FAQ Corona - Meest gestelde vragen over het Coronavirus (COVID-19)

Omslag omring.nl

FAQ Corona. Vind hier een antwoord op uw coronavragen.

Bekijk hier ons liveblog voor de laatste ontwikkelingen en nieuws rondom het Coronavirus (COVID-19)

Op de website van het RIVM kunt u terecht voor de meest actuele informatie. Ook is er een landelijk informatienummer ingesteld voor vragen over het coronavirus T 0800-1351.

Vragen over het Coronavirus

Wat kunt u doen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen?

Hygiëne is hierin heel belangrijk. Maatregelen ten aanzien van hand- en hoesthygiëne moeten strikt worden nageleefd.

- Was uw handen regelmatig

- Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog

- Gebruik papieren zakdoekjes; de papieren zakdoek maar één keer gebruiken en weggooien in de afvalemmer

- Na het hoesten de handen wassen met water en zeep of handalcohol gebruiken

- Vermijd aanraken van de ogen, mond en neus met ongewassen/ongedesinfecteerde handen

- Houd 1,5 meter afstand van elkaar

- Geen handen schudden

- Draag een mondneusmasker

Heb ik Corona?

Denkt u dat u het Coronavirus heeft? Dan is het verstandig om op de website te kijken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hier vindt u betrouwbare en actuele informatie over het Coronavirus. Ook is er een landelijk informatienummer ingesteld voor vragen over het Coronavirus 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.

Ik heb klachten die passen bij het nieuwe Coronavirus. Wat moet ik doen?

Blijf thuis bij milde klachten en laat u testen. De belangrijkste klachten die vaak voorkomen bij COVID-19 zijn:

 • Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Verhoging of koorts
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Volg de algemene adviezen op die op dit moment gelden in Nederland, deze kunt u vinden op de website van het RIVM.

Vragen over woonzorglocaties

Is er bezoek welkom in de woonzorglocaties?

Maximaal 4 bezoekers per dag
De overheid heeft aangegeven dat er vier bezoekers per dag mogen komen. Dit beleid hanteren wij ook op onze locaties. Omring adviseert om het bezoek verspreid over de dag te laten komen. Dat is fijner voor onze bewoners en verkleint de kans op besmetting van andere bezoekers. Daarnaast mogen bewoners onbeperkt buiten de locatie op bezoek gaan zolang zij 1,5 meter afstand bewaren.

Draag een mondneusmasker
Er geldt het dringende advies om een mondneusmasker te dragen binnen de locaties. Deze vindt u bij de ingang van de locatie. Onze medewerkers en vrijwilligers dragen ook weer een mondneusmasker.

Beperking restaurantbezoek
Alleen bewoners mogen het restaurant bezoeken. In het restaurant moeten ook de bewoners 1,5 meter afstand van elkaar houden. Medewerkers en bezoekers kunnen wel wat afhalen in het restaurant met in achtneming van alle geldende regels, maar kunnen niet eten/of drinken de komende tijd in het restaurant ter bescherming van onze bewoners.

We blijven voorzichtig om de bewoners een veilige en prettige leefomgeving te bieden.  Wat betreft verdere aanscherpingen volgen we de landelijke richtlijnen.
De algemene richtlijnen blijven gelden zoals dat in het hele land het geval is:

 • Was regelmatig uw handen met water en zeep of desinfecteer met handalcohol
 • Houd 1,5 meter afstand van bewoners en medewerkers
 • Als u hoest of niest, doe dit dan in uw elleboog
 • Draag een Omring-mondneusmasker wanneer u bij ons op locatie bent.
 • Maakt u een ommetje met uw naaste? Ga dan niet naar plaatsen waar het druk is.
 • Kom niet op bezoek als u of een van uw huisgenoten klachten heeft, in quarantaine is, of wacht op een testuitslag.
 • Neem de kortste weg naar binnen en naar buiten.
Zijn de restaurants open voor bezoekers van buiten de locatie?

Alleen bewoners mogen het restaurant bezoeken. In het restaurant moeten ook de bewoners 1,5 meter afstand van elkaar houden. Medewerkers en bezoekers kunnen wel wat afhalen in het restaurant met in achtneming van alle geldende regels, maar kunnen niet eten/of drinken de komende tijd in het restaurant ter bescherming van onze bewoners.

Hoe zit het met de wijksteunpunten en de dagbesteding?

De buurthuizen in Nederland en dus ook de wijksteunpunten blijven open voor kwetsbare groepen zoals ouderen. Uiteraard met inachtneming van de bekende coronarichtlijnen (houd o.a. 1,5 meter afstand). Dit geldt ook voor de dagbesteding bij Omring.  

Zijn er ook besmettingen op de locaties van Omring?

Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op de volgende peildatum: 25 november 2021. We vermelden hieronder de locatie(s) waar 2 of meer (mogelijke) besmettingen zijn geconstateerd.

Momenteel hebben wij in 5 van de 31 woonzorglocaties (ongeveer 1300 bewoners in totaal) 2 of meer (mogelijke) besmettingen geconstateerd.

Het gaat om de volgende locatie(s):

 • De Berkenhof, Berkhout
 • De Brink, Julianadorp
 • De Hoge Hop, Hoorn
 • Nicolaas, Lutjebroek
 • De Zeester, Den Helder

Op deze locatie(s) zijn alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Onderdeel daarvan is dat alle bewoners en contactpersonen hierover geïnformeerd worden. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden bewoners volgens het protocol van de RIVM verzorgd.

We doen er alles aan om de omstandigheden zo veilig en zo prettig mogelijk te laten zijn voor bewoners en medewerkers. Tegelijkertijd zijn we alert en volop bezig met de gevolgen en werken we samen in de regio met alle partijen in de zorg om verdere besmetting tegen te gaan.

Geldt er een coronatoegangsbewijs binnen de locaties?

Er is in de persconferentie van 2 november 2021 gesproken over het mogelijk invoeren van een coronatoegangsbewijs. We volgen deze ontwikkelingen, maar zullen vooralsnog geen gebruikmaken van de QR-code binnen de Omringlocaties.

Vragen over het coronavaccin voor cliënten van de Omringlocaties

Waarom is vaccineren belangrijk?

Iedereen, jong, oud, gezond en kwetsbaar, moet zo gezond en veilig mogelijk kunnen leven. Om dat weer meer mogelijk te maken, moeten we met elkaar corona onder controle krijgen. Als veel mensen zich laten vaccineren kan het leven in het verpleeghuis en daarbuiten op termijn weer iets normaler worden. Iedereen kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren door zich te laten vaccineren. Bekijk vooral ook dit filmpje van de Universiteit van Nederland over de coronavaccinatie.

Is het coronavaccin veilig?

Voor coronavaccins gelden dezelfde strenge eisen als voor andere vaccins. Het vaccin moet veilig en betrouwbaar zijn en goed werken. Daar oordeelt het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) samen met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) over. Ook nadat vaccins zijn goedgekeurd, worden ze in de gaten gehouden. Er komt een Europees bewakingssysteem om de veiligheid van vaccins in de gaten te houden. Bron: Rijksoverheid.

Hoe weet ik zeker dat het veilig is om mij te laten vaccineren?

Veiligheid van het coronavaccin staat bovenaan. Hier gelden strenge eisen voor. Net als bij andere vaccins. Bij twijfel over de veiligheid van een vaccin mag het niet worden toegelaten in Nederland. Ook voor de bijwerkingen gelden strenge regels. De voordelen (de werkzaamheid van vaccins) moeten groter zijn dan de nadelen (de bijwerkingen). Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordelen of een vaccin tegen corona veilig is en goed werkt. Dit gebeurt bij elk vaccin in Nederland. Bron: Rijksoverheid.

Vaccineren is vrijwillig. (Wij dwingen dus niemand om zich te laten vaccineren)

Ja, de vaccinatie is vrijwillig. Iedereen heeft grondrechten (onaantastbaarheid van het lichaam en vrijheid van religie en geweten) en er is geen wet die een inbreuk op deze grondrechten rechtvaardigt. Dat betekent dat de vrije keuze om zich al dan niet te laten vaccineren niet mag/kan worden beperkt.

Door wie zijn de vaccinaties gedaan?

Een speciaal daarvoor opgeleid team van verpleegkundigen en de vaccinaties hebben plaatsgevonden onder verantwoordelijkheid van de medische dienst van Omring.

Mijn behandelend arts is de huisarts. Wanneer word ik dan gevaccineerd?

Bewoners die onder behandeling staan van de huisarts zijn via de huisarts opgeroepen voor een vaccinatie. 

Hoe zit het met een boostervaccin voor 60-plussers en zorgmedewerkers?

Premier Rutte en minister De Jonge kondigden het al aan tijdens de laatste persconferentie van 12 november jl.: bewoners van verpleeghuizen krijgen een ‘boostervaccinatie’. Wij starten op alle locaties alvast met de voorbereidingen. Zodat wij zo snel mogelijk kunnen beginnen met vaccineren.

Winkels

Zijn de Omringwinkels open?

De Omringwinkels zijn open. U kunt dus terecht voor al uw essentiële hulpmiddelen in de uitleen, verhuur en/of verkoop. Klik hier voor de openingstijden.

Zijn de winkeltjes op de woonzorglocaties open?

Vanaf 3 mei zijn de winkeltjes weer open. Er zijn dan vaste looproutes en andere maatregelen om het winkelbezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen. Die worden op de locatie aangekondigd.

Vragen over cliënten die we thuis verzorgen

Hoe gaat de verpleging thuis bij cliënten met (mogelijke) besmetting?

Er zijn speciale Corona thuiszorgteams voor de verpleging thuis van cliënten met een Covid-19 besmetting of een vermoedelijke besmetting. Vanzelfsprekend staat de kwaliteit van zorg centraal en willen wij met elkaar zoveel mogelijk de kans op verspreiding van het Coronavirus voorkomen. Met de inzet van de Corona thuiszorgteams zullen we de druk op de ziekenhuizen, huisartsen en de verzorgings- en verpleeghuizen verminderen. Doordat de zorgmedewerkers efficiënt worden ingezet en niet bij reguliere cliënten komen, zal de kans op besmetting verkleinen. Bovendien wordt er efficiënter gebruik gemaakt van beschermende materialen. 

Cliënten kunnen hierdoor langer thuis blijven. Ziekenhuizen raken minder overbelast. Een cliënt wordt pas doorgestuurd voor ziekenhuisopname als het écht nodig is. Zodra een ziekenhuisopname niet meer noodzakelijk is en de cliënt weer thuis verzorgd en verpleegd kan worden, neemt het Corona thuiszorgteam de zorg van het ziekenhuis over en waarborgt een goede overgang van ziekenhuis naar thuis. 

Wordt de verzorging en inzet aangepast voor cliënten die zorg thuis ontvangen?

We vragen de cliënt en/of diens mantelzorger(s) om de zorg zo veel mogelijk zelf over te nemen. Bijvoorbeeld het douchen/wassen, bij het nemen van medicatie of het aantrekken van steunkousen. De wijkverpleegkundige is verantwoordelijk voor het maken van de afspraken. 

Hoe gaan we om met medicatie voor cliënten in de thuissituatie?

We vragen cliënten om medicatie thuis te laten bezorgen (dat voorkomt bezoek aan apotheek).

Inzet van beeldzorg

Er worden iPads ingezet bij cliënten die zorg thuis ontvangen. Zodoende kan de cliënt op een veilige manier sociaal contact onderhouden en worden fysieke zorgmomenten verminderd.

Klik hier voor meer informatie

Gaan dagactiviteiten voor (thuiswonende) cliënten door?

De buurthuizen in Nederland en dus ook de wijksteunpunten blijven open voor kwetsbare groepen zoals ouderen. Uiteraard met inachtneming van de bekende coronarichtlijnen. Dit geldt ook voor de dagbesteding bij Omring.  

Vrijwilligers

Vrijwilligers die overige taken kunnen uitvoeren zijn welkom

Het vrijwilligerswerk is weer opgestart.  Aan vrijwilligers is uitleg gegeven onder welke voorwaarden bepaalde activiteiten weer uitgevoerd worden, alsmede over de richtlijnen en risico’s van het vrijwilligerswerk. Het besluit om weer vrijwilligerswerk te doen is aan de vrijwilligers zelf. Belangrijk is dat zij zich goed voelen bij hun inzet.

Wel of niet komen?
Wij willen niemand in gevaar brengen, zeker onze waardevolle vrijwilligers niet. Maar houdt u wel rekening met de volgende uitgangspunten. Deze gelden overigens voor álle vrijwilligers:

 • Kom niet als u een aandoening heeft of om een andere reden zelf kwetsbaar bent.
 • Kom ook niet als uw partner kwetsbaar is.
 • Heeft u verkoudheidsklachten of koorts? Ook dan moet u thuis blijven.

Wat kunt u doen?
Samen bespreken we wat de mogelijkheden nu en straks zijn. Want de situatie op onze locaties is anders dan vóór het coronavirus. Er zijn werkwijzen veranderd en activiteiten gestopt, of ze gaan op een andere manier verder.

Hygiënemaatregelen
Uiteraard gelden nog steeds de bekende hygiënemaatregelen. We zetten ze graag nog een keer op een rij:

 • Handen vaak en goed wassen
 • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog
 • Maak gebruik van papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van elkaar
 • Draag een mondneusmasker

Graag benadrukken we nogmaals hoe ontzettend blij we met onze vrijwilligers zijn. We hopen enorm dat ze  zich voor ons willen blijven inzetten. Maar de komende tijd wel even in een aangepaste vorm. Wij begeleiden onze vrijwilligers daar graag bij.

Tips voor u en (samen met) uw dierbare

Online activiteiten van Omroep Max

Omroep Max heeft diverse activiteiten op een rijtje gezet zoals afleveringen van Nederland in beweging, cursussen, puzzels en online exposities van musea. Genoeg te beleven, klik hier

Bewegen met fysiotherapeuten van Omring

De fysiotherapeuten van Omring helpen uw klachten aan spieren, gewrichten en zenuwen te verminderen. De fysiotherapeuten hebben verschillende oefeningen voor u gefilmd, zodat u nu ook thuis rustig kunt oefenen.

Bekijk de video's

Handige websites en telefoonnummers

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Op de website van het RIVM kunt u terecht voor de meest actuele informatie rond het Coronavirus. Ook is er een landelijk informatienummer ingesteld voor uw vragen over het Coronavirus: 0800-1351

Helpdesk Welkom Online | Nationaal Ouderenfonds

Vanwege het Coronavirus is het Ouderenfonds samen met VodafoneZiggo en Samsung de gratis Helpdesk Welkom Online gestart. Voor al uw online en digitale vragen helpen zij u graag verder. U kunt de Helpdesk Welkom Online bereiken op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur via 088-344 2000. De hulplijn is gratis. U betaalt alleen reguliere gesprekskosten.

Adviezen Dementie.nl

Voor mensen met dementie en hun naasten staan goede adviezen op Dementie.nl. Deze kunt u hier vinden.

De Luisterlijn

De Luisterlijn (0900 – 0767) is 24/7 bereikbaar voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek of luisterend oor.

Mantelzorglijn

Voor mantelzorgers is er de Mantelzorglijn (030 – 760 60 55).

Het Rode Kruis

Voor meer informatie en vragen m.b.t. uw gezondheid kunt ook bellen met de collega's van Het Rode Kruis (070 - 44 55 888).

Ouderenbond ANBO

Bij ANBO is er speciaal voor de Coronacrisis een telefoonlijn in het leven geroepen. De medewerkers staan 7 dagen per week van 9.00 tot 21.00 uur telefonisch bereikbaar (0348 - 46 66 66). Zij geven u graag advies en bieden u een luisterend oor.

Centrum levens vragen

ZONH heeft een website waarbij hulpvragers in contact worden gebracht met erkende geestelijke verzorgers. Deze verzorgers geven persoonlijke begeleiding bij het omgaan met ingrijpende levensgebeurtenissen. In veel gevallen worden de gesprekken vergoed. 

100 activiteiten voor mensen met dementie | Alzheimer Nederland

Bezig blijven en de hersenen aan het werk zetten, heeft een positief effect op mensen met dementie. Alzheimer Nederland heeft 100 activiteiten op een rij gezet ter inspiratie om activiteiten te ondernemen. Klik hier.

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker