De cliëntenraad komt op voor de belangen van de cliënten van Omringlocatie Nicolaas.

Wat doet de cliëntenraad nog meer?

De cliëntenraad voert gesprekken met de locatiemanager Petra Oudt overleg en bezoekt regionale bijeenkomsten. De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd (gewoon en verzwaard) advies over allerlei onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn, zoals:

 • verhuizingen, ingrijpende verbouwingen, nieuwbouw, wijzigingen in de organisatie (Zoals het benoemen van een nieuwe manager) 
 • belangrijke veranderingen in de organisatie van de zorg 
 • de levering van zorg en maaltijden 
 • recreatiemogelijkheden 
 • organisatie van evenementen
 • veiligheid
 • geestelijke verzorging 
 • klachtenbemiddeling van cliënten.

Wie zitten er in de cliëntenraad?

 • Cliënten 
 • Familieleden/contactpersonen van cliënten
 • Mensen die betrokken zijn bij Nicolaas

Wilt u deelnemen aan de cliëntenraad?

Dat kan. U kunt deelnemen als lid maar ook als toehoorder aanschuiven. De vergadering is openbaar. De cliëntenraad vergadert iedere eerste woensdag van de maand. Agenda en notulen hangen op het prikbord bij de mediatheek Nicolaas. De cliëntenraad wordt secretarieel en inhoudelijk ondersteund door: een medewerker van het secretariaat en een maatschappelijk werker. Neem voor meer informatie contact op met de cliëntenraad. 

Hoe kunt u de cliëntenraad bereiken?

U kunt ons bereiken op diverse manieren via het secretariaat: Post: Cliëntenraad Nicolaas Azalealaan 18, 1614 LB  LUTJEBROEK, Telefoon: 0228 - 51 20 41, E-mail: clientenraad.nicolaas@omring.nl.