kader 1
kader 2
kader 3

Omring geeft met het kwaliteitsvenster invulling aan haar missie: met zorg bijdragen aan de kwaliteit van samen leven.

Omring > Omring transparant over kwaliteit
Laatst geplaatste items

Nieuw woonzorgcomplex helpt mensen met zware zorgvraag zolang mogelijk hun eigen leven voort te zetten Op 15 februari ondertekenden woningstichting Het Grootslag en Omring de samenwerkingsovereenkomst... Lees verder >


Baanbrekende samenwerking Omring / VGZ Zorgorganisatie Omring en Coöperatie VGZ, waar Univé Zorg een onderdeel van is, gaan een meerjari... Lees verder >


Zo leuk kan zorg zijn! Altijd al willen weten hoe leuk zorg kan zijn? En wil jij graag werken bij een organisatie die pe... Lees verder >

Alle nieuwsitems

Omring transparant over kwaliteit

30 jun

Bij Omring zijn wij graag open over de kwaliteit van zorg. Daarom openen wij in de week van 3 juli ons kwaliteitsvenster op deze website. In dit kwaliteitsvenster geven wij u een inzicht in de manier waarop wij continu werken aan de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening. Het kwaliteitsvenster bestaat uit 12 thema’s. Per thema hebben wij de belangrijkste informatie samengevat. Omring geeft met dit kwaliteitsvenster invulling aan haar missie: met zorg bijdragen aan de kwaliteit van samen leven. In de week van 3 juli maken wij ons kwaliteitsvenster dus bekend. Als voorproefje geven we u nu vast inzicht in een aantal van onze kerncijfers op het gebied organisatie-, personeels- en opleidingsgebied. Rest ons nog te zeggen dat wij trots zijn op de warme zorg die op professionele wijze geleverd wordt. En het kan natuurlijk altijd weer net iets beter. We willen blijven leren, ook van elkaar.

Omring in cijfers (2016)

• 50.000 Omringpashouders (diensten en services voor gemak, gezondheid en ontspanning)
• 2.750 cliënten intramuraal (inclusief revalidatie) en 8.250 extramuraal
• 132 cliëntenraadsleden
• 25 woonzorglocaties voor wonen inclusief verpleging, verzorging
• 3 revalidatiecentra
• Herstelafdeling in het Westfriesgasthuis (WFG)
• 15 centra voor dagbesteding voor mensen met dementie en/of somatiek en hun mantelzorgers
• 54 thuiszorgteams: verpleging, verzorging, behandeling, huishoudelijke hulp en begeleiding
• 2 labs (THUIS.LAB en OMRING.LAB)
• 5 Omringwinkels
• Omzet in 2016: 152 miljoen euro
• Score Omring woonzorglocaties Zorgkaart Nederland in 2016 gemiddeld een 8,1
• Score Omring thuiszorg/wijkverpleging Zorgkaart Nederland in 2016 gemiddeld een 8,7

Personeelssamenstelling

De ruim 3000 Omringers vormen het hart van onze organisatie. Bij Omring heeft iedereen aandacht voor elkaar en voor de persoonlijke zorg en dienstverlening. Dit blijft niet alleen beperkt tot de medewerkers in de verpleging en verzorging. Ook de collega’s vanuit facilitair, technische dienst, receptie, leidinggevenden, backoffice, vrijwilligers en mantelzorgers hebben aandacht voor goede en persoonlijke zorg.

Hieronder ziet u de personeelssamenstelling voor heel Omring in Fte's. 1 Fte is 1 volledige werkweek. Het tweede overzocht geeft inzicht in de verhouding tussen gediplomeerd personeel en personeel in opleiding.

PersoneelsformatieVerhouding gediplomeerd en in opleiding

De medewerkers in de intramurale zorg inclusief behandelaren

Hieronder gaan we kort in op het aantal medewerkers in de intramurale zorg (woonzorglocaties) inclusief onze behandelaren.

De personeelssamenstelling bij Omring is een functiemix van verschillende niveaus welke bijdraagt aan een borging van de benodigde deskundigheid, afhankelijk van de behoefte en zorgvraag van de cliënten.

• 2.293 medewerkers (1.250 Fte: 1 Fte is een volledige werkweek) en 2100 vrijwilligers (aantal)
• Instroom 2016: 133 Fte, 54 Fte zijn in 2016 uit dienst gegaan
• 95% bezetting door vast personeel
• Verzuimpercentage 2016: 6,0%
• 24 uurs medische en verpleegkundige bereikbaarheid door eigen artsen en verpleegkundigen
• Aantal opleidingsplaatsen 187 per jaar en voor 2018 50 extra
• 71 medewerkers zijn in opleiding voor doorgroei naar een hoger functieniveau
• Investeren in samenwerking formele en informele zorg (mantelzorgers en familie)
• Ratio personele kosten versus opbrengsten 72%( De personeelskosten 2016 uitgedrukt in een percentage van de totale opbrengsten 2016 (intramuraal inclusief behandelaren)

kader 9kader 5

Omring onderscheidt zich

Omring heeft in 2016 deelgenomen aan het door VWS via Waardigheid en Trots door bureau Dageraad uitgevoerde onderzoek naar positieve succesfactoren bij zorgaanbieders die als ‘kwalitatief goede zorg verlenend’ bekend staan. In factoren als het (grote) aantal vrijwilligers (investeren in informele zorg), 95% bezetting door vast personeel (eigen flex eerst), een relatief stabiel personeelsbestand, personeel verschuiven van staf naar zorg en behandeling, en investeren in opleiden en lerend vermogen komt onder meer het onderscheid tot uitdrukking.

kader 6

Contact met Omring

Vragen aan Omring 088 – 206 89 10 service@omring.nl

Omring in mijn buurt Voer uw postcode in en vind onze zorg en diensten in uw buurt.

24 uur per dag / 7 dagen per week 088 - 206 89 10