Bijeenkomsten

Voorlichting over dementie en mantelzorg

In samenwerking met zorgorganisatie Geriant organiseert de gemeente Hoorn meerdere voorlichtingsbijeenkomsten over dementie en mantelzorg. Mensen met dementie, hun naasten, mantelzorgers en andere geïnteresseerden zijn allen van harte welkom.

Dementievriendelijk Hoorn

De voorlichting is een van de activiteiten die in Hoorn wordt georganiseerd op het gebied van dementie. Op de website https://www.hoorn.nl/dementie vindt u een overzicht van de verschillende activiteiten en vormen van hulp en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten in de gemeente Hoorn.

Wilt u meer informatie over mantelzorgondersteuning en het mantelzorgcompliment? Kijk dan eens op: www.hoorn.nl/mantelzorg 

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker