Start gesprekken goed ouder worden in Hoorn-Noord en Venenlaankwartier

Goed ouder worden Hoorn 2

Wat is er nodig om goed ouder te kunnen worden in Hoorn-Noord en Venenlaankwartier? Vanaf deze week starten de gesprekken hierover met bewoners van 68 jaar en ouder in Hoorn-Noord en Venenlaankwartier. Een gezamenlijk initiatief van vele partners in de wijk.

De gemeente Hoorn, Intermaris, Vrijwilligerspunt, Rode Kruis, Omring, Stichting Netwerk, Mee & de Wering en de Veiligheidsregio NHN (brandweer) werken samen in het project goed ouder worden in de wijk. Wethouder Simon Broersma: ‘We zijn blij met deze samenwerking. Voorheen organiseerden we ieder voor zich onze contactmomenten met ouderen, en dan alleen vanuit onze eigen vakgebieden. Nu zijn we in Hoorn-Noord en Venenlaankwartier samen gekomen tot één integraal onderzoek. In één gesprek met een bewoner komen alle aspecten van het ouder worden in de wijk aan bod, zoals wonen, veiligheid, de buurt, sociale contacten, welzijn, toegang tot ondersteuning, vitaliteit. We voeren dit ook samen uit en er als bewoners vragen hebben aan partnerorganisaties, dan hebben we korte lijntjes om deze snel te beantwoorden.’

Waarom deze gesprekken?

In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier wonen relatief veel ouderen. De meeste ouderen willen in de wijk blijven wonen. De betrokken organisaties willen goed kunnen inspelen op de veranderde behoeftes en omstandigheden van de ouderen in de wijk. Door dit gezamenlijke onderzoek krijgen ze een goed beeld van wat er nodig is. Daarnaast zijn niet alle ouderen goed op de hoogte van wat zij zelf kunnen doen om veilig en plezierig ouder te kunnen worden in de wijk. Ook hier is aandacht voor in de gesprekken.

Aanpak

Alle zelfstandig wonende bewoners van 68 jaar en ouder in Hoorn-Noord en Venenlaankwartier worden komend half jaar individueel benaderd met de vraag of ze in gesprek willen over goed oud worden in de wijk. De gesprekken vinden bij voorkeur bij de bewoners thuis plaats. Ook worden er een aantal groepsgesprekken georganiseerd.

Programma Hoorn-Noord en Venenlaankwartier

Het project goed ouder worden in de wijk is onderdeel van het programma voor Hoorn-Noord en Venenlaankwartier. Met diverse projecten en activiteiten zorgen gemeente, organisaties en bewoners ervoor dat Hoorn-Noord en Venenlaankwartier ook in de toekomst plekken zijn waar het goed wonen, samenleven en werken is. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief Hoorn-Noord en Venenlaankwartier via www.hoorn.nl/hnv.

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker