Moet ik vertrekken uit mijn verzorgingshuis en weer zelfstandig thuis gaan wonen?
Moet ik vertrekken uit mijn verzorgingshuis en weer zelfstandig thuis gaan wonen?
Moet ik vertrekken uit mijn verzorgingshuis en weer zelfstandig thuis gaan wonen?
Omring > Moet ik vertrekken uit mijn verzorgingshuis en weer zelfstandig thuis gaan wonen?
Laatst geplaatste items

Worden mijn kinderen, vrienden en buren verplicht mij te helpen? De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) stelt hulp door kinderen, vrienden of buren niet verp... Lees verder >


Krijg ik nog wel ondersteuning als ik veel inkomen of vermogen heb? Gemeenten mogen cliënten geen ondersteuning weigeren. Dus ook niet omdat u een hoog inkomen of ve... Lees verder >


Waar kan ik meer informatie over de veranderingen in de zorg vinden? Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij onze wijkverpleegkundige in uw buurt of een medewe... Lees verder >

Moet ik vertrekken uit mijn verzorgingshuis en weer zelfstandig thuis gaan wonen?

Als u al in een verzorgingshuis woont, mag u hier blijven.

U wordt niet gedwongen om weer zelfstandig thuis te gaan wonen. U houdt hun recht op een plaats in een instelling. Het kan gebeuren dat mensen moeten misschien wel verhuizen naar een ander verzorgingshuis. Omdat uw eigen verzorgingshuis gaat sluiten. Bijvoorbeeld omdat er te weinig mensen wonen of omdat het gebouw te oud is. Vanaf 2015 worden de voorwaarden voor wonen in een instelling strenger. Die voorwaarden gelden dan voor nieuwe cliënten. Dit is het gevolg van het kabinetsbeleid om mensen langer thuis te laten wonen.

Contact met Omring

Vragen aan Omring 088 - 206 89 10 service@omring.nl

Omring in mijn buurt Voer uw postcode in en vind onze zorg en diensten in uw buurt.

24 uur per dag / 7 dagen per week 088 - 206 89 10