Marije Holstege geïnstalleerd als bijzonder lector Geriatrische revalidatie

Marije Holstege

Op donderdag 7 maart zat de zaal van Schouwburg Het Park in Hoorn goed vol. En dat midden op de dag. Reden voor de toeloop was de lectorale rede van Marije Holstege.

De locatie was logisch: midden in het verzorgingsgebied van Omring, de zorgorganisatie die het bijzonder lectoraat Geriatrische revalidatie heeft ingesteld bij Hogeschool Inholland. In ‘co-creatie’ installeerden bestuurders van de twee samenwerkende organisaties Marije als kersverse bijzonder lector. Haar gloedvolle betoog om slimmer samen te werken in de geriatrische revalidatie kon rekenen op een daverend applaus.

Een derde van de geriatrische revalidanten keert na ziekenhuisopname niet terug op het oude niveau. Er is dus ruimte voor verbetering in de behandelpraktijk. Met haar bijzonder lectoraat wil Marije daar werk van maken en behandelingen leuker en aangenamer maken, bijvoorbeeld door inzet een visuele scantraining met een virtueel museum. Geriatrisch revalidatie moet bovendien slimmer om een antwoord te geven op de toenemende vergrijzing en nijpende personeelstekorten. Het is een vraagstuk dat breed leeft. Alle reden om voorafgaand aan de lectorale rede een panelgesprek te voeren over dit actuele onderwerp onder leiding van dagvoorzitter Bart Zwagemaker van Omring.

Panel: revalidatie slimmer én leuker

Voor het gesprek schuiven aan: Leonoor van Dam van Isselt: (specialist ouderengeneeskunde bij Pieter van Foreest en associate professor geriatrische revalidatie en eHealth bij het LUMC), Joris Arts (zorginnovatie-expert), Jorit Meesters (lector Revalidatie en Technologie bij De Haagse Hogeschool), Astrid Preitschopf (promovendus en fysiotherapeut bij Omring) en Monique Bakkum (regieverpleegkundige bij Omring). De panelleden vinden dat de geriatrische revalidatie slimmer moet. Maar ook leuker, zowel voor revalidanten als professionals. Belangrijk is om dat lonkend perspectief te geven, zodat het professionals inspireert en zij hun denken en handelen kunnen aanpassen om de technologie in de behandelingen te integreren. Cliënten vragen en verwachten ook meer digitale toepassingen, wat betekent dat professionals een coachende rol krijgen en meer op hun handen moeten gaan zitten.

Paneldiscussie tijdens de lectorale rede van Marije Holstege

Behandelpaden herontwerpen

Waak voor een technologie-push, zo luidt de waarschuwing aan tafel. Ga niet zozeer voor de meest fancy eHealth-tools maar kies eenvoudig te gebruiken applicaties die zich bewezen hebben. Denk aan beeldbellen, sensoren om de activiteiten van revalidanten thuis te monitoren en apps om zelfstandig oefeningen te doen. “Herontwerp de behandelpaden waarbij technologie een toegevoegde waarde kan krijgen”, is de breed gedragen oproep. Hierbij is samenwerking tussen onderzoek, onderwijs, praktijk én patiënten en app-ontwikkelaars een must. Pas dan ontwikkelen we tools die in de praktijk echt werken. Zorgorganisaties die dit met succes omarmen hebben hierop een visie ontwikkeld; ook dat is van doorslaggevend belang. Vervolgens is het een kwestie van durven en doen.

Gezonde, inclusieve samenleving

Na de pauze spreekt Corinne Eckes (manager (para-)medische dienst GRZ/Herstel Omring) Marije lovend toe. “Het lectoraat sluit helemaal aan op kernwaarden van Omring eigen regie, samen, positief en vindingrijk. En het biedt kansen voor onze medewerkers om zich als onderzoekers door te ontwikkelen en om de professionals van de toekomst op te leiden.” Gonneke Willemsen (directeur domein Gezondheid, Sport en Welzijn van Inholland) is al even enthousiast. “Je draagt bij aan een gezonde, inclusieve samenleving waarin ook mensen met mentale of fysieke beperkingen mee kunnen doen. Ik ben ook blij met de samenwerking met Omring, wat uiteindelijk leidt tot beter zorg en met Marijes plannen om de interactie tussen onderzoek en onderwijs te versterken.”

 

Volop verbeterkansen

De vergrijzing, het personeelstekort, een veranderend zorglandschap met het accent op thuis, zelf en digitaal als het kan: in haar rede stipt Marije aan waarom de geriatrische revalidatie geoptimaliseerd moet worden. Het is een positief verhaal want er zijn volgens haar volop verbeterkansen: “Op het gebied van digitale toepassingen, om samen te blijven leren en ontwikkelen en de kansen rond praktijkgericht onderzoek, dat in de geriatrische revalidatie nog in de kinderschoenen staat.”

Slim, innovatief en digitaal op blended wijze

Marije wil binnen haar lectoraat het onderzoek en de praktijkontwikkeling richten op twee overlappende onderzoekslijnen. “De eerste onderzoekslijn is ‘Slimmer met innovatieve interventies’. Wat is het effect van revalidatie vanuit huis en hoe geef je dit het beste vorm zodat revalidanten eerder thuis kunnen revalideren met optimale uitkomsten? De tweede onderzoekslijn is ‘Slimmer door inzet van digital health op blended wijze’. Hoe kan de inzet van technologie op blended wijze een bijdrage leveren aan doelmatige en slimmere toekomstbestendige geriatrische revalidatie?”

Lectorale rede Marije Holstege

Onderzoek, onderwijs en praktijk

‘Slim’ maar ook ‘samen’ zijn sleutelwoorden in Marijes presentatie. “Een goede samenwerking en infrastructuur tussen onderzoek, onderwijs en praktijk is essentieel. Vandaar dat praktijkgericht onderzoek wordt uitgevoerd door professionals die daarnaast als student, onderzoeker of promovendus werkzaam zijn. Hiermee beogen we bij te dragen aan doelmatige en slimmere geriatrische revalidatie voor toekomstbestendige zorg. Zo willen we de behandeling optimaliseren en daarmee ook de uitkomsten voor de revalidant: het gaat om haar of zijn zelfredzaamheid, eigen regie en zelfmanagement en om het ontwikkel- werk- en leerplezier van professionals en studenten.”

Ceremoniële inauguratie

Na de bevlogen woorden van Marije ligt de ceremoniële inauguratie van Marije als bijzonder lector in handen van bestuursvoorzitters Bart Combee (namens Inholland) en Jolanda Buwalda (namens Omring). “Ik hoorde veel nieuws en voor Inholland ook duidelijk iets vertrouwds in jouw rede: het bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken”, zegt Bart. “Het is mooi om samen met Omring kennis te genereren die meteen in de praktijk toepasbaar is en om samen professionals op te leiden.” Jolanda vindt Marije een inspiratie voor velen. “Je laat aan medewerkers zien dat wetenschap bereikbaar is omdat je al die stappen in je loopbaan zelf hebt doorleefd; uit nieuwsgierigheid én om bij te dragen aan een gezondere gezondheidszorg. Marije, je maakt impact en bent een voorbeeld voor onze samenwerking.”

Heb je de lectorale rede gemist of wil je er meer over lezen? Klik hier om de publicatie Geriatrische revalidatie te lezen. 

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker