Fusie Stichting Vrijwaard en Stichting Omring een feit

Fusie Stichting Vrijwaard en Stichting Omring een feit

Zorgorganisaties Vrijwaard en Omring hebben de laatste stap gezet in de fusie en gaan vanaf vandaag – 1 januari 2023 - samen verder als Omring. De vier voormalige Vrijwaard zorglocaties in Den Helder, De Golfstroom, Westhoek, Dyckzicht en ’t Landhuis behouden wel hun eigen naam én dezelfde vaste gezichten voor de bewoners.  

De fusie was een initiatief van Vrijwaard. De dubbele vergrijzingsgolf en de toenemende arbeidsmarktkrapte in deze regio maakte de positie, ook financieel, van Vrijwaard kwetsbaar. Vrijwaard besloot in 2018 dat samenwerking met Omring nodig was om ook in de toekomst goede zorg in de regio Den Helder te kunnen bieden. 

Danielle en Astrid (beide medewerkers van locatie Dyckzicht) zeggen over de fusie: 'We hebben twee jaar toegewerkt naar de fusie en we zijn er helemaal klaar voor om samen verder te gaan!’ 

Evelien Grootendorst, voormalig bestuurssecretaris van Vrijwaard: ‘Sinds de bestuurlijke fusie in 2020 zijn we bezig met het proces van eenwording waarin Omring en Vrijwaard hebben geïnvesteerd in de kwaliteit van zorg, de verbetering van de samenwerking en de harmonisatie van de werkwijzen. We zijn heel tevreden over dat verloop en zijn blij dat het zover is!’ 

Frido Kraanen, bestuurder Omring: ‘We zijn blij dat de fusie met Vrijwaard een feit is. We sluiten een intensieve periode af waarin veel mensen hard hebben gewerkt om dit voor elkaar te krijgen, in het bijzonder de medewerkers van voormalig Vrijwaard hebben een voortreffelijke prestatie geleverd. We zijn samen één en richten onze blik vooruit, op een toekomstbestendig Omring.’ 

Omring bestaat na de fusie uit 30 woonzorglocaties, 5 Omringwinkels en 6 revalidatie centra in de regio West-Friesland, de Kop van Noord-Holland en op Texel. HulpThuis Vrijwaard (huishoudelijke ondersteuning) blijft onveranderd een apart onderdeel van Omring en gaat verder onder de naam HulpThuis. 

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker