Cliëntenraad Thuiszorg
Cliëntenraad Thuiszorg
Cliëntenraad Thuiszorg

Een cliëntenraad wordt ingesteld door de betreffende zorgorganisatie. Ook Omring heeft op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen een cliëntenraad Thuiszorg in het leven geroepen.

Omring > Cliëntenraad > Cliëntenraad Thuiszorg

Cliëntenraad Thuiszorg

Een cliëntenraad wordt ingesteld door de betreffende zorgorganisatie. Ook Omring heeft op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen een cliëntenraad Thuiszorg in het leven geroepen.

Wat doet de cliëntenraad Thuiszorg

De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie van Omring Thuiszorg. Directeuren, managers en projectleiders bezoeken met regelmaat en op verzoek de clientenraadsvergaderingen. De cliëntenraad Thuiszorg volgt het beleid van Omring op de voet en luistert naar de beleving, de ideeën en wensen van de cliënt. De cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten van Omring Thuiszorg.

Wat doet de cliëntenraad Thuiszorg niet?

De cliëntenraad Thuiszorg behartigt uw belangen, maar zij is geen klachtencommissie. Voor meer informatie over de klachtenprocedure van Omring kunt u bellen naar 088 - 206 89 10 of mailen naar .

Wie zitten er in de cliëntenraad Thuiszorg?

De cliëntenraad Thuiszorg bestaat uit minimaal 9 leden. De raad komt bijeen in locatie “Het Baken”, aan de Nieuwe Steen 36, 1625 HV in Hoorn. Zij probeert een afspiegeling te zijn van de aan de zorg gerelateerde groeperingen in onze samenleving.

Hoe werkt de cliëntenraad Thuiszorg?

De Cliëntenraad Thuiszorg vergadert maandelijks. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt door een secretaresse van “Omring”. Regelmatig bezoekt de directie van Omring Thuiszorg de maandelijke bijeenkomst. Op verzoek schuiven ook medewerkers van “Omring” aan om projecten toe te lichten. De werkwijze is gericht op investeren in wederzijds vertrouwen.

Hoe kunt u ons bereiken?

Voor inlichtingen, op- en aanmerkingen kunt u ons:

  • Schrijven: De secretaris van de cliëntenraad Thuiszorg via Antwoordnummer 65 1620 VB Hoorn.
  • Bellen: 088 - 206 89 10
  • Mailen:

De raad laat zich graag informeren over zaken die beter kunnen, misschien wel moeten. Zij zet zich met Omring in voor de beste zorg.

Contact met Omring

Vragen aan Omring 088 - 206 89 10 service@omring.nl

Omring in mijn buurt Voer uw postcode in en vind onze zorg en diensten in uw buurt.

24 uur per dag / 7 dagen per week 088 - 206 89 10