Omring Vitaalteam Ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten
Disclaimer
Disclaimer
Disclaimer
Vitaalteam > Disclaimer

Disclaimer

Deze website is en wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Omring is niet aansprakelijk voor de inhoud op de websites waar deze website naar verwijst. Omring vrijwaart zich van alle juridische consequenties. Alle op deze website geplaatste inhoud en alle in deze website gebruikte broncode zijn eigendom van Omring. Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Omring.

Maak een afspraak

Maak snel een afspraak via 088 - 206 89 10
of vul hier het contactformulier in.

Vraag het ons Omring Vitaalteam 088 - 206 89 10

Ontdek wat Omring Vitaalteam voor u kan betekenen