FAQ Corona - Meest gestelde vragen over het Coronavirus (COVID-19)

Omslag omring.nl

FAQ Corona. Vind hier een antwoord op uw Coronavragen.

Bekijk hier ons liveblog voor de laatste ontwikkelingen en nieuws rondom het Coronavirus (COVID-19)

Op de website van het RIVM kunt u terecht voor de meest actuele informatie. Ook is er een landelijk informatienummer ingesteld voor vragen over het coronavirus T 0800-1351.

Vragen over het Coronavirus

Wat kunt u doen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen?

Hygiëne is hierin heel belangrijk. Maatregelen ten aanzien van hand- en hoesthygiëne moeten strikt worden nageleefd.

- Was uw handen regelmatig

- Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog

- Gebruik papieren zakdoekjes; de papieren zakdoek maar één keer gebruiken en weggooien in de afvalemmer

- Na het hoesten de handen wassen met water en zeep of handalcohol gebruiken

- Vermijd aanraken van de ogen, mond en neus met ongewassen/ongedesinfecteerde handen

- Houd 1,5 meter afstand van elkaar

- Geen handen schudden

- Draag een mondkapje (ook in het appartement van uw dierbare)

Heb ik Corona?

Denkt u dat u het Coronavirus heeft? Dan is het verstandig om op de website te kijken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hier vindt u betrouwbare en actuele informatie over het Coronavirus. Ook is er een landelijk informatienummer ingesteld voor vragen over het Coronavirus 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.

Ik heb klachten die passen bij het nieuwe Coronavirus. Wat moet ik doen?

Blijf thuis bij milde klachten en laat u testen. De belangrijkste klachten die vaak voorkomen bij COVID-19 zijn:

 • Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Verhoging of koorts
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Volg de algemene adviezen op die op dit moment gelden in Nederland, deze kunt u vinden op de website van het RIVM.

Vragen over woonzorglocaties

Is er bezoek welkom in de woonzorglocaties?

Bewoners van al onze woonzorglocaties mogen vanaf 5 juni 4 bezoekers per dag in hun appartement ontvangen. Goed om te weten: kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee in het aantal bezoekers.

De algemene richtlijnen voor bezoekers blijven gelden

Wij zijn heel blij met deze nieuwe versoepelingen! Maar we weten ook dat we voorzichtig moeten blijven. Daarom herinneren we u graag aan de algemene richtlijnen voor bezoekers. Want die blijven gewoon gelden!

 • U bezoekt uw naaste in zijn of haar kamer of appartement. Of u zit samen in het restaurant of op het terras.
 • Was uw handen vaak en met zeep!
 • Buiten de kamer of het appartement van uw naaste houdt u 1,5 meter afstand en draagt u een mondkapje. Aan tafel in het restaurant of op het terras mag uw mondkapje af.
 • Vermijd contact met andere bewoners zoveel mogelijk!
 • Neemt u uw naaste mee naar buiten? Ga dan niet naar plaatsen waar het druk is.
 • Kom niet op bezoek als u of een van uw huisgenoten klachten heeft, wacht op een testuitslag of in quarantaine is.

Op bezoek buitenshuis 
Bewoners die twee keer zijn gevaccineerd mogen twee weken na hun tweede vaccinatie weer op bezoek bij familie of vrienden. Bij terugkomst hoeven zij niet in quarantaine. Voor het bezoek buitenshuis gelden wel de bekende algemene richtlijnen, waaronder de 1,5 meter afstand. Verder vragen we het uitstapje te beperken tot een paar vaste adressen en het te laten plaatsvinden met een of twee vaste begeleiders.  

Bewoners die niet gevaccineerd zijn of pas één vaccinatie hebben gehad, zijn niet (optimaal) beschermd tegen het coronavirus. We raden hen af om bij familie of vrienden op bezoek te gaan. Twee weken nadat zij hun tweede vaccinatie hebben gehad, kunnen zij ook buitenshuis op bezoek gaan.  

Geen mondkapjes en afstand op de kamer
Als een bewoner twee keer gevaccineerd is, hoeft het bezoek in het appartement van de bewoner geen mondkapje meer te dragen en geen 1.5 meter afstand te houden.

Wanneer het bezoek zich beweegt over de gang van de locatie, of wanneer een bewoner (nog) niet volledig gevaccineerd is, moet wel een mondkapje gedragen worden en afstand bewaard. U ontvangt van Omring een mondkapje als u op locatie komt.

Vanzelfsprekend vragen we bezoekers nog steeds om thuis te blijven als ze verkoudheidsklachten hebben. We rekenen op uw begrip!

Zijn de restaurants open voor bezoekers van buiten de locatie?

De terrassen waren al open voor bezoekers. Maar vanaf 5 juni mogen bewoners nu ook met 4 bezoekers in het restaurant zitten. Of op het terras. Ook hier geldt: alleen als bewoner en bezoekers 1,5 meter afstand van andere bewoners en bezoekers kunnen houden. Ook mogen er niet meer dan 50 mensen in het restaurant of op het terras zitten.

Hoe zit het met de wijksteunpunten en de dagbesteding?

De buurthuizen in Nederland en dus ook de wijksteunpunten blijven open voor kwetsbare groepen zoals ouderen. Uiteraard met inachtneming van de bekende coronarichtlijnen. Dit geldt ook voor de dagbesteding bij Omring.  

Zijn er ook besmettingen op de locaties van Omring?

Onderstaande gegevens zin gebaseerd op de volgende peildatum: 3 juni 2021.

Op dit moment hebben we geen enkele positief geteste bewoner in al onze woonzorglocaties. Dit is een positieve trend dat aantoont dat het vaccineren zo’n groot effect heeft

Bij besmettingen op locatie(s) worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Onderdeel daarvan is dat alle bewoners en contactpersonen hierover geïnformeerd worden. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden bewoners volgens het protocol van de RIVM verzorgd.

We doen er alles aan om de omstandigheden zo veilig en zo prettig mogelijk te laten zijn voor bewoners en medewerkers. Tegelijkertijd zijn we alert en volop bezig met de gevolgen en werken we samen in de regio met alle partijen in de zorg om verdere besmetting tegen te gaan.

Vragen over het coronavaccin voor cliënten van de Omringlocaties

Waarom is vaccineren belangrijk?

Iedereen, jong, oud, gezond en kwetsbaar, moet zo gezond en veilig mogelijk kunnen leven. Om dat weer meer mogelijk te maken, moeten we met elkaar corona onder controle krijgen. Als veel mensen zich laten vaccineren kan het leven in het verpleeghuis en daarbuiten op termijn weer iets normaler worden. Iedereen kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren door zich te laten vaccineren. Bekijk vooral ook dit filmpje van de Universiteit van Nederland over de coronavaccinatie.

Is het coronavaccin veilig?

Voor coronavaccins gelden dezelfde strenge eisen als voor andere vaccins. Het vaccin moet veilig en betrouwbaar zijn en goed werken. Daar oordeelt het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) samen met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) over. Ook nadat vaccins zijn goedgekeurd, worden ze in de gaten gehouden. Er komt een Europees bewakingssysteem om de veiligheid van vaccins in de gaten te houden. Bron: Rijksoverheid.

Hoe weet ik zeker dat het veilig is om mij te laten vaccineren?

Veiligheid van het coronavaccin staat bovenaan. Hier gelden strenge eisen voor. Net als bij andere vaccins. Bij twijfel over de veiligheid van een vaccin mag het niet worden toegelaten in Nederland. Ook voor de bijwerkingen gelden strenge regels. De voordelen (de werkzaamheid van vaccins) moeten groter zijn dan de nadelen (de bijwerkingen). Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordelen of een vaccin tegen corona veilig is en goed werkt. Dit gebeurt bij elk vaccin in Nederland. Bron: Rijksoverheid.

Vaccineren is vrijwillig. (Wij dwingen dus niemand om zich te laten vaccineren)

Ja, de vaccinatie is vrijwillig. Iedereen heeft grondrechten (onaantastbaarheid van het lichaam en vrijheid van religie en geweten) en er is geen wet die een inbreuk op deze grondrechten rechtvaardigt. Dat betekent dat de vrije keuze om zich al dan niet te laten vaccineren niet mag/kan worden beperkt.

Door wie zijn de vaccinaties gedaan?

Een speciaal daarvoor opgeleid team van verpleegkundigen en de vaccinaties hebben plaatsgevonden onder verantwoordelijkheid van de medische dienst van Omring.

Mijn behandelend arts is de huisarts. Wanneer word ik dan gevaccineerd?

Bewoners die onder behandeling staan van de huisarts zijn via de huisarts opgeroepen voor een vaccinatie. 

Winkels

Zijn de Omringwinkels open?

De Omringwinkels zijn open. U kunt dus terecht voor al uw essentiële hulpmiddelen in de uitleen, verhuur en/of verkoop. Klik hier voor de openingstijden.

Zijn de winkeltjes op de woonzorglocaties open?

Vanaf 3 mei zijn de winkeltjes weer open. Er zijn dan vaste looproutes en andere maatregelen om het winkelbezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen. Die worden op de locatie aangekondigd.

Vragen over cliënten die we thuis verzorgen

Hoe gaat de verpleging thuis bij cliënten met (mogelijke) besmetting?

Er zijn speciale Corona thuiszorgteams voor de verpleging thuis van cliënten met een Covid-19 besmetting of een vermoedelijke besmetting. Vanzelfsprekend staat de kwaliteit van zorg centraal en willen wij met elkaar zoveel mogelijk de kans op verspreiding van het Coronavirus voorkomen. Met de inzet van de Corona thuiszorgteams zullen we de druk op de ziekenhuizen, huisartsen en de verzorgings- en verpleeghuizen verminderen. Doordat de zorgmedewerkers efficiënt worden ingezet en niet bij reguliere cliënten komen, zal de kans op besmetting verkleinen. Bovendien wordt er efficiënter gebruik gemaakt van beschermende materialen. 

Cliënten kunnen hierdoor langer thuis blijven. Ziekenhuizen raken minder overbelast. Een cliënt wordt pas doorgestuurd voor ziekenhuisopname als het écht nodig is. Zodra een ziekenhuisopname niet meer noodzakelijk is en de cliënt weer thuis verzorgd en verpleegd kan worden, neemt het Corona thuiszorgteam de zorg van het ziekenhuis over en waarborgt een goede overgang van ziekenhuis naar thuis. 

Wordt de verzorging en inzet aangepast voor cliënten die zorg thuis ontvangen?

We vragen de cliënt en/of diens mantelzorger(s) om de zorg zo veel mogelijk zelf over te nemen. Bijvoorbeeld het douchen/wassen, bij het nemen van medicatie of het aantrekken van steunkousen. De wijkverpleegkundige is verantwoordelijk voor het maken van de afspraken. 

Hoe gaan we om met medicatie voor cliënten in de thuissituatie?

We vragen cliënten om medicatie thuis te laten bezorgen (dat voorkomt bezoek aan apotheek).

Inzet van beeldzorg

Er worden iPads ingezet bij cliënten die zorg thuis ontvangen. Zodoende kan de cliënt op een veilige manier sociaal contact onderhouden en worden fysieke zorgmomenten verminderd.

Klik hier voor meer informatie

Gaan dagactiviteiten voor (thuiswonende) cliënten door?

De buurthuizen in Nederland en dus ook de wijksteunpunten blijven open voor kwetsbare groepen zoals ouderen. Uiteraard met inachtneming van de bekende coronarichtlijnen. Dit geldt ook voor de dagbesteding bij Omring.  

Vrijwilligers

Vrijwilligers die overige taken kunnen uitvoeren zijn welkom

Vrijwilligers die geen direct contact hebben met onze cliënten zijn welkom. Als vrijwilliger kunt u overige werkzaamheden en taken uitvoeren. Uiteraard alleen als u zich daar zelf comfortabel bij voelt.

Vanaf 3 mei kunnen vrijwilligers weer helpen bij individuele activiteiten met de bewoners en bij kleine groepsactiviteiten. Ook kunnen de vrijwillige chauffeurs voor dagbestedingscliënten hun welkome taak weer oppakken. De coördinatoren zullen daarover contact zoeken met de vrijwilligers. Elke vrijwilliger mag uiteraard zelf bepalen of hij/zij het vrijwilligerswerk weer wil hervatten.

Wel of niet komen?
Wij willen niemand in gevaar brengen, zeker onze waardevolle vrijwilligers niet. Maar houdt u wel rekening met de volgende uitgangspunten. Deze gelden overigens voor álle vrijwilligers:

 • Kom niet als u een aandoening heeft of om een andere reden zelf kwetsbaar bent.
 • Kom ook niet als uw partner kwetsbaar is.
 • Heeft u verkoudheidsklachten of koorts? Ook dan moet u thuis blijven.

Wat kunt u doen?
Samen bespreken we wat de mogelijkheden nu en straks zijn. Want de situatie op onze locaties is anders dan vóór het coronavirus. Er zijn werkwijzen veranderd en activiteiten gestopt, of ze gaan op een andere manier verder.

Hygiënemaatregelen
Uiteraard gelden nog steeds de bekende hygiënemaatregelen. We zetten ze graag nog een keer op een rij:

 • Handen vaak en goed wassen.
 • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
 • Maak gebruik van papieren zakdoekjes.
 • Geen handen schudden.
 • Houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van elkaar.
 • Draag een mondkapje (zowel binnen als buiten de 1,5 meter).

Graag benadrukken we nogmaals hoe ontzettend blij we met onze vrijwilligers zijn. We hopen enorm dat ze  zich voor ons willen blijven inzetten. Maar de komende tijd wel even in een aangepaste vorm. Wij begeleiden onze vrijwilligers daar graag bij.

Tips voor u en (samen met) uw dierbare

Tips tegen eenzaamheid tijdens Coronacrisis

(Video) bel vaker en langer 

Het is makkelijk en leuk: vaker of langer (video)bellen. Zo zijn jullie op afstand toch verbonden met elkaar. Tip: maak een schema en spreek af wie wanneer belt. 

Contactloos concert

U heeft er misschien al van gehoord of het voorbij zien komen, buitenconcerten voor ouderen. Artiesten treden voor bewoners op in de tuin van de woonzorglocatie. Zo kunnen ouderen vanachter het raam of hun balkon genieten van mooie muziek.

Omapost 

Stuur eenvoudig persoonlijke kaartjes via de post. U kunt gebruik maken van Omapost (met code coromapost kan dit tegen kostprijs).

Online activiteiten van Omroep Max

Omroep Max heeft diverse activiteiten op een rijtje gezet zoals afleveringen van Nederland in beweging, cursussen, puzzels en online exposities van musea. Genoeg te beleven, klik hier

Online yoga van Ouderenbond ANBO

ANBO organiseert de komende tijd online activiteiten zodat u thuis in uw stoel kunt bewegen. De stoel-yogalessen van Monique kunt u live volgen via de Facebookpagina. Wilt u de les liever terugkijken? Dat kan via de website.

Speel samen een spelletje via pc of tablet

Van veel populaire spellen zijn digitale varianten gemaakt die u online kunt spelen. Denk aan Rummicub of Wordfeud. Seniorweb heeft de gratis varianten op een rij gezet, deze kunt u hier vinden.

Virtuele tours en theatervoorstellingen

Een uitje naar de Keukenhof of het museum zit er voorlopig niet in. Steeds meer musea en parken bieden nu virtuele rondleidingen aan. Bekijk bijvoorbeeld de virtuele tour van de Keukenhof. Heb je een cliënt die erg van kunst houdt? Op de website Thuismuseum.nl vind je dagelijks nieuwe virtuele rondleidingen door de mooiste musea van Nederland. En liefhebbers van klassieke muziek kunnen op de website van het Amsterdamse Concertgebouw  genieten van gratis live streams van concerten.

Bewegen met fysiotherapeuten van Omring

De fysiotherapeuten van Omring helpen uw klachten aan spieren, gewrichten en zenuwen te verminderen. De fysiotherapeuten hebben verschillende oefeningen voor u gefilmd, zodat u nu ook thuis rustig kunt oefenen.

Bekijk de video's

Handige websites en telefoonnummers

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Op de website van het RIVM kunt u terecht voor de meest actuele informatie rond het Coronavirus. Ook is er een landelijk informatienummer ingesteld voor uw vragen over het Coronavirus: 0800-1351

Helpdesk Welkom Online | Nationaal Ouderenfonds

Vanwege het Coronavirus is het Ouderenfonds samen met VodafoneZiggo en Samsung de gratis Helpdesk Welkom Online gestart. Voor al uw online en digitale vragen helpen zij u graag verder. U kunt de Helpdesk Welkom Online bereiken op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur via 088-344 2000. De hulplijn is gratis. U betaalt alleen reguliere gesprekskosten.

Adviezen Dementie.nl

Voor mensen met dementie en hun naasten staan goede adviezen op Dementie.nl. Deze kunt u hier vinden.

De Luisterlijn

De Luisterlijn (0900 – 0767) is 24/7 bereikbaar voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek of luisterend oor.

Mantelzorglijn

Voor mantelzorgers is er de Mantelzorglijn (030 – 760 60 55).

Het Rode Kruis

Voor meer informatie en vragen m.b.t. uw gezondheid kunt ook bellen met de collega's van Het Rode Kruis (070 - 44 55 888).

Ouderenbond ANBO

Bij ANBO is er speciaal voor de Coronacrisis een telefoonlijn in het leven geroepen. De medewerkers staan 7 dagen per week van 9.00 tot 21.00 uur telefonisch bereikbaar (0348 - 46 66 66). Zij geven u graag advies en bieden u een luisterend oor.

Centrum levens vragen

ZONH heeft een website waarbij hulpvragers in contact worden gebracht met erkende geestelijke verzorgers. Deze verzorgers geven persoonlijke begeleiding bij het omgaan met ingrijpende levensgebeurtenissen. In veel gevallen worden de gesprekken vergoed. 

100 activiteiten voor mensen met dementie | Alzheimer Nederland

Bezig blijven en de hersenen aan het werk zetten, heeft een positief effect op mensen met dementie. Alzheimer Nederland heeft 100 activiteiten op een rij gezet ter inspiratie om activiteiten te ondernemen. Klik hier.

Uitzonderlijke tijden

Het zijn zeer uitzonderlijke tijden. Maar we doen er alles aan om de omstandigheden zo veilig en zo prettig mogelijk te laten zijn, gegeven de gevolgen van het virus.

Deze maatregelen roepen ongetwijfeld verdere vragen op waarbij wij rekenen op ieders begrip. We realiseren ons dat deze maatregelen grote gevolgen hebben. Deze zijn echter nodig om de kans op verdere besmetting zoveel mogelijk te verkleinen en dus in het belang van bewoners en medewerkers van de verpleeg - en zorglocaties.  

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker