Omring gestart met vaccineren van bewoners

Bewoner De Oever krijgt eerste vaccinatie

Vandaag is het ‘V-Day’ bij Omring en Vrijwaard, want op deze heugelijke vrijdag zijn de mobiele vaccinatieteams van Omring gestart met het vaccineren van circa 1000 bewoners op de woonzorglocaties. Een lichtpuntje voor bewoners en medewerkers tijdens deze tweede golf, waar het  coronavaccin zicht biedt op een normaler leven. Het vaccineren betreft specifiek de bewoners van Omring en Vrijwaard die onder de specialist ouderengeneeskunde van Omring vallen.

“Sinds corona ons in de greep heeft, is dit een dag waarnaar we hebben verlangd”, zegt Frido Kraanen, bestuurder bij Omring. “Vanaf vandaag kunnen we onze bewoners beter beschermen en daarmee maken we echt een begin met het stoppen van de schadelijke gevolgen van het virus. Dat wij de vaccinaties op één dag doen, is een knap staaltje voorbereiding en uitoefening. We hebben weer laten zien dat de professionals van Omring tot grote prestaties in staat zijn!”

Voldaan en trots
Het vaccineren van bewoners is een grote operatie. Na alle voorbereidingen konden de zes mobiele vaccinatieteams van Omring vanmorgen op locatie beginnen met het toedienen van de eerste vaccinatie aan de bewoners van wie hiervoor toestemming is verkregen. “We voelen ons voldaan en trots om dit als Omringers te kunnen doen. Samen werken we aan een gezondere toekomst met meer vrijheid voor de bewoners”, aldus het vaccinatieteam Omring en Vrijwaard.

Mooie mijlpaal
De vaccinatiebereid is hoog en er is uitgekeken naar deze dag. De start van het vaccineren is dan ook  een mooie mijlpaal in de coronacrisis, dat gevierd wordt met gebak.

Op 15 januari werd gestart met het vaccineren van medewerkers die binnen de muren van verpleeg- of verzorgingshuislocaties werken.

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker