Nieuws

Feestelijke aftrap start bouw wooncomplex De Brink in Julianadorp

Mensen die niet zelf meer in staat zijn om zelfstandig thuis te wonen kunnen vanaf begin 2020 in Julianadorp in een veilige omgeving zolang mogelijk hun eigen leven voortzetten. Ook als het eigenlijk niet meer gaat.

Feestelijke aftrap

Maandag 15 oktober werd de aftrap van de bouw van het woonzorgcomplex De Brink in Julianadorp feestelijk gevierd! In het nieuwe complex komen 33 beschermd wonen eenheden met eigen sanitaire voorzieningen voor mensen met een zware zorgindicatie. Woningstichting Den Helder verhuurt de woningen en Omring levert de zorg.

Wonen met zorg

Het nieuwe woonzorgcomplex Koningsbrink wordt in groepen van acht appartementen gebouwd met een gezamenlijke buurt- en zitkamer. Elke bewoner beschikt straks over een tweekamerappartement met eigen keuken en badkamer. In de buurtkamer kunnen de mensen elkaar onder andere ontmoeten en met elkaar eten.

Gezamenlijke opgave

Woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten staan voor de gezamenlijke opgave om kwetsbare groepen mensen in de wijk een thuis te geven. Die opgave gaat verder dan alleen aantallen woningen, maar gaat ook om woonvormen die aansluiten op de behoefte van kwetsbare bewoners zelf én om de woonomgeving. Rob Schutte van Omring:  “In de zorg is er veel veranderd. Was voorheen de overheid verantwoordelijk voor het vastgoed, nu is de zorgaanbieder dit. Dat dwingt ons om goed na te denken hoe we zorg gaan leveren. Ouderen zijn niet gelijk, we kunnen niet spreken over één grote groep die op dezelfde manier zorg moet krijgen”, legt Rob uit. “Zij maken zelf keuzes, leiden een eigen leven en wonen zo lang mogelijk zelfstandig. We zijn blij dat we met deze samenwerkingsovereenkomst daarop in kunnen spelen.”

Enorme toename kwetsbare ouderen

De overheid wil dat kwetsbare groepen, zoals ouderen, langer zelfstandig blijven wonen. En ouderen willen dat veelal zélf ook. Ondertussen komt de vergrijzingsgolf op in de kop van Noord Holland af. Hoewel het een krimpgemeente betreft, verdrievoudigt ook hier de groep 80 plussers de komende twintig jaar. Daarmee neemt het aantal kwetsbare ouderen evenredig toe; we worden immers ouder, maar niet per se gezonder oud. Meer mensen zullen de behoefte hebben aan een geschikte woning op een locatie waar ze beroep kunnen doen op hulp, ondersteuning én gezelschap!

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker