Gollards is klaar voor de toekomst

Gollards tuin

Na tweeënhalfjaar verbouwen, is Omringlocatie Gollards in Den Burg klaar voor de toekomst.

Frido Kraanen, bestuurder Omring: ‘Gollards is een enorm belangrijke schakel in het toekomstbestendig maken van de ouderenzorg op Texel. De landelijke ontwikkelingen, zoals vergrijzing en een krappere arbeidsmarkt spelen hier nog meer op dan in de rest van Noord Holland en Nederland. Daarom zijn we ontzettend blij met deze vernieuwde locatie. Voor onze bewoners, medewerkers, vrijwilligers, maar ook voor kwetsbare ouderen in deze omgeving die nog zelfstandig thuis wonen. Ook zij kunnen gebruik maken van de faciliteiten die Gollards biedt.’

Tijdens een feestelijke opening op woensdag 12 juli voor genodigden en een open huis op donderdagmiddag 13 juli voor buurtbewoners en andere geïnteresseerden, laat Omring met trots de nieuwe locatie zien.

Compliment aan alle betrokkenen
In tweeënhalfjaar tijd is er flink wat gebeurd bij Gollards. Er vond een gefaseerde renovatie plaats van de twee vleugels en nieuwbouw van een derde vleugel. Een deel van de bewoners kon blijven wonen in hun appartement en aantal bewoners verhuisde tijdelijk naar Schuttehoek. Katrijn van der Vlerk, Regiomanager Texel: ‘wonen en werken in een omgeving waar gelijktijdig werd verbouwd én deels midden in Corona-tijd. Dit vroeg om veel flexibiliteit van bewoners en medewerkers. Ze zijn daar goed in geslaagd. Het is echt fantastisch hoe iedereen hieraan heeft meegewerkt.’

Een warm thuis
Gollards heeft nu 82 woningen, bedoeld voor mensen die intensieve zorg nodig hebben vanwege lichamelijke aandoeningen of dementie. Ook is er plek voor mensen die tijdelijk afhankelijk zijn van professionele zorg. Medewerkers van Omring zijn dag-en-nacht aanwezig om zorg en ondersteuning te bieden aan de bewoners. Frido Kraanen: ‘De overheid wil dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Maar als het echt niet meer gaat dan is de nieuwe Gollards, één van de 30 locaties van Omring,  een warm thuis waar mensen fijn en veilig oud kunnen worden.’ 

Gollards is niet alleen een moderne woonplek met professionele zorg dichtbij, maar er is weer een restaurant, een grote centrale keuken, een mooi aangelegde tuin, een kapsalon en een winkeltje. Ook zijn er nieuwe faciliteiten, zoals de thema-buurtkamers in de vorm van een bioscoopruimte, kookruimte, beweegruimte en een spelruimte. Hier zijn bijvoorbeeld mensen aan het werk om poppenhuizen te renoveren.

De buitenwereld naar binnen halen
De buurtkamers zijn openbaar en ook buurtbewoners zijn van harte welkom om aan te schuiven. Het activiteitenprogramma bestaat onder meer uit gymlessen, een klusmiddag, spelletjes en een verhalentafel. Katrijn van der Vlerk: ‘Naast dat Gollards een fijne plek is om te wonen, kunnen we nu ook de buitenwereld naar binnen halen. En met de alsmaar groeiende groep thuiswonende ouderen op ons eiland is dat een prettig idee. Naast ons eigen restaurant (het Eethuys), worden ook de maaltijden voor tafeltje dekje gekookt in onze keuken.’ Vanaf 30 augustus biedt Gollards ook dagbesteding  zowel voor mensen met dementie als voor mensen met een lichamelijke beperking.

Feestelijke opening Gollards
Bent u nieuwsgierig naar Gollards en wilt u zelf de sfeer komen proeven? Of wilt u misschien zich aanmelden als vrijwilliger? Dan bent u van harte welkom tijdens het open huis  op donderdag 13 juli van 16.00 tot 17.30 uur. Er worden ook korte rondleidingen georganiseerd. U wordt ontvangen in de tuin van Gollards aan De Zes 12 in Den Burg. Vooraf aanmelden is niet nodig. Of kijk voor meer informatie op omring.nl/gollards.

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker