Cliëntenraden

Cliëntenraad Texel

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad komt op voor de belangen van de inwoners van de woonlocaties Schuttehof, Schuttehoek, Gollards en Hollewal en de tijdelijke inwoners van de appartementen van Gollards. Eén van de belangrijkste taken van de cliëntenraad is na te gaan wat de cliënten vinden van de zorg- en dienstverlening. De leden van de cliëntenraad achterhalen door contacten met de cliënten of zij tevreden zijn over de zorg en diensten.

Wat doet de cliëntenraad nog meer?

 • voert frequent overleg met de directeuren en managers van de locaties; 
 • bezoekt regionale bijeenkomsten; 
 • organiseert themabijeenkomsten; 
 • heeft overleg met andere cliëntenraden; 
 • houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de zorg; 
 • onderhoudt waar nodig contacten met familie van de cliënten 
 • weet wat er onder de cliënten leeft; 
 • is bekend bij alle cliënten in Gollards; 
 • is bekend bij familieleden van cliënten; 
 • kan goed samenwerken met betrokken partijen; 
 • kan zich goed inleven in de situaties van de cliënten; 
 • voert goed en open overleg met iedereen die bij de zorg van de cliënten is betrokken.

Wie zitten er in de cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat uit : 

 • cliënten 
 • familieleden van cliënten 
 • andere betrokkenen
 • administratieve ondersteuning 

Wilt u deelnemen aan de cliëntenraad?

Dat kan. De cliëntenraad vergadert in principe één keer per maand. Ze vergaderen vaker als dit nodig is. Sommige leden van de cliëntenraad zijn ook actief in commissies of werkgroepen. Hiervoor gelden aparte overleg momenten.

De cliëntenraad bestaat o.a uit: 

De heer Ko Lagerveld (voorzitter), e-mailadres: ko.lagerveld@planet.nl en telefoon 06 - 184 61 979.

Wilt u weten wat het precies inhoudt? Neem contact op met de cliëntenraad. Wij kunnen u verder informeren.

Hoe kunt u de cliëntenraad van Gollards, Hollewal, Schuttehof en Schuttehoek bereiken?

De cliëntenraad is te bereiken via de heer Ko Lagerveld (voorzitter), e-mailadres: ko.lagerveld@planet.nl en telefoon 06 - 184 61 979.

Neem contact op

Bel 088 - 206 89 10
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Stel uw vraag aan een van onze medewerkers via de live chat

Nu chatten

Chat momenteel offline

U kunt ook een mail sturen naar service@omring.nl

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker