Cliëntenraden

Cliëntenraad Den Helder: Den Koogh, Buitenveld, De Zeester

De cliëntenraad Den Helder komt op voor de belangen van alle cliënten van de Omringlocaties in Den Helder: Den Koogh, Buitenveld en de Zeester.

Wat doet de cliëntenraad?

  • Weet wat er onder de cliënten leeft; 
  • Voert regelmatig overleg met zowel de directeur als de managers van de drie locaties; 
  • Houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Omring;
  • Houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen m.b.t. de zorg, zowel op lokaal niveau als op landelijk niveau;
  • Heeft maandelijks overleg met andere lokale cliëntenraden van de Omring;
  • Maakt deel uit van de Centrale Cliëntenraad (CCR) van Omring. De Raad van Bestuur van Omring is regelmatig bij een overleg van de CCR aanwezig; 
  • Neemt initiatieven om het verblijf van cliënten in Den Koogh, Buitenveld en de Zeester zo aangenaam en comfortabel mogelijk te maken.

Wie zitten er in de cliëntenraad?

  • Cliënten; 
  • Familieleden/vertegenwoordigers van cliënten; 
  • Andere betrokkenen, zoals afgevaardigden van belangenorganisaties.

De cliëntenraad Den Helder wordt ondersteund door een secretariële medewerker van Den Koogh.

Wilt u deelnemen aan de cliëntenraad?

De cliëntenraad Den Helder vergadert in principe elke eerste maandag van de maand. De vergaderingen zijn openbaar. Als u interesse heeft kunt u de vergadering bijwonen. Een aantal leden zijn actief in werkgroepen of commissies. Heeft u belangstelling voor de cliëntenraad en wilt u weten wat deelname inhoudt? Neem dan contact op met de cliëntenraad voor meer informatie.

Hoe kunt u de cliëntenraad bereiken?

U kunt een brief sturen naar: Cliëntenraad Den Helder, drs F. Bijlweg 4, 1784 MC Den Helder.

Neem contact op

Bel 088 - 206 89 10
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Stel uw vraag aan een van onze medewerkers via de live chat

Nu chatten

Chat momenteel offline

U kunt ook een mail sturen naar service@omring.nl

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker