Bestuur
Bestuur
Bestuur

Jezelf zijn en zo lang mogelijk je zelf kunnen redden, thuis of op een van onze locaties. Daar willen we samen met u aan werken.

Omring > Wie zijn wij > Bestuur

Bestuur

Omring heeft een Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. De statuten en reglementen hiervoor zijn opgesteld conform de zorgbrede Governance Code.

De Governance code doet onder meer een beroep op de verantwoordelijkheid van zorgondernemingen voor cliëntgerichte en toegankelijke zorg en voor de manier waarop zij verantwoording afleggen aan belanghebbenden.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit:

Contact: Bestuurssecretariaat
Nieuwe Steen 36, 1625 HV Hoorn
Postbus 142, 1620 AC Hoorn

/
Telefoon: 0229 - 206 730 / 0229 - 206 738

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Omring bestaat per 1/1/2013 uit de volgende leden:

  • Mevrouw Dr. J. Bont (lid commissie kwaliteit en veiligheid)
  • Mevrouw Dr. A.I.M.C. Wydoodt (lid commissie kwaliteit en veiligheid)
  • De heer Mr. Drs. F.A.L. van der Bruggen (lid auditcommissie)
  • De heer Mr. B.B. Schneiders (lid remuneratiecommissie)
  • De heer Ir. E. Velzel (lid auditcommissie)
  • De heer H. Stellingsma (voorzitter RvT en lid remuneratiecommissie)

De Raad van Toezicht kent drie vaste commissies: de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie (met name beloningsbeleid) en de commissie kwaliteit en veiligheid.

Klokkenluidersregeling

Omring maakt als lid van ActiZ gebruik van het door de ‘brancheorganisaties in de zorg’ opgestelde model Klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg. In de regeling staat dat iedere werknemer of anderen die een contractuele relatie met Omring hebben misstanden kunnen melden. Bij deze ‘anderen’ kunt u denken aan bijvoorbeeld uitzendkrachten, gedetacheerden, stagiaires en vrijwilligers.

Voor het melden van een vermoeden van een misstand in Omring, klik hier.

Contact met Omring

Vragen aan Omring 088 - 206 89 10 service@omring.nl

Omring in mijn buurt Voer uw postcode in en vind onze zorg en diensten in uw buurt.

24 uur per dag / 7 dagen per week 088 - 206 89 10