Nieuws

Escape Room bevordert gesprek over liefdevolle persoonsgerichte zorg

Nadat in de zorg de focus jarenlang op de harde, meetbare kant van kwaliteit heeft gelegen, komt er steeds meer aandacht voor de menselijke aspecten. Persoonlijke aandacht, waardevol contact, liefdevolle zorg. Maar hoe vertaal je die zachte kant in concrete acties?

Om daarmee te oefenen ontwikkelde Omring in samenwerking met &happy een Escape Room. In de Escape Room leren zorgprofessionals al spelend hoe zij informatie uit de leefomgeving van de cliënt kunnen duiden en omzetten in een cliëntplan. Omring hoort daarmee tot de koplopers in de langdurige zorg, die games inzetten als leer- en trainingsinstrument. Op 18 september 2018 a.s. vindt de lancering van de Omring Escape Room plaats.

Escaperoom

Een interactieve leeromgeving
De Omring Escape Room is een interactieve leeromgeving in de vorm van een appartement, waar zich allerlei aanwijzingen bevinden over de bewoner. Om het spel tot een goed einde te brengen, moeten de spelers niet alleen de juiste aanwijzingen vinden, maar ook 'in gesprek' gaan met de familie en goed samenwerken. Het complete spel zit in een verplaatsbare box en is op te bouwen op elke gewenste locatie. 

Voor en door wie?
De Omring Escape Room is geschikt voor alle zorgprofessionals in de langdurige zorg, waaronder helpenden, verzorgenden, verpleegkundigen, artsen, behandelaars, activiteitenbegeleiders en facilitair medewerkers. Het spel is bedacht en ontwikkeld door verzorgenden, kwaliteitsverpleegkundigen en opleiders van Omring onder begeleiding van het OMRING.LAB en in samenwerking met &happy. Jurriaan van Rijswijk, oprichter van &happy, maakt zich al jaren hard voor de toepassing van games in de zorg en de wetenschappelijke onderbouwing daarvan. Met zijn stichting Games for Health Europe organiseert hij jaarlijks een internationaal congres waar gebruikers, game designers en wetenschappers elkaar ontmoeten. 'Spelen is eigenlijk onze natuurlijke manier van leren. Iedereen heeft dat van nature in zich. Maar vanaf het moment dat we naar school gaan, komt steeds meer de nadruk te liggen op boekenkennis. Met &happy grijpen we terug op die aangeboren leerstrategie door games te ontwerpen waarmee we het gedrag van mensen op een leuke manier beïnvloeden.'

In het hoofd van de professional zit een schat aan waardevolle informatie
Hanneke Bonfrer, Innovatie booster OMRING.LAB: ‘In de hoofden en harten van onze professionals zit een schat aan waardevolle informatie: bijvoorbeeld dat mevrouw X een hekel heeft aan haren wassen, en dat meneer Y altijd opleeft als je hem naar zijn kleinkinderen vraagt. Cruciaal voor het geluk van cliënten, maar vaak niet terug te vinden in de cliëntplannen. Als we die kennis ontsluiten en met elkaar delen, worden niet alleen onze cliënten gelukkiger, maar ook de professionals. Daar willen we met deze Escape Room een bijdrage aan leveren.'

De Omring Escape Room ook in jouw organisatie
De Omring Escape Room wordt op 18 september 2018 a.s. officieel gelanceerd. Dan bieden we ook belangstellenden de mogelijkheid om de essentie van de Escape Room te ervaren, en de box eventueel voor de eigen organisatie aan te schaffen. Wil je hier ook bij zijn? Meld je dan hier aan. 

Meer informatie
Meer informatie over de Omring Escape Room is te verkrijgen bij Hanneke Bonfrer, Omring Innovatie booster. E hanneke.bonfrer@omring.nl M 06-16934507 of bij Hanneke Peeters, Program Manager &happy. E hanneke@andhappy.nl M 06-49123309.

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker