Worden mijn kinderen, vrienden en buren verplicht mij te helpen?
Worden mijn kinderen, vrienden en buren verplicht mij te helpen?
Worden mijn kinderen, vrienden en buren verplicht mij te helpen?
Omring > Worden mijn kinderen, vrienden en buren verplicht mij te helpen?
Laatst geplaatste items

Krijg ik nog wel ondersteuning als ik veel inkomen of vermogen heb? Gemeenten mogen cliënten geen ondersteuning weigeren. Dus ook niet omdat u een hoog inkomen of ve... Lees verder >


Moet ik vertrekken uit mijn verzorgingshuis en weer zelfstandig thuis gaan wonen? U wordt niet gedwongen om weer zelfstandig thuis te gaan wonen. U houdt hun recht op een plaats in een instelling. Het kan gebeuren dat mensen moeten misschien wel verhuizen naar een ander verzorgingshuis. Omdat uw eigen verzorgingshuis gaat sluiten. Lees verder >


Waar kan ik meer informatie over de veranderingen in de zorg vinden? Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij onze wijkverpleegkundige in uw buurt of een medewe... Lees verder >

Worden mijn kinderen, vrienden en buren verplicht mij te helpen?

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) stelt hulp door kinderen, vrienden of buren niet verplicht.

Ze zijn dus nooit verplicht om te helpen. Gemeenten mogen wel onderzoeken of uw sociale netwerk kan helpen. De gemeente kan ook rekening houden met deze hulp als ze een aanbod aan u doet. In het gesprek met u moet de gemeente ook vragen of uw mantelzorger hulp nodig heeft bij het uitvoeren van zijn taken.

Contact met Omring

Vragen aan Omring 088 - 206 89 10 service@omring.nl

Omring in mijn buurt Voer uw postcode in en vind onze zorg en diensten in uw buurt.

24 uur per dag / 7 dagen per week 088 - 206 89 10