Een werving en selectie procedure is belangrijk. Het is de basis voor tevreden medewerkers en een goed functionerende organisatie. Omring vindt het belangrijk dat de aanstelling van toekomstige medewerkers volgens een transparante procedure plaatsvindt. Voor de vacatures die op de website van Omring staan geldt dat interne kandidaten bij gebleken geschiktheid altijd voorrang hebben boven externe kandidaten. 

Toekomstige medewerker

Als toekomstige medewerker word je onder andere beoordeeld op integriteit en kwaliteit (bevoegd- en bekwaamheid). Daarnaast wordt er een verklaring omtrent het gedrag natuurlijke personen (VOG) opgevraagd. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Zo beperkt Omring organisatie breed de bedrijfsrisico’s en waarborgen we de kwaliteit van onze zorg.