Nieuwe maatregelen | Corona

Omslag omring.nl

Het jaar 2020 loopt ten einde. Het was een veelbewogen jaar. Ons hele land werd getroffen door corona. Eén van de dieptepunten was dat in het voorjaar de woonzorglocaties tijdelijk gesloten moesten worden. Hierdoor konden bewoners en dierbaren elkaar enkele weken niet ontmoeten. Een overheidsmaatregel die we met pijn in het hart moesten opvolgen.
 

Bewondering
Het was voor iedereen een moeilijke tijd. Voor al onze medewerkers en vrijwilligers, maar vooral de bewoners en hun naaste. We hebben grote bewondering voor de manier waarop men is omgegaan met alle uitdagingen en aanpassingen. We willen iedereen dan ook hartelijk danken voor het begrip in het afgelopen jaar. 

En ook nu, in de lockdown die op 14 december jl. werd afgekondigd, zorgen we er samen voor dat we de verspreiding van het virus zoveel mogelijk voorkomen.

Bezoek
Onze woonzorglocaties zijn open voor bezoek, behalve daar waar de situatie dit door corona tijdelijk niet toelaat. Naasten mogen een bezoek brengen aan de locatie. Hierbij geldt 1 x bezoek per dag, 2 dezelfde personen met ingang van 16 december tot en met 19 januari.. Wij verzoeken hen dringend om twee vaste personen te kiezen en dus niet onderling te wisselen. Daarmee verkleinen we de kans op besmettingen voor onze cliënten, familie en onze medewerkers. Gezien de actuele omstandigheden raden wij ten zeerste af om cliënten mee naar huis (of andere locatie) te nemen. Ook dit dringende advies geldt voor de periode van 16 december tot en met in ieder geval 19 januari aanstaande. In veel gevallen vinden besmettingen namelijk plaats in de thuissituatie. Mocht men zich onverhoopt niet aan deze richtlijn houden, weet dan dat de cliënt bij terugkomst op de woonzorglocatie preventief 10 dagen in volledige quarantaine zal moeten.

Alle maatregelen zijn afgestemd met de Centrale Cliëntenraad van Omring die dit beleid ten gunste van de veiligheid en het welzijn van onze bewoners steunt. Wij rekenen hierin op begrip en medewerking.

Maatregelen
Contactpersonen vragen we zich aan de maatregelen van de locatie te houden en binnen de locatie altijd een medisch mondkapje (te vinden bij de entree) van Omring te dragen. We maken hierin geen uitzonderingen. Ook in het appartement van de cliënt draagt men het mondkapje en houdt men 1,5 meter afstand. 

In afwachting van een testuitslag? Breng dan geen bezoek aan de locatie. Als bewoners, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers hebben we gezamenlijk de verantwoordelijkheid om corona buiten de deur te houden. Voor onszelf én voor elkaar.

Gezien het oplopende aantal besmettingen in heel Nederland, kan het gebeuren dat ook op onze locaties de besmettingen toenemen en wij helaas genoodzaakt zijn om op dat moment een locatie tijdelijk te sluiten. Het is dan ook goed om steeds de actuele richtlijnen van op de betreffende locatie te volgen.

Vragen?
Neem bij algemene vragen over corona en de maatregelen contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 206 89 10 of via service@omring.nl. Voor locatie-specifieke vragen kan men terecht bij de betreffende locatie.

Fijne feestdagen!
Tot slot wensen we iedereen goede feestdagen toe en het allerbeste voor 2021. 

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker