De cliëntenraad Overvest komt op voor de belangen van alle inwoners van Overvest in Enkhuizen.

Wat is de taak van de cliëntenraad?

De cliëntenraad komt op voor de belangen van volgende bewoners van Overvest:

 • Bewoners van de appartementen 
 • Bewoners die huurder zijn van een appartement (Bewoners met een extramurale status) 
 • Bewoners van de twee groepswoningen voor mensen met dementie. 

De cliëntenraad van Overvest vindt het belangrijk dat de stem van alle inwoners wordt gehoord.

Wat doet de cliëntenraad precies?

De cliëntenraad: 

 • voert regelmatig overleg met de directeur en de locatiemanager
 • voert goed en open overleg met iedereen die met de zorg voor de bewoners is betrokken
 • houdt contact met de bewoners van Overvest en zorgt bij hen en bij familieleden bekend te zijn
 • onderhoudt zo nodig contact met familieleden van bewoners
 • houdt zich op de hoogte van wat er leeft onder de bewoners en leeft zich in hun situatie in
 • organiseert themabijeenkomsten
 • heeft overleg met andere cliëntenraden
 • werkt goed samen met andere betrokken partijen
 • houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen binnen de zorg
 • bezoekt regionale bijeenkomsten
   

Wie zitten er in de cliëntenraad?

De cliëntenraad wordt secretarieel ondersteund vanuit de organisatie en bestaat uit

 • bewoners
 • familieleden en/of wettelijk vertegenwoordigers van bewoners
 • andere betrokkenen

Wilt u deelnemen aan de cliëntenraad?

Dat kan. De cliëntenraad vergadert in principe één keer per maand. De cliëntenraad vergadert vaker als dit nodig is. Sommige leden van de cliëntenraad zijn ook actief in commissies of werkgroepen. Hiervoor gelden aparte overleg momenten.

Wilt u weten wat het precies inhoudt? Neem contact op met de cliëntenraad. Wij kunnen u verder informeren.

Hoe kunt u de cliëntenraad bereiken?

U kunt contact opnemen door te bellen naar mevrouw Dekker via de receptie van Overvest te Enkhuizen, telefoonnummer (0228) 853 000.

De contactpersoon voor de Cliëntenraad is de secretaresse, L. Dekker.