Gezondheidsdossier

Omgaan met dementie & alzheimer

Volgens het CBS is dementie de snelst groeiende doodsoorzaak in Nederland. De ziekte heeft grote impact op het dagelijkse leven. Ook op dat van naasten. Als specialist heeft Omring dementieteams in Hoorn, Enkhuizen en Den Helder en op Texel. “Wij  ondersteunen mensen met dementie én hun mantelzorgers.” 

Aan het woord is Hanneke Vlug, wijkverpleegkundige van Dementieteam Hoorn. Ze verklaart de ernst van de ziekte: “De hersenen verwerken informatie niet meer altijd op de juiste manier. Mensen met dementie kunnen in de loop van de tijd  baat hebben bij begeleiding. Hierdoor kunnen zij vaak langer thuis blijven wonen. Wij helpen daarbij. Eigen regie en  positieve gezondheid staan centraal. Hoe eerder wij erbij worden gehaald, hoe hoger we ieders kwaliteit van leven kunnen  houden.”

Ondersteuning naasten
“Bij mensen met dementie kan ook de persoonlijkheid veranderen. Het ziekteverloop wisselt per persoon”, vervolgt  Hanneke. “Naasten kunnen in een zware zorgtaak of zelfs in een soort rouwproces belanden. Daarom hebben wij minstens zo veel oog voor hen. We vragen ook hoe het met hén gaat en of we hen misschien kunnen ontlasten. Bijvoorbeeld door  wekelijks een vrijwilliger langs te laten komen. Dat kan net de nodige lucht geven.”

Bespreekbaar maken
Een betere thuissituatie begint vaak met het bespreekbaar maken van de symptomen die wijzen op de achteruitgang.  Hanneke: “Mensen met dementie ervaren dit zelf vaak niet. Hun hersenen verwerken dingen anders, dus is hun waarheid anders. Bovendien zijn ze vaak meesters in het verbloemen van de symptomen. Meebewegen kan voorkomen dat de  situatie thuis escaleert.”

Eigen regie
Ook in de niet-pluisfase kan Omring al ondersteuning bieden. Hierdoor kunnen snel de juiste hulpmiddelen worden ingezet. Ook krijgen alle betrokkenen tijdig praktische handvatten. “Zo kunnen we onnodige frustratie, onveiligheid en emotionele schade voorkomen. Dit vergoot de kans op medewerking tijdens de rest van het ziekteverloop”, vertelt Hanneke, die ziet dat deze vroegtijdige, persoonlijke zorg succes heeft. “Eigen regie is hierbij een sleutelwoord. De cliënt beslist zelf mee.
We luisteren altijd naar zijn of haar behoeften en verlangens.”

Positieve gezondheid
Naast eigen regie staat ook positieve gezondheid centraal. Daarbij ligt het accent niet op de ziekte, maar op de persoon zelf. “Identiteit, erbij horen en voldoening zijn essentiële behoeften, júíst voor mensen met dementie. Omring en partners bieden veel mogelijkheden. Van zorgboerderijen tot werkplaatsen. En van thuisbegeleiding tot lotgenotencontact”, aldus Hanneke. “Tot slot hopen wij altijd dat een optimaal welzijn ook helpt de relatie tussen de levenspartners sterk te houden. liefde kan alles draaglijker maken.”

Meer informatie

Denk je dat jij of je naaste dementie heeft?

Maak dan een afspraak met je huisarts of neem contact op met een Omring Dementieteam. Deze teams bestaan uit speciaal  opgeleide wijkverpleegkundigen. Eén van ons komt dan vrijblijvend bij jou thuis langs voor een gesprek. Wij schatten de situatie in en kunnen voor alle betrokkenen de juiste hulp regelen. Blijf niet zitten met vragen! Bel ons op 088 - 206 89 10.

Het verschil tussen dementie en alzheimer

Bij dementie worden de hersenen aangetast. Hierdoor gaan mensen steeds minder goed functioneren. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. Eén daarvan is de ziekte van Alzheimer. Dit is ook de meest voorkomende vorm. Ongeveer 70% van de mensen met dementie heeft alzheimer.

Hoe herken je dementie?
De eerste verschijnselen verschillen per persoon en per ziekte. Vaak begint het met kleine, terugkerende problemen. Bijvoorbeeld geheugenklachten en verandering in gedrag of karakter. Veelvoorkomende symptomen zijn:

• Vergeetachtigheid
• Moeite met dagelijkse handelingen
• Vergissen in tijd en plaats
• Taalproblemen
• Spullen kwijtraken
• Verminderd beoordelingsvermogen
• Terugtrekken uit sociale activiteiten
• Veranderingen in gedrag en
karakter
• Onrust
• Visuele problemen

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker