoekregeling komen van de overheid. Maar zelf kijken we natuurlijk ook goed hoe het gaat. We hopen dat we zo snel als het kan en zo veilig als het moet verdere stappen kunnen zetten. We houden u op de hoogte! Het kan ook gebeuren dat we soms een stapje terug moeten doen. Bijvoorbeeld als het aantal besmettingen weer toeneemt. Maar ook daarover worden alle betrokkenen natuurlijk op de hoogte gehouden via de locaties.

Tot slot
Wij zijn ontzettend blij dat we met deze nieuwe bezoekregeling onze bewoners en revalidanten weer een stapje dichter bij hun dierbaren kunnen brengen. Ook al is het nog niet mogelijk om elkaar te knuffelen, het is al heerlijk dat ze elkaar weer op anderhalve meter afstand kunnen zien. We kijken ernaar uit! Tot die tijd blijven we samen positief en houden we het samen vol. En weet dat wij er altijd zijn.

* met ‘revalidant’ bedoelen wij in dit bericht alle mensen die tijdelijk bij ons verblijven om te werken aan hun herstel.

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker