Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad komt op voor de belangen van de inwoners van de Omringlocatie en de tijdelijke inwoners van de appartementen van Hollewal. Eén van de belangrijkste taken van de cliëntenraad is na te gaan wat de cliënten vinden van de zorg- en dienstverlening in de woonlocatie. De leden van de cliëntenraad achterhalen door contacten met de cliënten of zij tevreden zijn over de zorg en diensten.

Wat doet de cliëntenraad nog meer?

 • ​​​​​​voert frequent overleg met de directeuren en managers van de locaties; 
 • bezoekt regionale bijeenkomsten; 
 • organiseert themabijeenkomsten; 
 • heeft overleg met andere cliëntenraden; 
 • houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de zorg; 
 • onderhoudt waar nodig contacten met familie van de cliënten - weet wat er onder de cliënten leeft; 
 • is bekend bij alle cliënten in Hollewal; 
 • is bekend bij familieleden van cliënten; 
 • kan goed samenwerken met betrokken partijen; 
 • kan zich goed inleven in de situaties van de cliënten; 
 • voert goed en open overleg met iedereen die bij de zorg van de cliënten is betrokken. 

Wie zitten er in de cliëntenraad?

 • cliënten 
 • familieleden van cliënten 
 • andere betrokkenen 
 • administratieve ondersteuning 

Wilt u deelnemen aan de cliëntenraad?

Dat kan. De cliëntenraad vergadert in principe één keer per maand. Ze vergaderen vaker als dit nodig is. Sommige leden van de cliëntenraad zijn ook actief in commissies of werkgroepen. Hiervoor gelden aparte overleg momenten. De cliëntenraad wordt ondersteund door een secretarieel medewerker. Wilt u weten wat het precies inhoudt? Neem contact op met de cliëntenraad. Wij kunnen u verder informeren.

Hoe kunt u de cliëntenraad van Hollewal bereiken?

De cliëntenraad is te bereiken via Jacqueline Radelaar, secretaresse Verpleeghuis Hollewal. Telefoonnummer 0222-363200 / e-mailadres: jradelaar@omring.