LIVEBLOG | Informatie Corona

Omslag omring.nl

In dit liveblog wordt u geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus en Omring.

Liveblog Coronavirus 2022

Update corona 20 januari

Vrijdag 14 januari was er weer een persconferentie. Daar kondigde de overheid versoepelingen van de coronamaatregelen aan. Wij volgen de landelijke maatregelen en versoepelen daarom ook op. 

kappers open en 4 bezoekers per bewoner per dag
Vanaf 20 januari openen de kappers op onze locaties hun deuren. Ook mogen onze bewoners vanaf 20 januari 4 bezoekers per dag ontvangen.  

Liveblog coronavirus

Update corona 26 oktober

Het aantal coronabesmettingen in het hele land loopt helaas weer op. Ook in onze regio is er sprake van een behoorlijke toename. Net zoals bij anderen, zien we ook bij Omring het aantal positief geteste medewerkers en bewoners weer stijgen. Gelukkig is het grootste deel van de bewoners en medewerkers gevaccineerd en zien we dat gevaccineerde mensen gemiddeld gezien minder ziek worden. Echter, ook na volledige vaccinatie kan men besmettelijk zijn en het virus overdragen. We willen uiteraard voorkomen dat er opnieuw bewoners en medewerkers besmet raken en ziek worden. Ook willen we voorkomen dat we afdelingen in quarantaine moeten plaatsen met als gevolg dat onze bewoners voor een bepaalde periode geen bezoek van hun dierbaren kunnen ontvangen. Daarom kiezen we er opnieuw voor dat onze medewerkers binnen de locaties mondneusmaskers dragen vanaf dinsdag 26 oktober. Dit adviseren wij dringend ook aan onze bezoekers en vrijwilligers. Bewoners hoeven geen mondneusmaskers te dragen.

We blijven voorzichtig en achten we deze maatregel noodzakelijk om de bewoners een veilige en prettige leefomgeving te bieden.  Wat betreft verdere aanscherpingen volgen we de landelijke richtlijnen.

Update corona 21 december

Afgelopen weekend heeft de overheid opnieuw de landelijke maatregelen tegen het coronavirus aangescherpt. Wij verzoeken u dringend om aan de nieuwe maatregelen te houden ter bescherming van onze bewoners, onze medewerkers, onze bezoekers en alle andere betrokkenen.  De maatregelen gaan direct in.

Maximaal 2 bezoekers per bewoner per dag
Volgens de nieuwe landelijke maatregelen mogen mensen thuis 2 bezoekers per dag ontvangen. Deze regel geldt ook op onze locaties. Een bewoner mag dus per dag 2 mensen op bezoek krijgen. Met uitzondering van Kerstavond, Eerste en Tweede Kerstdag en de jaarwisseling. Dan geldt maximaal 4 bezoekers per bewoner per dag.

Wij raden u aan om verspreid over de dag op bezoek te komen. Want dat is leuker voor uw naaste. 

Houd uw (klein)kinderen thuis
Normaal gesproken zijn (klein)kinderen altijd van harte welkom op onze locaties. Helaas moeten we u nu vragen om (klein)kinderen tot 12 jaar thuis te houden. Dit staat ook in de landelijke adviezen van de overheid. Voor jonge kinderen is het niet altijd even makkelijk om 1,5 meter afstand te houden. Ook zijn jonge kinderen relatief vaak besmet met het virus. Het is dus in het belang van uw dierbare om jonge kinderen voorlopig niet mee nemen naar onze locaties. Kinderen vanaf 13 jaar zijn welkom maar wees ook met hen extra voorzichtig. 

Overige maatregelen
Conform de landelijke maatregelen zullen bij ons ook de kappers op locaties de deuren sluiten.

Update corona 6 december

Goed Nieuws! Deze week krijgen onze zorgprofessionals in nauwe samenwerking met GGD Hollands Noorden de boostervaccinatie. Vorige week werden al onze bewoners al gevaccineerd en nu is de beurt aan onze collega’s. Hier zijn wij heel erg blij mee, want bij Omring stellen we de cliënt centraal en dus de medewerkers op één! 

GGD Hollands Noorden heeft deze week op de vaccinatielocaties ruimte gereserveerd om zo’n tien tot vijftienduizend medewerkers uit de zorg van een boosterprik te voorzien. Ook aan het begin van de vaccinatiecampagne (januari van dit jaar) had de GGD een rol bij het vaccineren van medewerkers uit de zorg. Zorginstellingen zorgen er zelf voor dat hun medewerkers een uitnodiging ontvangen. Met deze actie wordt geprobeerd het aantal besmettingen onder zorgmedewerkers zo laag mogelijk te houden, zodat de continuïteit van zorg gewaarborgd wordt. De GGD spreekt van een hele constructieve samenwerking met de verschillende zorgpartijen.

Update corona 15 november

Zoals bekend loopt in het hele land het aantal besmettingen met het coronavirus weer op. Ook binnen Omring zien we het aantal besmettingen stijgen. Om onze bewoners, onze medewerkers en alle andere betrokkenen te beschermen, scherpen we de richtlijnen aan in lijn met de landelijke afspraken. Concreet betekent dit dat we het restaurantbezoek en het aantal bezoekers per dag beperken. De nieuwe maatregelen gaan vanaf heden in. Ook starten we op alle locaties met de voorbereiding op de boostervaccinaties.

Beperking restaurantbezoek
Alleen bewoners mogen het restaurant bezoeken. In het restaurant moeten ook de bewoners 1,5 meter afstand van elkaar houden. Medewerkers en bezoekers kunnen wel wat afhalen in het restaurant met in achtneming van alle geldende regels, maar kunnen niet eten/of drinken de komende tijd in het restaurant ter bescherming van onze bewoners.

Maximaal 4 bezoekers per dag
De overheid heeft aangegeven dat er vier bezoekers per dag mogen komen. Dit beleid hanteren wij ook op onze locaties. Omring adviseert om het bezoek verspreid over de dag te laten komen. Dat is fijner voor onze bewoners en verkleint de kans op besmetting van andere bezoekers.

Vertrouwde bezoekrichtlijnen
Natuurlijk blijven onze vertrouwde bezoekrichtlijnen ook gewoon gelden, zoals bijvoorbeeld het houden van 1,5 meter afstand van bewoners en medewerkers en het dragen van een Omring-mondneusmasker op onze locaties.

Voorbereiding op de boostervaccinatie
Premier Rutte en minister De Jonge kondigden het al aan tijdens de laatste persconferentie van 12 november jl.: bewoners van verpleeghuizen krijgen een ‘boostervaccinatie’. Wij starten op alle locaties alvast met de voorbereidingen. Zodat wij zo snel mogelijk kunnen beginnen met vaccineren.

Net als iedereen betreuren we dat we een aantal maatregelen moeten verscherpen. We hopen dat we dit met elkaar kunnen doen. Samen zijn we sterk!

Update corona 15 oktober

Al een tijd hebben wij geen besmettingen gehad en wij doen ons uiterste best om het coronavirus buiten de deur te houden. Maar helaas lukt dat niet altijd en hebben wij na lange tijd weer te maken met coronabesmettingen op onze locatie Overvest. Wij hebben de betrokkenen hier inmiddels telefonisch over geïnformeerd en alle maatregelen zijn volgens het protocol van het RIVM direct in gang gezet zodra de eerste besmetting bekend was. Omdat het risiconiveau van onze bewoners en medewerkers hiermee verhoogd is, hebben we besloten voor de veiligheid van alle bewoners om de richtlijnen omtrent het gebruik van de mondneusmaskers aan te scherpen.

Houd u aan de maatregelen op de locaties
We blijven op het hart drukken: blijf de richtlijnen opvolgen rondom bezoek. Zo verkleinen we de kans op een besmetting. We doen dit voor de veiligheid bewoners, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers. Uw keuzes kunnen immers grote gevolgen hebben voor iedereen die betrokken is bij onze locatie.

De richtlijnen op een rij  

 • Heeft u klachten zoals griep of verkoudheid? Of bent u in afwachting van een corona testuitslag? Stel dan uw bezoek uit.  
 • Maakt u een ommetje met uw naaste? Vermijd dan plaatsen waar het druk is.
 • Was uw handen vaak en met zeep.  
 • Geef elkaar de ruimte.
 • Vermijd zoveel mogelijk contact met andere bewoners.  
 • Bent u op vakantie geweest in een oranje/rood gebied? Blijf dan 10 dagen thuis.  

Samen hopen we corona zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en begrip!

Liveblog Coronavirus

Update Corona 17 september

De corona-persconferentie van 14 september jl. bracht goed nieuws: we mogen weer versoepelen. Bij Omring zijn we daar blij mee, voor u en uw naasten en ook voor onze medewerkers en vrijwilligers.  

We zetten de versoepelingen graag op een rij:

Met ingang van 18 september

 • Het dragen van mondkapjes bij Omring is niet meer verplicht
 • Bij intensieve zorg aan cliënten dragen medewerkers nog wel een mondkapje 

Met ingang van 25 september

 • We volgen de overheidsrichtlijnen en kunnen overal de 1,5 meter afstand loslaten
 • In de restaurants op de woonzorglocaties is geen coronatoegangsbewijs nodig, omdat die niet vallen onder de horeca-regelgeving

Hoewel deze versoepelingen heel fijn zijn, blijven we alert met elkaar. Er is immers ook in onze regio van het land nog steeds sprake van nieuwe besmettingen. De gevolgen daarvan willen we graag zoveel mogelijk beperken voor eenieder. Daarom herhalen we de algemene richtlijnen, die blijven gelden zoals dat in het hele land het geval is.

 • Was regelmatig uw handen met water en zeep of desinfecteer met handalcohol
 • Ga verstandig om met eventueel contact met anderen, gun elkaar de ruimte
 • Als u hoest of niest, doe dit dan in uw elleboog
 • Er is geen maximum aan het aantal bezoekers
 • Activiteiten kunnen plaatsvinden, ook met vrijwilligers
 • Naar buiten gaan is heel plezierig, maar ga liever niet naar plaatsen waar het druk is
 • Kom niet op bezoek als u of een van uw huisgenoten klachten heeft, in quarantaine is, of wacht op een testuitslag.
Update Corona 5 augustus

Dragen van mondneusmaskers verplicht op alle locaties
Per direct is het voor bezoekers, medewerkers en vrijwilligers weer verplicht om continu een medisch mondneusmasker te dragen. In het appartement van uw naaste mag het mondkapje af als u op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar zit en er geen medewerkers aanwezig zijn. Mondkapjes worden door Omring ter beschikking gesteld en deze zijn te verkrijgen bij de ingang van de locatie. Bewoners hoeven geen mondkapje te dragen.

Update Corona 25 juni

De corona-persconferentie van 18 juni bracht opnieuw goed nieuws: we mogen nog meer versoepelen, want het aantal besmettingen daalt nog steeds. In onze regio is de risicocategorie deze week naar beneden bijgesteld van ‘ernstig’ naar ‘zorgelijk’. Ook bij Omring gaat het nog steeds goed. Daarom gaan onze deuren weer verder open.

De versoepelingen per 26 juni op een rij:

 • Er is geen maximum aan het aantal bezoekers aan onze woonzorglocaties zolang zij 1,5 meter afstand houden van andere bewoners, andere bezoekers en medewerkers.
 • Bewoners mogen onbeperkt buiten de locatie op bezoek gaan zolang zij 1,5 meter afstand bewaren.
 • Activiteiten kunnen plaatsvinden, ook met vrijwilligers. Het maximum aantal personen is afhankelijk van de grootte van de ruimte: ieder moet steeds 1,5 meter afstand tot de ander kunnen houden.
 • Voor familie/bezoekers geldt dat, wanneer de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden, een mondmasker gebruikt moet worden. Binnen het appartement van de volledig gevaccineerde cliënt mag het masker af.

Voor medewerkers geldt:

 • Mondkapjes mogen af mits de 1,5 meter gewaarborgd kan worden.
 • Medewerkers gebruiken een mondmasker wanneer zorg verleend wordt binnen de 1,5 meter, zoals bij ADL en zorg aan of behandeling van de cliënt. Verder is het aan de eigen professionele verantwoordelijkheid een afweging te maken voor het gebruik.
 • Medewerkers gebruiken volledige PBM bij een cliënt met (verdenking op) COVID-19

De algemene richtlijnen blijven gelden zoals dat in het hele land het geval is:

 • Was regelmatig uw handen met water en zeep of desinfecteer met handalcohol
 • Buiten de kamer/appartement van uw naaste houdt u 1,5 meter afstand
 • Ga verstandig om met eventueel contact met andere bewoners
 • Neemt u uw naaste mee naar buiten? Ga dan niet naar plaatsen waar het al te druk is.
 • Kom niet op bezoek als u of een van uw huisgenoten klachten heeft, in quarantaine is, of wacht op een testuitslag.
Update Corona 4 juni

Versoepelingen per 5 juni 2021
Minister Hugo de Jonge kondigde het op 28 mei al aan: op zaterdag 5 juni worden de coronamaatregelen weer verder versoepeld. Want het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames dalen snel. Het gaat dus goed in Nederland! Wij herkennen dat beeld. Ook bij Omring gaat het goed. Dus ook onze deuren gaan op 5 juni weer verder open. We zetten de versoepelingen graag voor u op een rij.

Aantal bezoekers van 2 naar 4
Bewoners van al onze woonzorglocaties mogen vanaf 5 juni 4 bezoekers per dag in hun appartement ontvangen. Goed om te weten: kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee in het aantal bezoekers.

Activiteiten voor maximaal 50 bewoners
We mogen weer grotere activiteiten voor onze bewoners organiseren. Vanaf 5 juni mogen maximaal 50 bewoners in een ruimte samenkomen. Maar natuurlijk alleen als ze 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Afhankelijk van de grootte van de ruimte kan de invulling van de versoepeling per locatie anders zijn. We moeten nog steeds voorzichtig blijven. Daarom zijn bezoekers van bewoners helaas nog niet welkom bij activiteiten.

Meer bezoekers welkom in het restaurant en op het terras
De terrassen waren al open voor bezoekers. En er mocht ook al koffie worden
geschonken in de restaurants. Maar vanaf 5 juni mogen bewoners nu ook met 4
bezoekers in het restaurant of op het terras zitten. Ook medewerkers mogen
weer in het restaurant of op het terras zitten.

Ook hier geldt: alleen als bewoner en bezoekers 1,5 meter afstand van andere
bewoners en bezoekers kunnen houden. Ook mogen er niet meer dan in totaal
50 mensen in het restaurant of op het terras zitten.

Verder gelden naast de 1,5 meter afstand nog altijd de andere basismaatregelen,
zoals een mondkapje dragen bij verplaatsing, handhygiëne en geen bezoek bij
klachten. Zo blijven we samen gezond.

 

Update corona 19 april

Voor het eerst in een jaar tijd hebben we geen enkele positief geteste bewoner in al onze woonzorglocaties! Wij zijn heel blij dat het vaccineren zo’n groot effect heeft en dat we daarom opnieuw enkele maatregelen kunnen versoepelen. Het gaat hierbij om de volgende versoepelingen:

Geen mondkapjes en afstand op de kamer
Als een bewoner twee keer gevaccineerd is, hoeft het bezoek vanaf vandaag in het appartement van de bewoner geen mondkapje meer te dragen en geen 1,5 meter afstand te houden.

Wanneer het bezoek zich beweegt over de gang van de locatie, of wanneer een bewoner (nog) niet volledig gevaccineerd is, moet wel een mondkapje gedragen worden en afstand bewaard.

Inzet vrijwilligers
Vanaf 3 mei kunnen vrijwilligers weer helpen bij individuele activiteiten met de bewoners en bij kleine groepsactiviteiten. Ook kunnen de vrijwillige chauffeurs voor dagbestedingscliënten hun welkome taak weer oppakken. De coördinatoren zullen in deze week contact zoeken met de vrijwilligers. Elke vrijwilliger mag uiteraard zelf bepalen of hij/zij het vrijwilligerswerk weer wil hervatten.

Opening winkels in de locaties
Vanaf 3 mei gaat het winkeltje weer open. Er zijn dan vaste looproutes en andere maatregelen om het winkelbezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen. Die worden op de locatie aangekondigd.

Update corona 9 april

Het aantal besmettingen op de woonzorglocaties blijft gelukkig laag. Daarom is er voor bewoners een nieuwe versoepeling doorgevoerd.  

Bewoners die twee keer zijn gevaccineerd mogen twee weken na hun tweede vaccinatie weer op bezoek bij familie of vrienden. Bij terugkomst hoeven zij niet in quarantaine.  Voor het bezoek buitenshuis gelden wel de bekende algemene richtlijnen, waaronder de 1,5 meter afstand. Verder vragen we het uitstapje te beperken tot een paar vaste adressen en het te laten plaatsvinden met een of twee vaste begeleiders.  

Bewoners die niet gevaccineerd zijn of pas één vaccinatie hebben gehad, zijn niet (optimaal) beschermd tegen het coronavirus. We raden hen af om bij familie of vrienden op bezoek te gaan. Twee weken nadat zij hun tweede vaccinatie hebben gehad, kunnen zij ook buitenshuis op bezoek gaan.  

 

Update Corona 24 maart

Gisteren heeft het kabinet in een persconferentie aangekondigd dat de coronamaatregelen blijven gelden. Voor bewoners op onze locaties zijn op 22 maart versoepelingen ingegaan, hiervoor verwijzen wij u naar de FAQ.

De avondklok in Nederland wordt iets aangepast: vanaf woensdag 31 maart gaat deze een uur later in, om 22.00 uur. De aangepaste avondklok betekent voor onze locaties dat bezoek vanaf 31 maart tot 21.30 uur mogelijk is.

Regels
Alle regels en uitzonderingen op de avondklok leest u hier.

Update Corona 23 maart

We zien dat op de locaties met volledig gevaccineerde bewoners het aantal besmettingen drastisch is gedaald. Dit ondanks het feit dat binnen ons werkgebied het virus zich nog behoorlijk verspreidt. Bewoners van volledig gevaccineerde locaties zijn blij met de extra bezoekmogelijkheden. Zij zien ernaar uit om elkaar weer op te kunnen zoeken en mee te doen aan gezamenlijke activiteiten met deelnemers door de locatie heen. Hoewel het om kleine versoepelingen gaat, zijn wij toch verheugd dat we weer wat stapjes vooruit kunnen. Hieronder lees je voor wie en wat de versoepelingen zijn.

Wat zijn de versoepelingen in woonzorglocaties die grotendeels volledig gevaccineerd zijn? 
Bewoners die wonen in een locatie waar de meeste bewoners twee maal gevaccineerd zijn mogen onderling bij elkaar op bezoek.  
We laten de sterke scheidingen tussen afdelingen en huiskamers voorzichtig los. Bewoners van verschillende afdelingen en huiskamers mogen elkaar weer ontmoeten en gezamenlijk activiteiten ondernemen vanaf maandag 22 maart. We monitoren de effecten hiervan de komende weken om zo mogelijk een aanpassing in bovenstaand beleid aan te brengen. 

Bewoners die (nog) niet volledig gevaccineerd zijn 
Voor deze bewoners geldt ook dat zij weer onderling contact mogen hebben met bewoners van andere afdelingen en huiskamers. Bewoners die (nog) niet voor de tweede keer gevaccineerd zijn, kunnen vanaf maandag 22 maart a.s. ook in totaal twee bezoekers per dag ontvangen. We gaan ervan uit dat, vanwege het hoge aantal bewoners dat wel volledig gevaccineerd is, het risico voor enkele bewoners die nog niet volledig gevaccineerd zijn veel lager zal zijn. Hiermee wijken we af van het landelijk beleid. De inschatting is dat Omring hiermee met de huidige vaccinatiegraad een verantwoord risico neemt ten opzichte van het welzijn van de bewoners.  

Wat zijn de versoepelingen in woonzorglocaties die (nog) niet volledig gevaccineerd zijn?   
Bewoners die (nog) niet hun tweede vaccinatie hebben gehad mogen weer 2 bezoekers per dag ontvangen. 
Bewoners die nog niet voor de tweede keer gevaccineerd zijn, kunnen vanaf vandaag, maandag 22 maart in totaal twee bezoekers per dag ontvangen. Hiermee wijken we af van het landelijk beleid. De inschatting is dat Omring hiermee met de huidige vaccinatiegraad een verantwoord risico neemt ten opzichte van het welzijn van de bewoners. 

Wat betekent dit voor de GRZ-afdelingen in Den Koogh, Nicolaas en Lindendael?
Op de GRZ-afdelingen mogen cliënten 1 bezoeker per dag ontvangen.

Versoepelingen bij alle woonzorglocaties voor alle bewoners - ongeacht het aantal vaccinaties 
Voor alle bezoekers van bewoners is het weer mogelijk om iets te drinken of te eten op het appartement van de bewoner (wel, deels of niet gevaccineerd), mits zittend op 1,5 meter afstand. Tijdens het lopen in het appartement wordt het mondkapje weer gedragen. 

Update Corona 18 maart

Ons advies blijft, neem bewoners niet mee naar huis!
Gezien de actuele omstandigheden gaan wij ervan uit dat bewoners niet worden opgehaald. Dit zeer dringende advies geldt nog steeds tot nader order. Hierover is ook afstemming geweest met de centrale cliëntenraad. 

Voor de actuele situatie rondom corona in Nederland kijk op het coronadashboard: https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/ 

Update Corona 9 maart

Maatregelen naar aanleiding van persconferentie 8 maart
Op 8 maart, tijdens de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge, zijn er lichte versoepelingen aangekondigd met betrekking tot de bezoekregeling in de verpleeghuizen. Hoewel het om kleine versoepelingen gaat, zijn wij toch verheugd met deze aankondiging. Uiteraard blijft de veiligheid van onze bewoners en het voorkomen van besmettingen voorop staan.

Wat zijn de versoepelingen?

Twee bezoekers per dag voor bewoners die gevaccineerd zijn
Bewoners die voor de tweede keer gevaccineerd zijn, kunnen vanaf vrijdag 12 maart a.s. in totaal twee bezoekers per dag ontvangen. Vrijdag 12 maart hebben wij namelijk precies twee weken geleden het merendeel van onze bewoners voor een tweede keer gevaccineerd. Vanuit onderzoek weten we dat de bescherming maximaal is na twee weken. Bij sommige locaties gelden echter wel nog beperktere bezoekregelingen. U wordt hierover door de eigen locatie op de hoogte gehouden.

Bewoners die nog niet hun tweede vaccinatie hebben gehad
Voor deze bewoners geldt ook dat zij twee weken na de tweede vaccinatie weer twee bezoekers per dag kunnen ontvangen. De overheid heeft aangegeven dat voor bewoners die (nog) niet gevaccineerd zijn, nog steeds de richtlijn van één bezoeker per dag geldt.

Update Corona 8 maart

Vanavond houden premier Rutte en minister de Jonge om 19:00 uur weer een persconferentie rond de verscherpte corona-maatregelen. Hier komen wij in het volgende liveblog uiteraard op terug.

Update Corona 4 maart

V-Day
Nadat op vrijdag 29 januari op een dag maarliefst 1000 bewoners voor de eerste keer werden gevaccineerd bij Omring en Vrijwaard, was het op 26 februari tijd voor de tweede vaccinatie. Met wederom zes mobiele teams zijn we gestart om de bewoners die onder de behandeling staan van onze eigen artsen voor de tweede keer te vaccineren. We zijn ook nu weer enorm blij en trots op alle medewerkers die hierbij betrokken zijn. Met deze tweede vaccinatie hebben we bewoners weer extra kunnen beschermen tegen corona.  

Filmpje: Waarom zou je het coronavaccin nemen als je gezond bent?
Je voelt je fit, bent nooit ziek of hebt voor zover je weet een goed werkend afweersysteem. Waarom zou je dan het coronavaccin​ nemen? Bekijk hier het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=vu-9PV-92cs

Update Corona 25 februari

Thuiszorg/wijkverpleging medewerkers kunnen vaccinatieafspraak maken
Goed nieuws! Vanaf vandaag kunnen medewerkers in de thuiszorg/wijkverpleging; medewerkers werkzaam voor thuiswonende cliënten een afspraak maken met de GGD voor de coronavaccinatie. Er worden afspraken gepland vanaf 8 maart.
 

De avondklok blijft nodig tot en met 15 maart 04.30 uur
In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. De avondklok betekent voor onze locaties dat bezoek ook op tijd naar huis moet gaan. Daarom geldt vanaf zaterdag dat bezoek tot 20:30 uur mogelijk is.

Regels
Alle regels en uitzonderingen op de avondklok leest u hier.

Update Corona 18 februari

Houd u aan de maatregelen op de woonzorglocaties
Het bezoek van naasten betekent veel voor onze bewoners. Liefde, gezelligheid, aandacht, een praatje: het is zo belangrijk, helemaal in deze tijd. Wat óók belangrijk is: dat we ons allemaal aan de richtlijnen van het RIVM blijven houden. Ook onze bezoekers. Hoe moeilijk dat soms ook is.

Op onze locatie hebben we inmiddels een belangrijke stap gezet. De eerste vaccinatieronde van bewoners is achter de rug. Dat is ontzettend fijn. Maar we blijven op het hart drukken: blijf de richtlijnen opvolgen rondom bezoek. Zo verkleinen we de kans op een besmetting. We doen dit voor de veiligheid bewoners, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers. Uw keuzes kunnen immers grote gevolgen hebben voor iedereen die betrokken is bij onze locatie.

De richtlijnen op een rij  

 • Per dag is er één bezoekmoment mogelijk met maximaal één vaste bezoeker.
 • Heeft u klachten zoals griep of verkoudheid? Of bent u in afwachting van een corona testuitslag? Stel dan uw bezoek uit.  
 • Maakt u een ommetje met uw naaste? Vermijd dan plaatsen waar het druk is.
 • Neem uw naaste niet mee naar huis.  
 • Was uw handen vaak en met zeep.  
 • Draag continue een mondkapje van de locatie, óók in het appartement van uw naaste.
 • Houd 1,5 meter afstand. Hoe moeilijk dit soms ook is…  
 • Vermijd zoveel mogelijk contact met andere bewoners.  
 • Bent u op vakantie geweest in een oranje/rood gebied? Blijf dan 10 dagen thuis.  

Samen hopen we corona zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en begrip!

Update Corona 9 februari

Kabinet verlengt avondklok tot en met 2 maart
In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. De avondklok betekent voor onze locaties dat bezoek ook op tijd naar huis moet gaan. Daarom geldt vanaf zaterdag dat bezoek tot 20:30 uur mogelijk is.

Regels
Alle regels en uitzonderingen op de avondklok leest u hier.

Wat betekent de avondklok voor mantelzorgers van cliënten?
Mantelzorgers mogen alleen bij uitzondering de straat op en hebben daarvoor een verklaring nodig. Heeft een cliënt tussen 21.00 en 4.30 uur mantelzorg nodig die niet verschoven kan worden naar een moment voor of na de avondklok? Dan mag de mantelzorger hiervoor op pad. Wel is het noodzakelijk dat de mantelzorger dan een Eigen verklaring avondklok bij zicht heeft.
Meer informatie: www.mantelzorg.nl/avondklok/

Wanneer mag u wel en niet buiten tijdens de avondklok?
Wanneer u wel of niet buiten mag zijn tijdens de avondklok, hangt af van uw activiteit. De hond uitlaten mag. Maar op bezoek gaan bij vrienden niet. De avondklok geldt van 21.00 uur ’s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends. Klik hier voor meer informatie.

Update Corona 4 februari

CO-FIT+ krijgt Studio GRZ-prijs
TROTS! Op 29 januari, tijdens het 5e Jaarcongres GRZ met het thema: Praktijk & Kwaliteit in de geriatrische revalidatie (GRZ), viel ons programma CO-FIT+ in de prijzen.

GRZ-prijs
Mooie woorden, mooie prijs, mooi programma, ontwikkeld door GRZPLUS-team onder leiding van Marije Holstege, PhD en Corinne Eckes. Grote complimenten voor de GRZ-professionals van De Zorgcirkel en Omring, samenwerkingspartners van GRZPLUS.

CO-FIT+ revalidatieprogramma
De jury van de Jaarcongres GRZ Award 2021 reikte de prijs uit aan GRZPLUS die met het ontwikkelen van het CO-FIT+ revalidatieprogramma een belangrijke bijdrage hebben geleverd voor post-COVID-19-revalidanten.

Jaarcongres GRZ
Het Jaarcongres GRZ 2021 is een interessante dag voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, huisartsen, logopedisten, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, transferverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, verzorgenden, voor managers GRZ & bestuurders GRZ, en andere belangstellenden.

Meer info: https://grzplus.nl/geen-categorie/co-fit-krijgt-studiogrz-prijs/

Update Corona 1 februari

V-Day
Afgelopen vrijdag was het ‘V-Day’ bij Omring, want op deze heugelijke dag zijn de mobiele vaccinatieteams van Omring gestart met het vaccineren van circa 1000 bewoners op de woonzorglocaties. Een lichtpuntje voor bewoners en medewerkers tijdens deze tweede golf, waar het  coronavaccin zicht biedt op een normaler leven. Het vaccineren betreft specifiek de bewoners van Omring en Vrijwaard die onder de specialist ouderengeneeskunde van Omring vallen. Lees hier het hele artikel.

Update Corona 22 januari

In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. De avondklok betekent voor onze locaties dat bezoek ook op tijd naar huis moet gaan. Daarom geldt vanaf zaterdag dat bezoek tot 20:30 uur mogelijk is.

Regels
Alle regels en uitzonderingen op de avondklok leest u hier.

Wat betekent de avondklok voor mantelzorgers van cliënten?
Mantelzorgers mogen alleen bij uitzondering de straat op en hebben daarvoor een verklaring nodig. Heeft een cliënt tussen 21.00 en 4.30 uur mantelzorg nodig die niet verschoven kan worden naar een moment voor of na de avondklok? Dan mag de mantelzorger hiervoor op pad. Wel is het noodzakelijk dat de mantelzorger dan een Eigen verklaring avondklok bij zicht heeft.
Meer informatie: www.mantelzorg.nl/avondklok/

Wanneer mag u wel en niet buiten tijdens de avondklok?
Wanneer u wel of niet buiten mag zijn tijdens de avondklok, hangt af van uw activiteit. De hond uitlaten mag. Maar op bezoek gaan bij vrienden niet. De avondklok geldt van 21.00 uur ’s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends. Klik hier voor meer informatie.

Update Corona 21 januari

Maatregelen naar aanleiding van persconferentie 20 januari jl.
Er geldt een maximum van 1 persoon per dag per bewoner. We verzoeken bezoekers om het bij een vaste bezoeker te houden.

Update Corona 19 januari

Lockdown tot en met minimaal 9 februari
Op dinsdag 12 januari was er weer een persconferentie. En waren Mark Rutte en minister Hugo de Jonge op televisie. Ze vertelden over hoe het nu gaat met het coronavirus. Het aantal besmettingen moet sneller dalen. Daarom blijft de lockdown zeker tot en met 9 februari. Dit geldt ook voor Omring. Houd de situatie op uw eigen locatie in de gaten.

Veelgestelde vragen over het coronavaccin
Waarom is vaccineren belangrijk? Is het vaccin veilig? Is vaccineren vrijwillig? En meer van dit soort vragen kunt u vinden in onze FAQ. Hier staan de meest gestelde vragen en antwoorden over het coronavaccin. 

Update Corona 15 januari

Vandaag ontving Omringer Sandra de eerste de vaccinatie tegen het coronavirus. Klik hier voor het volledige nieuwsbericht.

Update Corona 8 januari

De meeste zorgmedewerkers halen het vaccin
Onze zorgmedewerkers hebben maandag 4 januari een brief gehad om zelf een afspraak te maken zich te laten prikken. De eerste signalen zijn positief en dat houdt in dat de eerste medewerkers 15 januari het vaccin krijgen. 
Omring staat achter de vaccinatie. Het belangrijkste is dat onze bewoners en cliënten hierdoor beschermd worden. Daarbij is het ook van belang dat de medewerkers en hun familie hierdoor beschermd worden.

Vaccineren
We hopen binnenkort bericht te krijgen wanneer we met het vaccineren van onze bewoners kunnen starten. We volgen de ontwikkelingen op de voet en passen de informatie aan waar nodig. Zodra we meer weten informeren we u verder.

Op de website corona.steffie.nl/vaccinatie is eenvoudige uitleg te vinden in de vorm van een filmpje. Meer informatie vindt u op de website coronavaccinatie.nl of bel naar 0800-1351.

 

Update Corona 24 december

Bezoek op de woonzorglocaties
Er geldt een maximum van 2 personen per dag per bewoner met ingang van 16 december tot en met 19 januari 2021. We verzoeken bezoekers om het bij twee vaste personen te houden. Hierdoor verkleinen we de kans op besmettingen voor bewoners, familie en onze medewerkers. 

Let op! Door de ontwikkelingen met het coronavirus kan het voorkomen dat een locatie deels of volledig gesloten is voor bezoek. Voor de meest actuele situatie verwijzen wij u graag naar de betreffende locatie.

Dringend advies, neem bewoners niet mee naar huis!
Gezien de actuele omstandigheden gaan wij ervan uit dat bewoners niet worden opgehaald. Dit zeer dringende advies geldt voor de gehele periode vanaf 15 december tot en met 19 januari. Hierover is ook afstemming geweest met de centrale cliëntenraad. Worden bewoners toch opgehaald en mee naar huis genomen, dan geldt bij terugkomst voor de bewoner eerst een quarantaineperiode.   

Update Corona 15 december

Bezoek op de woonzorglocaties
Er geldt een maximum van 2 personen per dag per bewoner met ingang van 16 december tot en met 19 januari 2021. We verzoeken bezoekers om het bij twee vaste personen te houden. Hierdoor verkleinen we de kans op besmettingen voor bewoners, familie en onze medewerkers. 

Dringend advies, neem bewoners niet mee naar huis!
Gezien de actuele omstandigheden gaan wij ervan uit dat bewoners niet worden opgehaald. Dit zeer dringende advies geldt voor de gehele periode vanaf 15 december tot en met 19 januari. Hierover is ook afstemming geweest met de centrale cliëntenraad. Worden bewoners toch opgehaald en mee naar huis genomen, dan geldt bij terugkomst voor de bewoner eerst een quarantaineperiode.   

Draag een mondkapje
Bezoekers van onze locaties zijn verplicht een mondkapje te dragen. Binnen en buiten de anderhalve meter. U ontvangt van Omring een mondkapje als u op locatie komt.

Vanzelfsprekend vragen we bezoekers nog steeds om thuis te blijven als ze verkoudheidsklachten hebben. We rekenen op uw begrip!

Omringwinkels blijven open
Tijdens de lockdown periode van 15 december 2020 tot en met 19 januari 2021 blijven de Omringwinkels gewoon open. U kunt dus terecht voor al uw essentiële hulpmiddelen in de uitleen, verhuur en/of verkoop. Klik hier voor de openingstijden.

Update Corona 8 december

Nieuwe maatregelen rondom bezoek op de woonzorglocaties
Naar aanleiding van de persconferentie van 8 december jl. zijn de volgende maatregelen aangepast. Er is 1 groep van maximaal 3 personen per dag welkom per cliënt. 

Binnen de locatie is het dragen van een mondkapje verplicht
Bezoekers van onze locaties zijn verplicht een mondkapje te dragen. Binnen en buiten de anderhalve meter. U ontvangt van Omring een mondkapje als u op locatie komt. Ook in het appartement van de cliënt draagt u een mondkapje en daarbij graag 1,5 meter afstand bewaren. Blijf thuis als u in afwachting bent van een testuitslag. Als bewoners, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers hebben we samen de verantwoordelijkheid om corona buiten de deur te houden. Voor onszelf én voor elkaar.

Update Corona 9 november

Burgemeester heeft digitale ontmoeting met mevrouw Bakker 
Burgemeester Wortelboer (Stede Broec) heeft vorige week, op 5 november, een digitale ontmoeting gehad met mevrouw Bakker, bewoner van Nicolaas. Het gesprek ging over de zorg in Nicolaas en over de gezamenlijke interesses zoals lezen en geschiedenis. Maar natuurlijk ook over corona. ‘In nood leert men vrienden kennen, ik heb juist in nood de lieve zusters leren kennen!’, aldus mevrouw Bakker tijdens het gesprek. Lees verder.

Update Corona 5 november

Persconferentie: Bezoekersregeling - twee bezoekers per bewoner per dag 
Het is heel fijn dat onze locaties alweer een tijd toegankelijk zijn voor vrienden en familie van cliënten. Wel moeten we het aantal bezoekers aanscherpen naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet op 3 november jl. Zo mogen er per dag nog maar twee mensen bij iemand thuiskomen. Dat betekent dat ook onze bewoners de komende tijd maximaal twee bezoekers per dag mogen ontvangen. 

Update Corona 15 oktober

Wellicht heeft u afgelopen dinsdag de persconferentie van minister-president Rutte gezien. Helaas is corona nog niet onder controle. Zoals de minister-president zei: in het hele land moeten we ons voorlopig aanpassen.

Gelukkig hoeven onze locaties niet dicht, maar zijn wel genoodzaakt onze restaurants per zaterdag 17 oktober voorlopig voor bezoek te sluiten. Dit naar aanleiding van de maatregel om alle horecagelegenheden te sluiten. Mocht dit voor problemen zorgen bij vaste bezoekers, dan kijken we per locatie naar een mogelijke oplossing.

Onze bewoners blijven natuurlijk welkom om de broodmaaltijd en de warme maaltijd in het restaurant te nuttigen. Daarbij zullen we de 1,5 meter regel in acht blijven nemen en geldt er een maximum van 30 bewoners.

Bezoekers kunnen helaas voor ten minste de aankomende vier weken geen gebruik maken van de restauratieve voorziening. Op deze manier voorkomen we samenscholing. Daarnaast geldt voor bezoekers van onze locatie een mondkapjesplicht en het aanhouden van de 1,5 meter regel.

Hopelijk heeft u begrip voor deze maatregel.

Update Corona 28 september

Nieuwe maatregelen, het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen
Omdat de gezondheid van onze medewerkers en van de bewoners voorop staat, verplichten we de zorgmedewerkers van Omring om vanaf vandaag in de directe omgeving van de cliënt een mondkapje en handschoenen te dragen.
Ook voor bezoek/familie is het vanaf vandaag verplicht een mondkapje te dragen als de 1,5 meter afstand tot de dierbare niet gewaarborgd kan worden. Dus als u uw dierbare wilt bezoeken neem dan een mondkapje mee! We doen dit uit voorzorg en om de gezondheid en veiligheid van de cliënten en medewerkers te beschermen.

We vertrouwen dat deze maatregelen zorgen voor duidelijkheid en rust bij zowel u, uw dierbare en onze medewerkers. Belangrijk dat we er samen voor zorgen dat de maatregelen in acht genomen worden, zodat het veilig blijft en we coronabesmettingen buiten de deur kunnen houden. We danken u alvast voor uw begrip en medewerking. 

Liveblog Coronavirus

Update Corona 13 juli

Vooralsnog laatste update
Inmiddels zijn we in een nieuwe fase aangekomen. Een fase waarin de maatregelen stap voor stap worden versoepeld. We gaan steeds meer richting ‘normaal’. Maar we blijven alert en voorzichtig, want het coronavirus is nog niet weg. Vooralsnog is dit de laatste update coronavirus. Uiteraard blijven we uiterst waakzaam op de achtergrond. 
Bij nieuwe ontwikkelingen zullen we u informeren.

Update Corona 6 juli

Dashboard coronavirus
Op de website van de Rijksoverheid staat een dashboard coronavirus met informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Met deze informatie kunnen eerder signalen van een toename van de verspreiding van het virus worden opgepikt.
Klik hier voor de link.

Update Corona 3 juli

Bedankt!
Partners, ondernemers, iedereen die ons een warm hart heeft toegedragen: jullie
steun is goud waard! Bedankt namens al onze collega’s, vrijwilligers en cliënten.

We hebben ons best gedaan om alle namen te vermelden. Mocht uw naam onverhoopt ontbreken? Dan zeggen we hierbij, speciaal tegen u: dank voor uw steun!

https://youtu.be/PIMHsxE-OYg

Update Corona 25 juni

Omring laat bezoekregeling vanaf 29 juni nagenoeg los

Sinds 25 mei zijn we stap voor stap de bezoekregeling op onze locaties aan het verruimen. En dat gaat zo goed dat we vanaf 29 juni weer verdere stappen willen zetten. Sterker nog, we laten de bezoekregeling zo goed als los. Dit doen we niet op 1 juli zoals het kabinet aangaf, maar al vanaf 29 juni. Natuurlijk willen we het wel veilig en verantwoord doen. Wat verandert er?
Lees het hier. 

Vrijwilligers van 70 jaar en ouder ook weer van harte welkom
Wat zijn we blij dat we een aantal vrijwilligers weer op onze locaties mochten ontvangen! Het doet onze bewoners en onze medewerkers veel goed. Ondertussen gaat de strijd tegen het coronavirus nog steeds de goede kant op. Daarom gaan we de leeftijdsgrens voor vrijwilligers nu loslaten. Ook vrijwilligers van 70 jaar en ouder zijn dus weer van harte welkom. Uiteraard alleen als zij zich daar zelf comfortabel bij voelen.

Wel of niet komen?
Wij willen niemand in gevaar brengen, zeker onze waardevolle vrijwilligers niet. Daarom hadden we een leeftijdsgrens ingesteld. Want juist de wat oudere vrijwilliger kan tot de kwetsbare doelgroep behoren. Tegelijkertijd begrijpen wij dat die leeftijdsgrens voor gezonde 70-plussers vervelend en onnodig kan voelen. We laten de leeftijdsgrens nu los. Dus bent u 70 jaar of ouder? En wilt u het vrijwilligers werk weer oppakken? U bent van harte welkom! Maar houdt u wel rekening met de volgende uitgangspunten. Deze gelden overigens voor álle vrijwilligers:

 • Kom niet als u een aandoening heeft of om een andere reden zelf kwetsbaar bent.
 • Kom ook niet als uw partner kwetsbaar is.
 • Heeft u verkoudheidsklachten of koorts? Ook dan moet u thuis blijven.

Vrijwilligerswerk weer oppakken
Bent u een vrijwilliger die graag het vrijwilligerswerk weer wil oppakken? Laat het aan de contactpersoon van de locatie laten weten. Samen bespreken ze wat de mogelijkheden nu en straks zijn. Want de situatie op onze locaties is anders dan vóór het coronavirus. Er zijn werkwijzen veranderd en activiteiten gestopt, of ze gaan op een andere manier verder.

Hygiënemaatregelen
Uiteraard gelden nog steeds de bekende hygiënemaatregelen. We zetten ze graag nog een keer op een rij:

 • Handen vaak en goed wassen.
 • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
 • Maak gebruik van papieren zakdoekjes.
 • Geen handen schudden.
 • Houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van elkaar.
 • Maak gebruik maken persoonlijke beschermingsmiddelen als dat nodig is. Wanneer er bijvoorbeeld geen anderhalve meter afstand gehouden kan worden omdat een bewoner dementie heeft, dan vragen wij om een mondkapje te dragen.

Graag benadrukken we nogmaals hoe ontzettend blij we met onze vrijwilligers zijn. We hopen enorm dat ze  zich voor ons willen blijven inzetten. Maar de komende tijd wel even in een aangepaste vorm. Wij begeleiden onze vrijwilligers daar graag bij.

Update Corona 19 juni

Ilse (verzorgende IG) aan het woord 
Op haar 17e startte Ilse Scholtens (53 jaar) als ziekenverzorger. In de tussentijd heeft ze voor verschillende zorgorganisaties gewerkt en meerdere functies bekleedt. Nu werkt ze als verzorgende IG bij Omring.  “Ik voel me veilig bij Omring. Ook nu in deze moeilijke periode van het coronavirus.” Lees het hele verhaal via deze link

Dankbaar
Ons zorghart maakt een sprongetje bij het zien van deze prachtige waardering op Zorgkaart Nederland. Het sterkt ons enorm om deze moeilijke tijd door te komen en om vol te houden. #samensterk

Update Corona 11 juni

Verdere versoepeling brengt elkaar weer dichter bij elkaar
We hebben goed nieuws! Er mag weer meer bezoek komen. En dat hoeven geen vaste bezoekers te zijn. We zijn hier ontzettend blij mee. Maar we willen het wel veilig en verantwoord doen. Want we willen niemand in gevaar brengen.

Wat verandert er?

Drie keer per week bezoek, twee bezoekers per keer
Bewoners/revalidanten mogen binnenkort drie keer per week bezoek ontvangen. Per keer mogen twee mensen op bezoek komen. Dat hoeven geen vaste bezoekers te zijn, alle naasten zijn weer welkom. Ook kinderen zijn welkom. Zij tellen mee in het maximumaantal bezoekers.

Bezoekers in het eigen appartement van de bewoners mogen zo lang blijven als ze willen. Vindt het bezoek in een andere ruimte plaats? Dan kunnen de bezoekers maximaal één uur blijven.

Samen wandelen
Samen een wandeling mag ook. En de bezoekers mogen dan hun hond meenemen. Maar de hond mag niet mee naar binnen.

Tijdens het wandelen gelden nog steeds een aantal regels:

 • Blijf in de buurt.
 • Vermijd drukte. Ga dus niet naar winkels of andere drukke plekken.
 • Ga niet naar het huis van uw naasten.
 • Houd anderhalve meter afstand, van uw bezoekers en van andere mensen buiten.

Alleen wandelen
Ook mogen onze bewoners/revalidanten weer alleen wandelen, zo vaak als ze willen. Onze  medewerkers hebben hiervoor een wandelkaartje met de regels.

Soms een mondkapje
Bezoekers hoeven geen mondkapje te dragen. Behalve als ze geen anderhalve meter afstand kunnen houden. Bijvoorbeeld als ze op bezoek gaan bij bewoners met dementie. Dan moeten bezoekers wel een mondkapje dragen.

Gezondheidscheck en temperatuurmeting
De gezondheidscheck en de temperatuurmeting blijven gewoon bestaan. En vanzelfsprekend vragen we bezoekers nog steeds om thuis te blijven als ze verkoudheidsklachten hebben!

Wanneer?
De Omringlocaties hebben twee weken de tijd gekregen om de veranderingen door te voeren, van 15 juni tot 29 juni. Zodat ze alles goed en veilig kunnen organiseren. De ene locatie heeft daar wat meer tijd voor nodig dan de andere. Dus de ene locatie start al eerder met deze versoepeling dan de andere. De veiligheid van onze bewoners/revalidanten, de veiligheid van hun naasten en de veiligheid van onze medewerkers staan daarbij voorop!

Hoe?
Helaas kunnen de bezoekers nog niet – zoals vóór het coronavirus – op elk moment bij ons binnenwandelen. Ze moeten zich van tevoren aanmelden. De locaties houden de bewoners/revalidanten en bezoekers op de hoogte van de aanmeldprocedures rondom het bezoek en het wandelen.

Tot slot
Wij zijn ontzettend blij dat we nu weer meer bezoekers mogen verwelkomen. We begrijpen zo goed dat onze bezoekers, bewoners en revalidanten elkaar ontzettend hebben gemist! We vinden het ook heel fijn dat bezoekers in de eigen appartementen weer wat langer mogen blijven. En dat ze lekker samen naar buiten kunnen als ze dat willen.

Het is wel heel belangrijk dat we allemaal voorzichtig blijven. En om goed aan de regels te houden. Zodat we het veilig kunnen houden en coronabesmettingen buiten de deur kunnen houden. Anders moeten we een stap terug doen, en kunnen we weer minder bezoek ontvangen. We hopen natuurlijk dat dit níet nodig is!

 

Update Corona 8 juni

Vanaf 15 juni kunnen onze bewoners meerdere bezoekers ontvangen. De exacte invulling ervan hoort u nog, want het is wel belangrijk dat het veilig en verantwoord plaatsvindt. Ondertussen blijven we kijken of verdere verspoeling mogelijk is.

Update Corona 5 juni

Verdere bezoekersversoepeling zet door
Omring is – samen met u – blij dat we weer bezoek op onze locatie mogen ontvangen! En het gaat goed. Zo goed, dat het nu tijd is voor een volgende stap: uitbreiding van de bezoekregeling. Maar dat moet natuurlijk wel veilig en verantwoord gebeuren. Want we willen niemand in gevaar brengen.

Wat verandert er?

Twee keer per week bezoek
In plaats van één keer, mag de vaste bezoeker nu twee keer per week op bezoek komen. En dan maximaal één uur blijven.

Samen wandelen
Bewoners mogen tijdens het bezoekuur een wandeling maken met hun vaste bezoeker. Wel met een aantal regels.

 • Blijf in de buurt.
 • Vermijd drukte. Ga dus niet naar winkels of andere drukke plekken.
 • Wandel niet naar een huis van een familielid of vriend om daar op bezoek te gaan.
 • Houd anderhalve meter afstand. Bewoner en vaste bezoeker moeten anderhalve meter afstand van elkaar houden. En samen moeten ze anderhalve meter afstand van andere mensen buiten houden.

Geen handschoenen, soms een mondkapje
De bezoeker hoeft geen handschoenen meer te dragen. Ook een mondkapje is niet nodig. Behalve als de bezoeker geen anderhalve meter afstand van de bewoner kan houden. Bijvoorbeeld bij bewoners met dementie. Dan moet de bezoeker wel een mondkapje dragen.

Gezondheidscheck en temperatuurmeting
De gezondheidscheck en de temperatuurmeting blijven gewoon bestaan. En vanzelfsprekend vragen we vaste bezoekers nog steeds om thuis te blijven als ze verkoudheidsklachten hebben!

Tot slot
Wij zijn ontzettend blij met deze uitbreiding van de bezoekregeling. Want nu kunnen onze bewoners en revalidanten elkaars dierbaren wat vaker zien. En ze kunnen samen naar buiten als ze dat willen. Uiteraard houden wij de situatie voortdurend goed in de gaten. En als het nodig is voor de veiligheid, doen we een stapje terug. Maar we hopen natuurlijk dat dit níet nodig is als iedereen zich goed aan onze richtlijnen houdt. Als we samen zorgen dat deze nieuwe stap goed verloopt, is er straks weer wat meer mogelijk. Daar kijken we nu al naar uit!

Update Corona 19 mei

De corona maatregelen lijken te werken. Het aantal besmettingen in ons land neemt af. Ook in onze locaties is het de laatste weken rustiger geworden. De ongekend strenge maatregelen hebben effect. Dat is een opluchting, maar tegelijkertijd is het enorm ingrijpend geweest. Gelukkig hebben we goed nieuws: de komende tijd mogen we – heel voorzichtig! – weer bezoek gaan ontvangen. Daartoe heeft de minister-president en de minister van VWS 19 mei groen licht gegeven. Het is nu aan de organisaties zelf om te besluiten de eerste stap te zetten. Omring wil dat voor alle locaties doen waar vanaf 11 mei jl geen besmettingen zijn geweest. Alle bewoners en eerste contactpersonen ontvangen een brief over de stappen die Omring gaat nemen. Daarnaast ontvangen alle bewoners en eerste contactpersonen vanuit de locaties zelf binnenkort aanvullende informatie over de mogelijkheden rondom de versoepeling op de locaties. Lees verder.

Update Corona 14 mei

Regionale samenwerking is essentieel
Dit vertelde Jan Leunis de Beij, directeur Thuiszorg, onlangs aan ActiZ in een interview over onze geleerde lessen en ervaringen tijdens de Coronacrisis. ActiZ maakt een artikelenserie Zorg in coronatijd, waarin ze laten we zien wat covid-19 voor medewerkers en organisaties betekent. Van duivelse dilemma’s tot kansen, van hoge werkdruk tot mooie samenwerkingen. ActiZ is de branchevereniging van bijna 400 organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd. Lees hier het hele artikel.

We doen het echt met z’n allen: saamhorigheid staat binnen Zorg aan Zee hoog in het vaandel
Esther de Kort, één van onze verpleegkundige die zorg verleent aan het Hospice, gaf een mooi interview over het leven als verpleegkundige rondom palliatieve zorg en herstelzorg aan het online platform ‘Raakt Media’ met nieuws uit de regio. Lees hier het interview.

Aandacht voor Coronathuiszorg-teams op vilans.nl
Jolanda Buwalda en Melanie Doef, verpleegkundige corona-thuiszorgteam deelden aan Vilans hun ervaringen over het Coronathuiszorgteam. Waarin ze onder andere vertelden dat regionale samenwerking de basis vormt van het Coronathuiszorg-team Het interview leest u hier.

Update Corona 8 mei

Experiment bezoekregeling: Omring helaas niet geselecteerd
Het kabinet heeft deze week aangegeven dat er vanaf maandag 11 mei op zeer kleine schaal geëxperimenteerd gaat worden met het versoepelen van het bezoekverbod. Er wordt gestart met het openstellen van 25 geselecteerde zorglocaties van de in totaal ongeveer 2.400 locaties in Nederland. We hebben ons uiteraard wel opgegeven voor dit experiment, maar helaas is de keuze niet op Omring gevallen. We wachten nu de verdere landelijke ontwikkelingen af en informeren u dan uiteraard weer verder.

Update Corona 7 mei

Zoals u op 6 mei ongetwijfeld heeft meegekregen tijdens de persconferentie van het kabinet, is er nieuws rond de bezoekregeling bij verpleeg- en verzorgingshuizen. Er gaat vanaf 11 mei a.s. op zeer kleine schaal geëxperimenteerd worden met het versoepelen van het bezoekverbod.

Eerste stap
Er wordt gestart met het openstellen van 25 geselecteerde zorglocaties van de in totaal ongeveer 2.400 locaties in totaal in Nederland. In deze 25 locaties mag onder strikte voorwaarden, die volgen in een handreiking, één bezoeker per bewoner komen. De GGD wijst per GGD-regio één locatie aan. Welke locaties mee mogen doen is nog niet duidelijk. Hierover worden wij nog verder geïnformeerd door de overheid.

Nog even geen bezoek
Uiteraard willen wij graag zo snel mogelijk familie en vrijwilligers kunnen verwelkomen op onze locaties, maar dit moet voldoende veilig en verantwoord kunnen gebeuren. Vooralsnog kunnen wij echter dus nog geen bezoek verwelkomen in onze locaties.

We zijn voorbereid
Wel zijn we blij u te kunnen laten weten dat we op de achtergrond hard werken aan een nieuw perspectief en voorbereid zijn voor het moment dat we ook bij Omring de bezoekregeling veilig en verantwoord mogen versoepelen. Dit zal maatwerk per locatie betekenen en de mogelijke aanpak is afhankelijk van het landelijke beleid. De bezoekers die naar aanleiding van zo’n landelijk besluit worden verwelkomd hebben bovendien een eigen verantwoordelijkheid om hun andere sociale contacten te minimaliseren. Voor nu blijven we echter het landelijke beleid volgen dat sinds 20 maart jl. is ingegaan. Dit betekent nogmaals dat we ook de komende tijd helaas nog geen bezoek kunnen verwelkomen in onze locaties.

Update Corona 4 mei

De ‘Praatkeet’ in Lindendael en ‘Babbelboet’ Gollards in het nieuws:
NH-nieuws en het NHD besteedde aandacht aan de Praatkreet in Lindendael. Lees het hele artikel viahttps://www.nhnieuws.nl/nieuws/266579/dankzij-de-omring-praatkeet-toch-samen-aan-de-verjaardagstaart. Ook het NHD plaatste er een artikel over in de West-Friese editie en in de editie van de Kop staat vandaag een mooi artikel over de Babbelboet bij Gollards.

Beweeg mee met de fysiotherapie van Lindendael
Het zesde (!) filmpje staat alweer online van onze collega’s van de fysiotherapie vanuit Lindendael. Doet u mee? Bekijk hier het filmpje met oefeningen. 

Update Corona 1 mei

Er wordt aan Omring gedacht
Sinds het kabinet bekend heeft gemaakt dat er geen bezoek (alleen bij bijzonder gevallen) meer mogelijk is in de woonzorglocaties en verpleeghuizen, zijn er talloze hartverwarmende initiatieven ontstaan voor zowel de zorgmedewerkers als de cliënten van woonzorglocaties en in de thuiszorg. Denk aan optredens, cadeautjes, spandoeken en bloemen. Dit wordt ontzettend gewaardeerd.

Bruijns Koffie uit Zwaag verrast Omringmedewerkers en cliënten met warme wafel
Alle zorgmedewerkers en cliënten van de woonzorglocaties van Omring werden verrast met een warme wafel. Jeroen Bruijns (algemeen directeur Bruijns Koffie) en Freddy Stout kwamen de wafels persoonlijk overhandigen aan de zorgmedewerkers bij woonzorglocatie De Watermolen in Abbekerk.

Studio Omring 
Het marketingteam van Omring werkt hard aan een nieuwe aflevering van Studio Omring. Dit initiatief is spontaan ontstaan door het Coronavirus en is voor alle ouderen die (alleen) thuis zitten. In elke uitzending komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals leuke tips en weetjes, puzzels, raadsels, recepten en interviews met  onze eigen medewerkers. 
Kijktip: www.omring.nl/studioomring  

Update Corona 25 april

Poëzielijn | De bibliotheek Hoorn
Onlangs heeft de bibliotheek Hoorn met een aantal samenwerkingspartners de poëzielijn opgezet. Nu bezoekers van woonzorglocaties geen bezoek mogen ontvangen en bijvoorbeeld de voorleesactiviteiten ook niet doorgaan, is er een alternatief. Wekelijks stelt de Bibliotheek Hoorn een kleine bloemlezing samen met een aantal gedichten die vrijwilligers en/of familieleden of medewerkers kunnen voorlezen. Leuk voor vrijwilligers die al met cliënten bellen. En ook voor familieleden die dit via beeldbellen kunnen doen. Klik op onderstaande button voor de poëzielijn. 

Poëzielijn

Update Corona 23 april

Koning bezoekt woonzorglocatie Lindendael van Omring in Hoorn
Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagmorgen 23 april een werkbezoek gebracht aan woonzorglocatie Lindendael in Hoorn, onderdeel van zorgorganisatie Omring in Noord-Holland. De Koning sprak met diverse medewerkers van Omring over de impact die het Coronavirus heeft op hun werk en de organisatie. Uiteraard werden de benodigde maatregelen getroffen om het werkbezoek plaats te kunnen laten vinden. Meer.

Update Corona 22 april

Kabinet verlengt maatregel sluiting zorglocaties voor bezoekers
Op 20 maart jongstleden hebben alle woonzorglocaties voor ouderen in ons land de deuren moeten sluiten voor bezoekers. Dat geldt ook voor de Omringlocaties. Al ruim een maand hebben familieleden, kennissen hun dierbare niet kunnen ontmoeten. Dat gaat ons enorm aan het hart. We blijven hierop in overleg een uitzondering maken voor bezoek in de laatste levensfase.

Maandag 21 april heeft premier Rutte tijdens de persconferentie bekendgemaakt dat de maatregel verlengd wordt tot in elk geval 20 mei aanstaande. Een begrijpelijke en noodzakelijke beslissing in de strijd tegen Corona. Maar wel een maatregel die zeer ingrijpend is. Ook voor familie, kennissen en vrienden van dierbaren. Even geen knuffel, geen kus, geen kopje koffie samen. Omring leeft enorm mee. Onze collega’s in de zorg doen er alles aan om goed voor de cliënten en patiënten te zorgen. Met een extra dosis liefde en aandacht.

In deze moeilijke tijd zien we gelukkig ook veel lichtpuntjes. Er ontstaan veel mooie initiatieven. Zo worden er veilige manieren van contact bedacht (bijv. via beeldbellen). Ook zetten we waar mogelijk extra medewerkers in, zodat er ruime aandacht is. Niet alleen voor de zorg en verzorging maar ook voor een zinvolle dagbesteding. Van gymnastiek in de deuropening tot ballonnenbingo, de creativiteit en saamhorigheid viert hoogtij in de woonzorglocaties, zo is onze ervaring. Daarnaast leeft de buitenwereld ook volop mee. Tekeningen van buurtkinderen, liefdevolle kaartjes, optredens op straat, bossen bloemen; het voelt als een warme deken. In lastige tijden vormt dat een klein beetje troost.

Samen blijven we positief. En samen kijken we uit naar betere tijden, waarin we elkaar weer kunt begroeten. En tot die tijd: weet dat we er zijn. Nu meer dan ooit.

Update Corona 21 april

Pon Business Mobility stelt drie auto’s beschikbaar voor Corona thuiszorgteam 
Pon Business Mobility wil in deze tijd graag iets betekenen voor de helden in de zorg. Daarom hebben zij voor in ieder geval  een maand, drie auto's ter beschikking gesteld aan het Corona thuiszorgteam. Onlangs zijn de auto's opgehaald en direct in gebruik genomen door de teams.

Update Corona 16 april

100 activiteiten voor mensen met dementie
Bezig blijven en de hersenen aan het werk zetten, heeft een positief effect op mensen met dementie. Alzheimer Nederland heeft 100 activiteiten op een rij gezet ter inspiratie om activiteiten te ondernemen. Klik hier.

Britts Gouwe Ouwen populair!
Maandag 13 april was de tweede aflevering van Britts Gouwe Ouwen. Britt gaat in het programma in gesprek met cliënten van Sweelinckhof, loopt mee in de zorg en vervult wensen. De kijkcijfers gaan omhoog en vooral het uitje naar de boerderij viel bij de kijkers in de smaak. Het blijkt dat kijkers extra waardering krijgen voor de zorg. Daarnaast zijn ze weg van Britt en haar respectvolle houding tegenover de ouderen. Bekijk aflevering 2 hier.

Sint Jozef bij tv-zender ONS
Tv-zender ONS heeft onlangs een opname gemaakt tijdens de ontzettend mooie, ontroerende middag bij locatie Sint Jozef in Wervershoof. De led scherm-bus liet aan een tiental bewoners filmpjes zien, die gemaakt waren door familieleden. Dagbestedingscoach Anja Kunst heeft de familieleden keurig geïnformeerd over de opname en zij waren heel enthousiast. Bekijk de opname hier.

Leun op mij
Drie muzikanten hebben het lied ‘Leun op mij’ van Ruth Jacott in een nieuw jasje gestoken en een mooie videoclip gemaakt. Zij hebben cliënten en zorgmedewerkers de afgelopen tijd belangeloos vermaakt met muziek. In het filmpje zie je ook de optredens bij Omringlocaties voorbijkomen. Klik hier.

Update Corona 11 april

Poëzielijn | De bibliotheek Hoorn
Onlangs heeft de bibliotheek Hoorn met een aantal samenwerkingspartners de poëzielijn opgezet. Nu bezoekers van woonzorglocaties geen bezoek mogen ontvangen en bijvoorbeeld de voorleesactiviteiten ook niet doorgaan, is er een alternatief. Wekelijks stelt de Bibliotheek Hoorn een kleine bloemlezing samen met een aantal gedichten die vrijwilligers en/of familieleden of medewerkers kunnen voorlezen. Leuk voor vrijwilligers die al met cliënten bellen. En ook voor familieleden die dit via beeldbellen kunnen doen. Klik op onderstaande button voor de poëzielijn. 

Poëzielijn

Update Corona 10 april

Corona thuiszorgteam
Om verspreiding van het Coronavirus te vertragen en ziekenhuizen te ontlasten start Omring in samenwerking met Wilgaerden en Woonzorggroep Samen in West-Friesland en de kop van Noord-Holland met twee Corona thuiszorgteams voor de verpleging thuis van cliënten met een Covid-19 besmetting of een vermoedelijke besmetting.

Vanzelfsprekend staat de kwaliteit van zorg centraal en willen wij met elkaar zoveel mogelijk de kans op verspreiding van het Coronavirus voorkomen. Met de inzet van de Corona thuiszorgteams zullen we de druk op de ziekenhuizen, huisartsen en de verzorgings- en verpleeghuizen verminderen. Doordat de zorgmedewerkers efficiënt worden ingezet en niet bij reguliere cliënten komen, zal de kans op besmetting verkleinen. Bovendien wordt er efficiënter gebruik gemaakt van beschermende materialen. Zorgorganisatie Omring draagt zorg voor de coördinatie met betrekking tot contact en aanmelding van cliënten. Dit zorgt voor efficiëntie en helderheid voor huisartsen, ziekenhuizen en andere ketenpartners. 

Het Corona thuiszorgteam zorgt voor gerichte zorg aan cliënten met een Covid-19 besmetting of een vermoedelijke besmetting vastgesteld door de huisarts. Cliënten kunnen hierdoor langer thuis blijven. Ziekenhuizen raken minder overbelast. Een cliënt wordt pas doorgestuurd voor ziekenhuisopname als het écht nodig is. Zodra een ziekenhuisopname niet meer noodzakelijk is en de cliënt weer thuis verzorgd en verpleegd kan worden, neemt het Corona thuiszorgteam de zorg van het ziekenhuis over en waarborgt een goede overgang van ziekenhuis naar thuis. 

Inmiddels is het Corona thuiszorgteam in de Kop van Noord-Holland ook gestart.

Update Corona 9 april

Waardering voor de thuiszorg
Hier werden we even stil van... Een prachtige waardering voor Omring Thuiszorg, regio Grootebroek/Lutjebroek op Zorgkaart Nederland. Cijfer: 9,3!

Locatie Lindendael verrast door optreden Gerard Joling
Cliënten en medewerkers van Omringlocatie Lindendael werden verrast door Gerard Joling! Hij kwam in de binnentuin van de locatie optreden om cliënten en zorgmedewerkers een hart onder de riem te steken. Er werd luidkeels meegezongen en iedereen genoot - op veilige en gepaste afstand - met volle teugen van het muzikale optreden.  Bekijk het hele bericht op onze Facebookpagina.

Update Corona 6 april

Landelijke hulplijn voor psychologische ondersteuning
Het Instituut voor Psychotrauma ARQ IVP heeft een landelijke hulplijn geopend voor zorgprofessionals die door de Coronacrisis psychosociale ondersteuning nodig hebben. Het callcenter wordt zeven dagen per week bemand door gespecialiseerde psychologen. De hulplijn is zeven dagen per week bereikbaar tussen 08.30 - 21.30 uur. Het callcenter van psychologen is bereikbaar op 088 – 330 55 00.

Update Corona 4 april

Studio Omring – Aflevering 1 
Om u in deze tijd toch een stukje entertainment te brengen, hebben we Studio Omring in het leven geroepen. Zo brengen we de gezelligheid naar de u toe, zonder dat u de deur uit hoeft. In Studio Omring komen interessante weetjes, tips om te bewegen en nog veel meer leuke items voorbij. En bij deelname aan de Studio Omring Quiz, maakt iedereen kans op een mooie prijs! Iedere woensdag en vrijdag is er een nieuwe aflevering beschikbaar! Te vinden via de website

Bekijk hier aflevering 1.

Voedingstips in tijden van Corona

Wat zijn de mogelijke nadelige effecten van deze bijzondere tijd:

 1. Minder beweging
 2. Gewicht kan toe of afnemen
 3. Ongezonder eten
 4. Ontregeling van de bloedsuiker waardes

Minder beweging kan een gewichtstoename tot gevolg hebben, zeker als we daarbij ook nog meer of ongezonder gaan eten. Probeer waar mogelijk beweging binnenshuis te stimuleren, bijv. met behulp van de video’s (via Studio Omring)

Geen bezoek kan er voor zorgen dat u bijv. uit verveling, eenzaamheid of verdriet gaan eten/snoepen of juist minder gaan eten. We kunnen ons voorstellen dat u uw dierbare graag extra wil verwennen met taart, koek of andere lekkernijen.  Door dit alles kunnen ook de bloedsuikerwaardes gaan stijgen of dalen (ontregeling). Dit is vooral te bemerken bij mensen met diabetes.

Suggesties en tips om te voorkomen dat de bloedglucosewaardes teveel gaan stijgen:  

 1. Maak de 3 hoofdmaaltijden niet te groot.
 2. Kies vaker voor magere yoghurt of kwark evt. met een scheutje suikervrije limonade dan zoete, energierijke toetjes, zoals (slagroom)vla of ijs.  
 3. Blijf vooral gezond koken. Niet te vaak kant & klaar maaltijden of makkelijke maaltijden zoals pannenkoeken. 

Gezonde snacks/tussendoortjes
Voorbeelden van gezonde snacks/tussendoortjes:

 • Reepjes paprika, radijsjes, worteltjes, komkommer of bleekselderij met avocado of humus dipsaus of yoghurt/mayo dressing (kruiden/peper/zout) 
 • Smoothie: bijv.met rood fruit (uit de vriezer), yoghurt en melk
 • Gekookt of gevuld eitje, bijv. ¼ partje gerold in rookvlees of ham
 • Olijven
 • Reepjes gerookte kip met pestodip
 • Augurkjes gerold in plakje kipfilet 
 • Tonijn salade maken (yoghurt/mayo, rood uitje, kappertjes, tonijn op waterbasis uit blik, peper en zout) evt. op een schijfje komkommer doen
 • Verschillende soorten fruit in partjes in een schaaltje
 • Een kopje bouillon 
 • Een beker warme melk (voor het naar bed gaan)
 • Ongezouten noten: max 20 gram (2 eetlepels) per persoon
 • Blokjes kaas en worst
 • Voldoende drinken 
Update Corona 31 maart

Koningin Máxima verrast bewoners en medewerkers locatie Nicolaas in Lutjebroek
Enkele bewoners en medewerkers van Omringlocatie Nicolaas werden maandag 30 maart verrast door niemand minder dan Koningin Máxima. De Koningin wilde hen via een videogesprek graag een hart onder de riem steken nu, door het coronavirus, de woonzorglocaties in heel Nederland zijn gesloten voor bezoek. Lees verder.

Een antwoord op Levensvragen
ZONH heeft een website ontwikkeld waarbij hulpvragers in contact worden gebracht met erkende geestelijke verzorgers. Deze verzorgers geven persoonlijke begeleiding bij het omgaan met ingrijpende levensgebeurtenissen. 

Update Corona 30 maart

Mooi NRC-artikel over beeldbellen in Nicolaas
Verzorgende Tamara Peerdeman: “Wat ontroert is dat bewoners vaak niet weten dat beeldbellen bestaat, maar het ineens de gewoonste zaak lijken te vinden.” Lees het hele artikel hier.

Update Corona 26 maart

Richtlijnen post, cadeaus, was, boodschappen
De volgende richtlijnen hanteren we voor de levering voor cadeaus, post, boodschappen etc. Altijd goed letten op de hygiëne (handen wassen met zeep voor en na ontvangst/contact). 

 • Contact maken met de zorg om overdracht van boodschappen af te spreken.
 • We vragen familie/mantelzorgers zoveel mogelijk om houdbare producten te kiezen wanneer men een boodschap wil brengen voor een cliënt. (Dus bijvoorbeeld chocolaatjes i.p.v. een vers gebakje).
 • Wanneer beperkt houdbare producten worden gebracht, dan worden deze zo snel mogelijk overdragen aan de bewoner dan wel in de koeling plaatsen. 
 • Spullen moeten duidelijk voorzien worden van de naam en het kamernummer van de bewoner.

 

Update Corona 25 maart

Gewijzigde openingstijden Omringwinkels
Zolang er vanuit de regering geen extra maatregelen komen, hanteren we vanaf maandag 30 maart de volgende openingstijden.

 • Omringwinkel Bovenkarspel is vanaf maandag 30 maart gesloten.
 • Omringwinkel Hoorn blijft open van 9:00 tot 17:30 u (half uur langer).
 • Omringwinkel Schagen gaat vanaf maandag 30 maart open van 9:00 tot 13:30 u.
 • Den Helder gaat vanaf maandag 30 maart open van 13:00 tot 17:30 u.
Update Corona 24 maart

Maatregelen kabinet aangescherpt
Het kabinet gaat er strenger op toezien dat de bestaande maatregelen om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan worden nageleefd. Zo worden alle bijeenkomsten, samenkomsten en evenementen tot 1 juni verboden. Dit heeft het kabinet vanavond bekendgemaakt in een persconferentie. 

Britt Dekker in Sweelinckhof
Wellicht heeft u het al gelezen of gehoord. Er is op Omringlocatie Sweelinckhof in Wognum een televisieprogramma opgenomen met Britt Dekker: Britts Gouwe Ouwen. Britt Dekker gaat het programma dinsdagavond 24 maart in De Wereld Draait Door bekendmaken. Britt heeft haar verblijf in Sweelinckhof helaas eerder moeten afbreken vanwege het Coronacrisis. Omring heeft er alle vertrouwen in dat het een positief programma wordt en dat de ouderenzorg op een mooie manier in beeld komt. Maandag 6 april is de eerste aflevering van Britts Gouwe Ouwen op SBS6 21.30u.

Update Corona 21 maart

Vrijwilligers gevraagd zich in te zetten voor medewerkers via Whapp
Door het Coronavirus kunnen onze vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor de cliënten van Omring tijdelijk niet naar hun vaste activiteiten. Om de situatie zo houdbaar mogelijk te maken, hebben we onze vrijwilligers gevraagd of ze zich op een andere manier voor ons willen blijven inzetten.

We hebben onze vrijwilligers uitgenodigd om zich aan te melden voor Whapp, een app van WeHelpen waarmee je elkaar weet te vinden voor een beetje hulp of ondersteuning. Zie Whapp.

Update Corona 20 maart

Heftig maar verstandig besluit: sluiting van alle zorglocaties

Gisteren is door het kabinet besloten dat alle verpleeg- en zorglocaties in Nederland hun deuren moeten sluiten voor bezoekers. Zo moet de verdere verspreiding van het Coronavirus worden tegengegaan. Om deze reden zijn ook de verpleeg- en zorglocaties van Omring met ingang van donderdag 19 maart dicht voor mensen van buitenaf. We begrijpen dat deze maatregel heel ingrijpend is voor zowel bewoners als familieleden, maar we realiseren ons dat we niet anders kunnen, de gezondheid van cliënten en medewerkers gaat boven alles. Het is dus sinds donderdag 19 maart niet meer mogelijk om onze verpleeg- en zorglocaties bewoners te bezoeken. Deze maatregel moet de kwetsbare bewoners verder beschermen. Tegelijkertijd dient de maatregel ook voor extra bescherming zorgen voor het zorgpersoneel. Zij zijn hard nodig in de strijd tegen dit virus. Voor mensen in de laatste fase van hun leven wordt een uitzondering gemaakt.

Arie Epskamp (voorzitter Centrale Cliëntenraad Omring): “De persconferentie van premier Rutte maakte weer pijnlijk duidelijk welke moeilijke periode we doormaken. Maar we zijn overtuigd dat we in het belang van onze bewoners en de zorgmedewerker de voorschriften strikt moeten naleven. De CCR steunt Omring daarin volmondig.”

Alternatieve manieren van contact
Familie en vrienden kunnen natuurlijk altijd telefonisch contact onderhouden met hun dierbaren.  Daarnaast werken wij op dit moment ook hard om alternatieve en creatieve manieren van contact mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door de inzet van iPads en smartphones waarmee bewoners met familie, vrienden en kennissen kunnen beeldbellen, tippen we onze bewoners over de landelijke Luisterlijn (www.deluisterlijn.nl). Ook kijken we waar we digitale applicaties zoals Familienet kunnen inzetten.

Tips voor een praatje

 • Neem contact op met de Luisterlijn
  Iedereen in Nederland kan gebruik maken van de Luisterlijn (www.deluisterlijn.nl). Via 0900-0767. Mensen kunnen hier terecht voor een gewoon kletspraatje of een goed gesprek. 
   
 • De Zilverlijn
  De Zilverlijn is een speciale belservice voor ouderen (www.ouderenfonds.nl/aanmeldenzilverlijn). Professionele vrijwilligers bellen regelmatig en bieden een luisterend oor, een gezellig praatje of een goed gesprek.

Op de website van het RIVM staat de meest actuele informatie rond het Coronavirus. Ook is er een landelijk informatienummer ingesteld voor vragen over het Coronavirus: 0800-1351.

Update Corona 19 maart

Woonzorglocaties sluiten voor bezoekers
Zojuist (donderdagavond 19 maart) maakten premier Mark Rutte en minister van VWS, Hugo de Jonge, bekend dat de woonzorglocaties sluiten voor bezoekers. Voor mensen in de laatste fase van hun leven wordt een uitzondering gemaakt. We bereiden rond deze maatregel zo snel mogelijk duidelijke informatievoorziening voor aan bewoners en familie. We begrijpen dat deze maatregel heel ingrijpend is voor zowel bewoners als familieleden, maar we realiseren ons ook dat we niet anders kunnen, de gezondheid van cliënten en medewerkers gaat boven alles.

Update Corona 18 maart

Werken en zwanger
We houden ons aan de RIVM-richtlijnen: er is geen verhoogd risico voor zwangere vrouwen. Kijk voor meer informatie op de website van het RIVM.

Inzetten van paramedische en psychosociale dienst
De paramedische en psychosociale dienst zijn onderdeel van onze reguliere zorgprocessen en belangrijk voor goede zorg aan onze cliënten. Om cliënten optimaal te beschermen voeren ze een aantal aanpassingen door in de werkwijze. Zoals behandeling op afstand waar dit kan, zeker de kleinere vakgroepen (zoals diëtetiek en logopedie) zullen hier veel gebruik van maken om te voorkomen dat ze meerdere locaties op een dag moeten bezoeken.

Nederland klapt voor de zorg
Door heel Nederland is gisterenavond hartverwarmend geklapt voor de zorg om 20.00 uur. Op social media zijn tal van filmpjes te zien van mensen die op dat moment applaudisseerden voor de zorg.

Let op: nep e-mails en apps over Corona
In deze tijd zijn helaas ook hackers en internetcriminelen actief. Hierdoor kunt u nep e-mails over het Coronavirus ontvangen. Als u zo’n nep e-mail hebt ontvangen of u twijfelt, open het bericht dan niet, klik zeker niet op eventuele links in of bijlages bij het bericht en stuur geen bericht terug.
Pas ook op voor malafide Corona apps in de App Store en Android store. Download deze apps niet, want uw apparaat zal besmet raken met gijzelsoftware. Een voorbeeld is de malafide app ‘COVID19 Tracker’

Update Corona 17 maart

Procedure bij mogelijke besmettingen 
Omring hanteert de volgende procedure bij een mogelijke besmetting. Bij een mogelijke besmetting wordt er contact opgenomen met de behandelend arts. Deze neemt vervolgens contact op met de GGD. Zij hebben vervolgens de regie. De GGD test niet specifiek meer op Corona, maar als alle symptomen aanwezig zijn wordt overgegaan op quarantaine. Omring hanteert de richtlijnen met betrekking tot beschermd verplegen die het RIVM hanteert.

Inzetten iPads in de thuiszorg en op de locaties
Omring zet iPads in bij de thuiszorg en op de woonzorglocaties. Ze worden ingezet voor de volgende doeleinden:

 • Woonzorglocaties: cliënten kunnen door middel van de iPads in contact blijven met hun familie/kennissen. Ook zijn er voor zorgprofessionals voldoende devices aanwezig waardoor zij thuis kunnen werken.
 • Thuiszorg: waar mogelijk ontzorgen van cliënten door middel van beeldzorg.

Vrijwilligers
Voor vrijwilligers worden de deuren van onze woonzorglocaties gesloten, tenzij anders is afgesproken. Alle vrijwilligers worden hier persoonlijk over geïnformeerd.

Huurartikelen Omringwinkel
In de winkels van Omring wordt coulant omgegaan met het inleveren van huurartikelen. Als u twijfelt over het inleveren van huurartikelen, neem dan (bij voorkeur) contact op per mail met de desbetreffende Omringwinkel. De e-mailadressen kunt u hier vinden. 

Update Corona 16 maart

Richtlijnen voor de Flying nurses en uitzendkrachten
Flying nurses en uitzendkrachten worden zoveel mogelijk gekoppeld aan vaste locaties. 

Omringwinkels blijven open
De Omringwinkels blijven gewoon open zodat mensen de benodigde hulpmiddelen gewoon kunnen blijven lenen/kopen.

Restaurants en winkeltjes in de woonzorglocaties
Het volgen van landelijk beleid geldt ook voor de restaurants van Omring. Die zijn gesloten. Ook de winkeltjes in de woonzorglocaties zijn gesloten.

Trainingen, uitjes, cursussen Omringpas
Omring hanteert de richtlijnen van het RIVM. Alle lopende cursussen, uitjes en trainingen worden geannuleerd tot in ieder geval 6 april 2020. Deelnemers worden hierover geïnformeerd. 

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Alle huisbezoeken van de onafhankelijke cliëntondersteuners die plaatsvinden voor of op 6 april worden verplaatst of telefonisch gedaan. Heeft u een afspraak? Dan wordt er zo snel mogelijk contact met u opgenomen.  

Telefoonnummer Rode Kruis
Het Rode Kruis heeft een informatienummer voor ouderen en zieken geopend. Deze vindt u hier.

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker