Voor onze woonzorglocaties

Palliatieve zorg

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is er voor mensen met ziektes of aandoeningen waarbij genezing niet meer mogelijk is. U kunt hierbij denken aan ziektes als kanker, hartfalen, COPD of dementie. De palliatieve zorg is er voor zieken, maar ook voor hun naasten, en richt zich op een breed zorgaanbod waarbij kwaliteit van leven voorop staat. Want hoewel de ziekte niet meer te genezen is, zijn er nog veel mogelijkheden om het welzijn te bevorderen. Hoelang de palliatieve fase duurt, hangt af van het ziektebeeld en de progressie hiervan. Dat kan weken, maanden of jaren zijn. 

Via deze link vindt u meer informatie over palliatieve zorg.

Ga het gesprek aan

Heeft u palliatieve zorg nodig, dan komt er veel op u af. Hoewel het niet eenvoudig is om het bespreekbaar te maken, adviseren wij u om zo vroeg mogelijk in gesprek te gaan met naasten en zorgmedewerkers over de palliatieve fase. Dit kan helpen om de regie te houden. Bovendien kan het u rust bieden, die u juist in deze fase zo hard nodig heeft. Een gesprek over de laatste fase van uw leven, waarin u uw wensen rondom ziekte en sterven bespreekt, is niet eenvoudig. Via deze website vindt u meer informatie met tips over hoe u het gesprek kunt beginnen. 
 

Onderstaande video is ontwikkeld als onderdeel van het programma palliatieve zorg voor onze woonzorglocaties. De video geeft een gesprek weer tussen een cliënt en diens dochter met een zorgmedewerker. 

Ontvangt u of uw familielid zorg van Omring en heeft u vragen over de palliatieve fase? Dan kunt u met ons contact opnemen voor de volgende onderwerpen: 

  • zorgverlening binnen de woonzorglocaties met de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV’er) van uw familielid 

  • zorgverlening in de thuiszorg, waar u contact kunt opnemen met de verantwoordelijke wijkverpleegkundige 

Ontvangt u of uw familielid nog geen zorg van Omring, maar heeft u vragen over de mogelijkheden die Omring biedt op het gebied van palliatieve zorg? Neem dan contact op met de klantenservice van Omring: 088 - 206 89 10.  U kunt ook een e-mail sturen naar service@omring.nl

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker