Tips om valrisico te herkennen en voorkomen

Valpreventieweek: voorkom vallen!

Van 28 september t/m 4 oktober 2020 was het de Valpreventieweek. Een jaarlijks terugkerend moment waarbij aandacht wordt besteed aan bewustwording en kennisverspreiding over valpreventie. Valongevallen vormen namelijk een toenemend probleem bij ouderen. Ongeveer iedere vijf minuten wordt er een oudere binnen gereden op de spoedeisende hulp. Om het aantal valongevallen te laten dalen is het belangrijk om ouderen met verhoogd risico op vallen te bereiken. In dit artikel geven wij vijf tips rondom het thema valpreventie.

1. Stel vragen!

VeiligheidNL heeft een speciaal vragenkaartje ontwikkeld waarop vragen staan die u kunt stellen aan een oudere. Hierdoor komt u erachter of iemand een verhoogd risico op vallen heeft.

Als blijkt dat iemand een grotere kans op vallen heeft is het belangrijk om deze persoon in de gaten te houden. Via specialisten zoals fysiotherapeuten en bewegingsagogen kan er worden gekeken hoe het risico verlaagd kan worden. Normaliter wordt er door Omring de cursus ‘Beter op de Been’ georganiseerd. In deze cursus leert u de kans om te vallen een stuk kleiner te maken. Beter op de Been wordt gegeven door speciaal opgeleide fysiotherapeuten. Onder voorbehoud i.v.m. de maatregelen rondom corona, worden de cursussen langzaamaan weer opgepakt. Voor meer informatie klik hier.

2. Blijf in evenwicht

Het is noodzakelijk dat iemand goed in evenwicht is, zo wordt vallen voorkomen. Door gerichte oefeningen te doen waarbij evenwicht en spierkracht worden getraind wordt de kans op vallen verkleind. Op het YouTube kanaal van Omring zijn verschillende video's te vinden voor evenwicht versterkende oefeningen. Ook kan zoals hierboven beschreven de fysiotherapeut of bewegingsagoog begeleiding bieden.

3. Check (uw) medicijnen

Bepaalde medicijnen kunnen er namelijk voor zorgen dat iemand zich duizelig voelt. Dit kan er aan bijdragen dat iemand minder in evenwicht is. Tevens kunnen medicijnen zorgen voor verslapping van de spieren, waardoor de kans op vallen ook groter wordt. Als u weet dat er een verhoogd risico op vallen is, laat medicijnen dan controleren door een goed geïnformeerde naaste of een specialist.

4. Houd ogen én zicht in de gaten

Het is belangrijk dat iemand goed zicht heeft. Ogen moeten daarom bij een verhoogd risico in de gaten worden gehouden en eventueel zelfs regelmatig gecontroleerd worden bij een opticien. Het hebben van een reserve bril is daarnaast ook verstandig.

5. Maak gebruik van personenalarmering...

...en wordt snel geholpen! Stel u of een naaste is alleen thuis en valt plotseling. Er is geen telefoon binnen handbereik en er moet snel actie ondernomen worden. Met Omring personenalarmering is er altijd snel en heel eenvoudig hulp in te schakelen van een naaste of professionele hulpverlener. Personenalarmering is een knop waar bij nood op gedrukt kan worden. Hierdoor wordt de alarmcentrale CSI gebeld en wordt de ernst van de situatie ingeschat. Klik hier voor meer informatie. 

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker