Ondernemingsraad
Ondernemingsraad
Ondernemingsraad

Jezelf zijn en zo lang mogelijk je zelf kunnen redden, thuis of op een van onze locaties. Daar willen we samen met u aan werken.

Omring > Wie zijn wij > Ondernemingsraad

Ondernemingsraad

Omring heeft één Ondernemingsraad. Deze bestaat uit zeventien medewerkers die uit de verschillende regio’s en organisatieonderdelen zijn gekozen. Met de achterban wordt contact onderhouden via een contactpersonennetwerk, achterbanraadplegingen en een jaarvergadering. Ook ontvangen medewerkers maandelijks een nieuwsbrief.

Binnen Omring heeft de Ondernemingsraad een belangrijke positie voor signalering, instemming of advies. De inbreng van en namens de medewerkers wordt buitengewoon serieus genomen. Uitspraken van de Ondernemingsraad, als vertegenwoordigend orgaan van de medewerkers, vinden hun doorwerking in de besluiten van de Raad van Bestuur.

Het Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur van de Ondernemingsraad bestaat uit:

  • I.A. Meijer- Linschoten, voorzitter.
  • F. Van Vechgel, plaatsvervangend voorzitter. 
  • G.M. Oosterhof, secretaris.

U kunt contact opnemen met de Ondernemingsraad via het OR-secretariaat, via telefoonnummer 0229-285923 of emailadres .

Contact met Omring

Vragen aan Omring 088 - 206 89 10 service@omring.nl

Omring in mijn buurt Voer uw postcode in en vind onze zorg en diensten in uw buurt.

24 uur per dag / 7 dagen per week 088 - 206 89 10