Aandoeningen aan hart- en/of bloedvaten

Hart- en vaatziekten

Wie een hart- of vaatziekte heeft, loopt soms tegen vragen of problemen aan. Omring biedt speciale zorg en ondersteuning voor mensen met een hart- en vaatziekte. Zoals de gespecialiseerde wijkverpleegkundige die thuis de juiste zorg en ondersteuning verleent. Mocht het thuis niet meer gaan, dan helpt de wijkverpleegkundige u bij de mogelijkheden om te verhuizen naar een van onze Omringlocaties. Daar kunt u revalideren en herstellen of wonen met de juiste zorg. 

Wat kan Omring voor u doen?

Omring heeft diverse mogelijkheden om mensen met een hart- en vaatziekte en/of hun mantelzorger in West-Friesland en de Kop van Noord-Holland te helpen. 

Hartfalenteam

U kunt telefonisch advies krijgen of een voorlichtingsgesprek bij u thuis met de gespecialiseerde verpleegkundige aanvragen. Zij bespreekt met u en uw mantelzorger welke vragen er bij u leven. Daarna is het mogelijk om in overleg met u een begeleidingstraject op te starten. De verpleegkundige kan u en uw mantelzorger onder andere ondersteunen met betrekking tot:

  • het voorkomen dat uw klachten verergeren
  • uw medicatie
  • het omgaan met onzekerheid en emoties
  • het bezoek aan de hartpoli
  • uw gewicht en voeding
  • aangepast sporten en bewegen
  • indien nodig: stoppen met roken

Zorg of behandeling thuis

Behandeling

Diverse therapieën kunnen ingezet worden als u hart- en vaatproblemen heeft, zoals fysiotherapie en ergotherapie. U krijgt begeleiding en oefeningen om uw klachten te verminderen en tips om meer energie over te houden.

Meer informatie fysiotherapie 

Meer informatie ergotherapie

Revalidatie en herstel

Bij de revalidatielocaties van Omring kunt u actief werken aan uw herstel. Er zijn drie locaties voor Revalidatie & Herstel: in Hoorn (bij Lindendael), in Den Helder (bij Den Koogh) en in Lutjebroek (bij Nicolaas).

Meer informatie over revalidatie en herstel

Wonen met zorg

Als het thuis niet meer gaat kunt u verhuizen naar een Omringlocatie en krijgt u intensieve zorg. Bijvoorbeeld als u naast uw hart- en vaatziekte ook dementieverschijnselen heeft.

Meer informatie over wonen met zorg

Wat kost zorg bij hart- en vaatziekten?

De kosten hangen af van de zorg die u nodig heeft, welke indicatie u heeft en hoe u de zorg aanvraagt. Soms vergoedt uw ziektekostenverzekering alle kosten. En soms betaalt u een eigen bijdrage, die afhankelijk is van uw inkomen.

Meer informatie over kosten en vergoedingen

Zo regelt u zorg bij Omring

1.

Neem contact op met Omring via 088 – 206 89 10 of service@omring.nl om uw situatie te bespreken.

2.

Er kan een zorgprofessional bij u thuis komen om te bespreken welke zorg er precies nodig is en regelt de indicatieaanvraag.

3.

Zodra de indicatie is afgegeven ontvangt u de gewenste zorg thuis of op een Omringlocatie. 

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker