Nieuws

Nieuwbouw Gezinspaviljoen in Bovenkarspel

Eind 2020 start Omring met het realiseren van het nieuwe Gezinspaviljoen in Bovenkarspel. Het huidige pand is bijna 60 jaar oud en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Zo zijn de wensen en behoeften van mensen veranderd en wordt er tegenwoordig, doordat mensen langer thuis wonen, in woonzorglocaties als het Gezinspaviljoen intensievere zorg geboden. De huidige locatie raakt hier steeds minder geschikt voor. Bewoners, medewerkers, vrijwilligers en omwonenden zijn op 27 maart jl. geïnformeerd over de nieuwbouwplannen. Omringlocatie Sorghvliet in Andijk wordt gebruikt als locatie voor tijdelijke huisvesting tijdens de nieuwbouw.

In het nieuwe Gezinspaviljoen wordt ingespeeld op de woonwensen van ouderen in Stede Broec, ook als de behoefte aan zorg en ondersteuning toeneemt.

Het Gezinspaviljoen wordt geschikt gemaakt voor mensen met een intensieve zorgvraag (onder andere mensen met dementie). Dit betekent een beschermde woonvorm met 24 uur en 7 dagen in de week professionele zorg dichtbij. Het wordt een volwaardig woonconcept met tweekamer appartementen met eigen badkamer en keuken. Dit wordt aangevuld met een sociale leefomgeving voor ontmoeting, activiteiten en welbevinden. Door deze manier van wonen, kunnen bewoners zoveel mogelijk hun eigen keuze blijven maken. Het idee is ook dat kwetsbare ouderen en hun partner en familie onderdeel blijven uitmaken van de gemeenschap, betrokken blijven bij de activiteiten die in het dorp plaatsvinden en in staat worden gesteld andere dorpsgenoten te blijven ontmoeten.

Tijdens de nieuwbouw wordt Omringlocatie Sorghvliet in Andijk zoals gezegd gebruikt voor tijdelijke huisvesting. Ook bij Sorghvliet wordt namelijk nieuwbouw gerealiseerd. Het oorspronkelijke Sorghvliet komt dan vrij voor de bewoners van Het Gezinspaviljoen. 

Inmiddels ligt er ook een concepttekening voor het nieuwe Gezinspaviljoen (zie afbeelding). Zoals te zien is op de tekening behoudt het Gezinspaviljoen zijn ‘Paleis Soestdijk’-achtige uiterlijk met de mooie vijver aan de voorzijde.

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker