Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad van Sint Jozef (Wervershoof) vindt het belangrijk dat de stem van alle inwoners wordt gehoord. Zij komt daarom op voor de belangen van alle inwoners.

Wat doet de cliëntenraad nog meer?

De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over allerlei onderwerpen die voor de cliënt van belang zijn, zoals:

 • nieuwe ontwikkelingen binnen de locatie.
 • nieuwe ontwikkelingen binnen de zorg. 
 • enquêtes over wensen en ervaringen van cliënten. 
 • communicatie met familie en mantelzorgers/contactpersonen. 
 • communicatie met cliënten 
 • organisatie van bijeenkomsten.
 • veiligheid. 
 • klachtenbemiddeling van cliënten.

De cliëntenraad voert frequent overleg met de directeur en manager van Sint Jozef.

Wie zitten er in de cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat uit :

 • cliënten
 • familieleden van cliënten
 • andere betrokkenen

Wilt u deelnemen aan de cliëntenraad?

Dat kan. De cliëntenraad vergadert eens per twee maanden. De cliëntenraad vergadert vaker als dit nodig is. Ieder jaar in februari vindt de jaarvergadering plaats. Deze wordt gehouden in de recreatiezaal en alle cliënten worden hiervoor uitgenodigd, alsmede de mensen van de aanleunwoningen. Bij iedere vergadering is de manager van Sint Jozef aanwezig. Wilt u meer weten? Neem contact op met de cliëntenraad. Wij kunnen u verder informeren.

Hoe kunt u de cliëntenraad Sint Jozef bereiken?

U kunt contact opnemen met Marian van der Gulik, secretaris van de Cliëntenraad.