FAQ Corona - Meest gestelde vragen over het Coronavirus (COVID-19)

FAQ Corona - Meest gestelde vragen over het Coronavirus (COVID-19)

Omslag omring.nl

FAQ Corona. Vind hier een antwoord op uw Coronavragen.

Bekijk hier ons liveblog voor de laatste ontwikkelingen en nieuws rondom het Coronavirus (COVID-19)

Op de website van het RIVM kunt u terecht voor de meest actuele informatie. Ook is er een landelijk informatienummer ingesteld voor vragen over het coronavirus T 0800-1351.

Vragen over het Coronavirus

Wat kunt u doen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen?

Hygiëne is hierin heel belangrijk. Maatregelen ten aanzien van hand- en hoesthygiëne moeten strikt worden nageleefd.

- Was uw handen regelmatig

- Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog

- Gebruik papieren zakdoekjes; de papieren zakdoek maar één keer gebruiken en weggooien in de afvalemmer

- Na het hoesten de handen wassen met water en zeep of handalcohol gebruiken

- Vermijd aanraken van de ogen, mond en neus met ongewassen/ongedesinfecteerde handen

- Houd 1,5 meter afstand van elkaar

- Geen handen schudden

- Draag een mondkapje (ook in het appartement van uw dierbare)

Heb ik Corona?

Denkt u dat u het Coronavirus heeft? Dan is het verstandig om op de website te kijken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hier vindt u betrouwbare en actuele informatie over het Coronavirus. Ook is er een landelijk informatienummer ingesteld voor vragen over het Coronavirus 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.

Ik heb klachten die passen bij het nieuwe Coronavirus. Wat moet ik doen?

Blijf thuis bij milde klachten. De belangrijkste klachten die vaak voorkomen bij COVID-19 zijn:

 • Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Verhoging of koorts
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Volg de algemene adviezen op die op dit moment gelden in Nederland, deze kunt u vinden op de website van het RIVM.

Vragen over woonzorglocaties

Wat betekent de avondklok voor de cliënten van de woonzorglocaties?

In heel Nederland geldt sinds 23 januari een avondklok en sinds 31 maart is de avondklok een uur later ingegaan. Dat betekent dat iedereen tussen 22.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. De avondklok betekent voor onze locaties dat bezoek ook op tijd naar huis moet gaan. Daarom geldt dat bezoek tot 21:30 uur mogelijk is.

Regels
Alle regels en uitzonderingen op de avondklok leest u hier.

Wat betekent de avondklok voor mantelzorgers van cliënten?
Mantelzorgers mogen alleen bij uitzondering de straat op en hebben daarvoor een verklaring nodig. Heeft een cliënt tussen 22.00 en 04.30 uur mantelzorg nodig die niet verschoven kan worden naar een moment voor of na de avondklok? Dan mag de mantelzorger hiervoor op pad. Wel is het noodzakelijk dat de mantelzorger dan een Eigen verklaring avondklok bij zicht heeft.
Meer informatie: www.mantelzorg.nl/avondklok/

Wanneer mag u wel en niet buiten tijdens de avondklok?
Wanneer u wel of niet buiten mag zijn tijdens de avondklok, hangt af van uw activiteit. De hond uitlaten mag. Maar op bezoek gaan bij vrienden niet. De avondklok geldt van 22.00 uur ’s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends. Klik hier voor meer informatie.

Is er bezoek welkom in de woonzorglocaties?

Wat zijn de versoepelingen in woonzorglocaties die grotendeels volledig gevaccineerd zijn? 
Bewoners die wonen in een locatie waar de meeste bewoners twee maal gevaccineerd zijn mogen onderling bij elkaar op bezoek.  
We laten de sterke scheidingen tussen afdelingen en huiskamers voorzichtig los. Bewoners van verschillende afdelingen en huiskamers mogen elkaar weer ontmoeten en gezamenlijk activiteiten ondernemen vanaf maandag 22 maart. We monitoren de effecten hiervan de komende weken om zo mogelijk een aanpassing in bovenstaand beleid aan te brengen. 

Bewoners die (nog) niet volledig gevaccineerd zijn 
Voor deze bewoners geldt ook dat zij weer onderling contact mogen hebben met bewoners van andere afdelingen en huiskamers. Bewoners die (nog) niet voor de tweede keer gevaccineerd zijn, kunnen vanaf maandag 22 maart ook in totaal twee bezoekers per dag ontvangen. We gaan ervan uit dat, vanwege het hoge aantal bewoners dat wel volledig gevaccineerd is, het risico voor enkele bewoners die nog niet volledig gevaccineerd zijn veel lager zal zijn. Hiermee wijken we af van het landelijk beleid. De inschatting is dat Omring hiermee met de huidige vaccinatiegraad een verantwoord risico neemt ten opzichte van het welzijn van de bewoners.  

Wat zijn de versoepelingen in woonzorglocaties die (nog) niet volledig gevaccineerd zijn?   
Bewoners die (nog) niet hun tweede vaccinatie hebben gehad mogen weer 2 bezoekers per dag ontvangen. 
Bewoners die nog niet voor de tweede keer gevaccineerd zijn, kunnen vanaf maandag 22 maart in totaal twee bezoekers per dag ontvangen. Hiermee wijken we af van het landelijk beleid. De inschatting is dat Omring hiermee met de huidige vaccinatiegraad een verantwoord risico neemt ten opzichte van het welzijn van de bewoners. 

Wat betekent dit voor de GRZ-afdelingen in Den Koogh, Nicolaas en Lindendael?
Op de GRZ-afdelingen mogen cliënten 1 bezoeker per dag ontvangen.

Versoepelingen bij alle woonzorglocaties voor alle bewoners - ongeacht het aantal vaccinaties 
Voor alle bezoekers van bewoners is het weer mogelijk om iets te drinken of te eten op het appartement van de bewoner (wel, deels of niet gevaccineerd), mits zittend op 1,5 meter afstand. Tijdens het lopen in het appartement wordt het mondkapje weer gedragen. 
 

Weer op bezoek buitenshuis 
Het aantal besmettingen op de woonzorglocaties blijft gelukkig laag. Daarom is er voor bewoners een nieuwe versoepeling doorgevoerd.  

Bewoners die twee keer zijn gevaccineerd mogen twee weken na hun tweede vaccinatie weer op bezoek bij familie of vrienden. Bij terugkomst hoeven zij niet in quarantaine. Bewoners en hun eerste contactpersonen zijn hierover op 7 april per brief geïnformeerd. Voor het bezoek buitenshuis gelden wel de bekende algemene richtlijnen, waaronder de 1,5 meter afstand. Verder vragen we het uitstapje te beperken tot een paar vaste adressen en het te laten plaatsvinden met een of twee vaste begeleiders.  

Bewoners die niet gevaccineerd zijn of pas één vaccinatie hebben gehad, zijn niet (optimaal) beschermd tegen het coronavirus. We raden hen af om bij familie of vrienden op bezoek te gaan. Twee weken nadat zij hun tweede vaccinatie hebben gehad, kunnen zij ook buitenshuis op bezoek gaan.  

Gaat u wandelen met uw naaste? Houd u zich dan aan de volgende maatregelen:

 • Blijf in de buurt.
 • Vermijd drukte. Ga dus niet naar winkels of andere drukke plekken.
 • Houd anderhalve meter afstand, van uw bezoekers en van andere mensen buiten.
 • Neem uw naaste niet mee naar huis.

Draag een mondkapje
Bezoekers van onze locaties zijn verplicht een mondkapje te dragen. Binnen en buiten de anderhalve meter. U ontvangt van Omring een mondkapje als u op locatie komt.

Vanzelfsprekend vragen we bezoekers nog steeds om thuis te blijven als ze verkoudheidsklachten hebben. We rekenen op uw begrip!

Zijn de restaurants open voor bezoekers van buiten de locatie?

Gelukkig hoeven onze locaties niet dicht, maar zijn wel genoodzaakt onze restaurants per zaterdag 17 oktober voorlopig voor bezoek te sluiten. Dit naar aanleiding van de maatregel om alle horecagelegenheden te sluiten. Mocht dit voor problemen zorgen bij vaste bezoekers, dan kijken we per locatie naar een mogelijke oplossing.

Onze bewoners blijven natuurlijk welkom om de broodmaaltijd en de warme maaltijd in het restaurant te nuttigen. Daarbij zullen we de 1,5 meter regel in acht blijven nemen.

Hoe zit het met de wijksteunpunten en de dagbesteding?

De buurthuizen in Nederland en dus ook de wijksteunpunten blijven open voor kwetsbare groepen zoals ouderen. Uiteraard met inachtneming van de bekende coronarichtlijnen. Dit geldt ook voor de dagbesteding bij Omring.  

Zijn er ook besmettingen op de locaties van Omring?

Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op de volgende peildatum: 6 april 2021. We vermelden hieronder de locatie(s) waar 2 of meer (mogelijke) besmettingen zijn geconstateerd.

Momenteel hebben wij in 0 van de 26 woonzorglocaties (ongeveer 1300 bewoners in totaal) 2 of meer (mogelijke) besmettingen geconstateerd.

Bij besmettingen op locatie(s) worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Onderdeel daarvan is dat alle bewoners en contactpersonen hierover geïnformeerd worden. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden bewoners volgens het protocol van de RIVM verzorgd.

We doen er alles aan om de omstandigheden zo veilig en zo prettig mogelijk te laten zijn voor bewoners en medewerkers. Tegelijkertijd zijn we alert en volop bezig met de gevolgen en werken we samen in de regio met alle partijen in de zorg om verdere besmetting tegen te gaan.

Vragen over het coronavaccin voor cliënten van de Omringlocaties

Waarom is vaccineren belangrijk?

Iedereen, jong, oud, gezond en kwetsbaar, moet zo gezond en veilig mogelijk kunnen leven. Om dat weer meer mogelijk te maken, moeten we met elkaar corona onder controle krijgen. Als veel mensen zich laten vaccineren kan het leven in het verpleeghuis en daarbuiten op termijn weer iets normaler worden. Iedereen kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren door zich te laten vaccineren. Bekijk vooral ook dit filmpje van de Universiteit van Nederland over de coronavaccinatie.

Is het coronavaccin veilig?

Voor coronavaccins gelden dezelfde strenge eisen als voor andere vaccins. Het vaccin moet veilig en betrouwbaar zijn en goed werken. Daar oordeelt het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) samen met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) over. Ook nadat vaccins zijn goedgekeurd, worden ze in de gaten gehouden. Er komt een Europees bewakingssysteem om de veiligheid van vaccins in de gaten te houden. Bron: Rijksoverheid.

Hoe weet ik zeker dat het veilig is om mij te laten vaccineren?

Veiligheid van het coronavaccin staat bovenaan. Hier gelden strenge eisen voor. Net als bij andere vaccins. Bij twijfel over de veiligheid van een vaccin mag het niet worden toegelaten in Nederland. Ook voor de bijwerkingen gelden strenge regels. De voordelen (de werkzaamheid van vaccins) moeten groter zijn dan de nadelen (de bijwerkingen). Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordelen of een vaccin tegen corona veilig is en goed werkt. Dit gebeurt bij elk vaccin in Nederland. Bron: Rijksoverheid.

Vaccineren is vrijwillig. (Wij dwingen dus niemand om zich te laten vaccineren)

Ja, de vaccinatie is vrijwillig. Iedereen heeft grondrechten (onaantastbaarheid van het lichaam en vrijheid van religie en geweten) en er is geen wet die een inbreuk op deze grondrechten rechtvaardigt. Dat betekent dat de vrije keuze om zich al dan niet te laten vaccineren niet mag/kan worden beperkt.

Door wie worden de vaccinaties gedaan?

Een speciaal daarvoor opgeleid team van verpleegkundigen en de vaccinaties vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de medische dienst van Omring.

Mijn behandelend arts is de huisarts. Wanneer word ik dan gevaccineerd?

De vaccinaties die nu worden ingepland zijn alleen voor bewoners die onder de zorg van de medische dienst van Omring vallen. Bewoners die onder behandeling staan van de huisarts worden via de huisarts opgeroepen voor een vaccinatie. Wanneer dat gepland staat is nog niet bekend.

Winkels

Zijn de Omringwinkels open?

Tijdens de lockdown periode van 15 december 2020 tot en met 19 januari 2021 blijven de Omringwinkels gewoon open. U kunt dus terecht voor al uw essentiële hulpmiddelen in de uitleen, verhuur en/of verkoop. Klik hier voor de openingstijden.

Zijn de winkeltjes op de woonzorglocaties open?

Net als de Omringwinkels zijn de diverse winkeltjes op de locaties open, zodat bewoners dichtbij hun meest essentiële boodschappen kunnen halen.

Vragen over cliënten die we thuis verzorgen

Hoe gaat de verpleging thuis bij cliënten met (mogelijke) besmetting?

Er zijn speciale Corona thuiszorgteams voor de verpleging thuis van cliënten met een Covid-19 besmetting of een vermoedelijke besmetting. Vanzelfsprekend staat de kwaliteit van zorg centraal en willen wij met elkaar zoveel mogelijk de kans op verspreiding van het Coronavirus voorkomen. Met de inzet van de Corona thuiszorgteams zullen we de druk op de ziekenhuizen, huisartsen en de verzorgings- en verpleeghuizen verminderen. Doordat de zorgmedewerkers efficiënt worden ingezet en niet bij reguliere cliënten komen, zal de kans op besmetting verkleinen. Bovendien wordt er efficiënter gebruik gemaakt van beschermende materialen. 

Cliënten kunnen hierdoor langer thuis blijven. Ziekenhuizen raken minder overbelast. Een cliënt wordt pas doorgestuurd voor ziekenhuisopname als het écht nodig is. Zodra een ziekenhuisopname niet meer noodzakelijk is en de cliënt weer thuis verzorgd en verpleegd kan worden, neemt het Corona thuiszorgteam de zorg van het ziekenhuis over en waarborgt een goede overgang van ziekenhuis naar thuis. 

Wordt de verzorging en inzet aangepast voor cliënten die zorg thuis ontvangen?

We vragen de cliënt en/of diens mantelzorger(s) om de zorg zo veel mogelijk zelf over te nemen. Bijvoorbeeld het douchen/wassen, bij het nemen van medicatie of het aantrekken van steunkousen. De wijkverpleegkundige is verantwoordelijk voor het maken van de afspraken. 

Hoe gaan we om met medicatie voor cliënten in de thuissituatie?

We vragen cliënten om medicatie thuis te laten bezorgen (dat voorkomt bezoek aan apotheek).

Inzet van beeldzorg

Er worden iPads ingezet bij cliënten die zorg thuis ontvangen. Zodoende kan de cliënt op een veilige manier sociaal contact onderhouden en worden fysieke zorgmomenten verminderd.

Klik hier voor meer informatie

Gaan dagactiviteiten voor (thuiswonende) cliënten door?

De buurthuizen in Nederland en dus ook de wijksteunpunten blijven open voor kwetsbare groepen zoals ouderen. Uiteraard met inachtneming van de bekende coronarichtlijnen. Dit geldt ook voor de dagbesteding bij Omring.  

Vrijwilligers

Vrijwilligers die overige taken kunnen uitvoeren zijn welkom

Vrijwilligers die geen direct contact hebben met onze cliënten zijn welkom. Als vrijwilliger kunt u overige werkzaamheden en taken uitvoeren. Uiteraard alleen als u zich daar zelf comfortabel bij voelt.

Wel of niet komen?
Wij willen niemand in gevaar brengen, zeker onze waardevolle vrijwilligers niet. Maar houdt u wel rekening met de volgende uitgangspunten. Deze gelden overigens voor álle vrijwilligers:

 • Kom niet als u een aandoening heeft of om een andere reden zelf kwetsbaar bent.
 • Kom ook niet als uw partner kwetsbaar is.
 • Heeft u verkoudheidsklachten of koorts? Ook dan moet u thuis blijven.

Wat kunt u doen?
Samen bespreken we wat de mogelijkheden nu en straks zijn. Want de situatie op onze locaties is anders dan vóór het coronavirus. Er zijn werkwijzen veranderd en activiteiten gestopt, of ze gaan op een andere manier verder.

Hygiënemaatregelen
Uiteraard gelden nog steeds de bekende hygiënemaatregelen. We zetten ze graag nog een keer op een rij:

 • Handen vaak en goed wassen.
 • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
 • Maak gebruik van papieren zakdoekjes.
 • Geen handen schudden.
 • Houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van elkaar.
 • Draag een mondkapje (zowel binnen als buiten de 1,5 meter).

Graag benadrukken we nogmaals hoe ontzettend blij we met onze vrijwilligers zijn. We hopen enorm dat ze  zich voor ons willen blijven inzetten. Maar de komende tijd wel even in een aangepaste vorm. Wij begeleiden onze vrijwilligers daar graag bij.

Tips voor u en (samen met) uw dierbare

Tips tegen eenzaamheid tijdens Coronacrisis

(Video) bel vaker en langer 

Het is makkelijk en leuk: vaker of langer (video)bellen. Zo zijn jullie op afstand toch verbonden met elkaar. Tip: maak een schema en spreek af wie wanneer belt. 

Contactloos concert

U heeft er misschien al van gehoord of het voorbij zien komen, buitenconcerten voor ouderen. Artiesten treden voor bewoners op in de tuin van de woonzorglocatie. Zo kunnen ouderen vanachter het raam of hun balkon genieten van mooie muziek.

Omapost 

Stuur eenvoudig persoonlijke kaartjes via de post. U kunt gebruik maken van Omapost (met code coromapost kan dit tegen kostprijs).

Online activiteiten van Omroep Max

Omroep Max heeft diverse activiteiten op een rijtje gezet zoals afleveringen van Nederland in beweging, cursussen, puzzels en online exposities van musea. Genoeg te beleven, klik hier

Online yoga van Ouderenbond ANBO

ANBO organiseert de komende tijd online activiteiten zodat u thuis in uw stoel kunt bewegen. De stoel-yogalessen van Monique kunt u live volgen via de Facebookpagina. Wilt u de les liever terugkijken? Dat kan via de website.

Speel samen een spelletje via pc of tablet

Van veel populaire spellen zijn digitale varianten gemaakt die u online kunt spelen. Denk aan Rummicub of Wordfeud. Seniorweb heeft de gratis varianten op een rij gezet, deze kunt u hier vinden.

Virtuele tours en theatervoorstellingen

Een uitje naar de Keukenhof of het museum zit er voorlopig niet in. Steeds meer musea en parken bieden nu virtuele rondleidingen aan. Bekijk bijvoorbeeld de virtuele tour van de Keukenhof. Heb je een cliënt die erg van kunst houdt? Op de website Thuismuseum.nl vind je dagelijks nieuwe virtuele rondleidingen door de mooiste musea van Nederland. En liefhebbers van klassieke muziek kunnen op de website van het Amsterdamse Concertgebouw  genieten van gratis live streams van concerten.

Bewegen met fysiotherapeuten van Omring

De fysiotherapeuten van Omring helpen uw klachten aan spieren, gewrichten en zenuwen te verminderen. De fysiotherapeuten hebben verschillende oefeningen voor u gefilmd, zodat u nu ook thuis rustig kunt oefenen.

Bekijk de video's

Handige websites en telefoonnummers

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Op de website van het RIVM kunt u terecht voor de meest actuele informatie rond het Coronavirus. Ook is er een landelijk informatienummer ingesteld voor uw vragen over het Coronavirus: 0800-1351

Helpdesk Welkom Online | Nationaal Ouderenfonds

Vanwege het Coronavirus is het Ouderenfonds samen met VodafoneZiggo en Samsung de gratis Helpdesk Welkom Online gestart. Voor al uw online en digitale vragen helpen zij u graag verder. U kunt de Helpdesk Welkom Online bereiken op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur via 088-344 2000. De hulplijn is gratis. U betaalt alleen reguliere gesprekskosten.

Adviezen Dementie.nl

Voor mensen met dementie en hun naasten staan goede adviezen op Dementie.nl. Deze kunt u hier vinden.

De Luisterlijn

De Luisterlijn (0900 – 0767) is 24/7 bereikbaar voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek of luisterend oor.

Mantelzorglijn

Voor mantelzorgers is er de Mantelzorglijn (030 – 760 60 55).

Het Rode Kruis

Voor meer informatie en vragen m.b.t. uw gezondheid kunt ook bellen met de collega's van Het Rode Kruis (070 - 44 55 888).

Ouderenbond ANBO

Bij ANBO is er speciaal voor de Coronacrisis een telefoonlijn in het leven geroepen. De medewerkers staan 7 dagen per week van 9.00 tot 21.00 uur telefonisch bereikbaar (0348 - 46 66 66). Zij geven u graag advies en bieden u een luisterend oor.

Centrum levens vragen

ZONH heeft een website waarbij hulpvragers in contact worden gebracht met erkende geestelijke verzorgers. Deze verzorgers geven persoonlijke begeleiding bij het omgaan met ingrijpende levensgebeurtenissen. In veel gevallen worden de gesprekken vergoed. 

100 activiteiten voor mensen met dementie | Alzheimer Nederland

Bezig blijven en de hersenen aan het werk zetten, heeft een positief effect op mensen met dementie. Alzheimer Nederland heeft 100 activiteiten op een rij gezet ter inspiratie om activiteiten te ondernemen. Klik hier.

Uitzonderlijke tijden

Het zijn zeer uitzonderlijke tijden. Maar we doen er alles aan om de omstandigheden zo veilig en zo prettig mogelijk te laten zijn, gegeven de gevolgen van het virus.

Deze maatregelen roepen ongetwijfeld verdere vragen op waarbij wij rekenen op ieders begrip. We realiseren ons dat deze maatregelen grote gevolgen hebben. Deze zijn echter nodig om de kans op verdere besmetting zoveel mogelijk te verkleinen en dus in het belang van bewoners en medewerkers van de verpleeg - en zorglocaties.  

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker