Krijg ik nog wel ondersteuning als ik veel inkomen of vermogen heb?
Krijg ik nog wel ondersteuning als ik veel inkomen of vermogen heb?
Krijg ik nog wel ondersteuning als ik veel inkomen of vermogen heb?
Omring > Krijg ik nog wel ondersteuning als ik veel inkomen of vermogen heb?
Laatst geplaatste items

Worden mijn kinderen, vrienden en buren verplicht mij te helpen? De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) stelt hulp door kinderen, vrienden of buren niet verp... Lees verder >


Moet ik vertrekken uit mijn verzorgingshuis en weer zelfstandig thuis gaan wonen? U wordt niet gedwongen om weer zelfstandig thuis te gaan wonen. U houdt hun recht op een plaats in een instelling. Het kan gebeuren dat mensen moeten misschien wel verhuizen naar een ander verzorgingshuis. Omdat uw eigen verzorgingshuis gaat sluiten. Lees verder >


Waar kan ik meer informatie over de veranderingen in de zorg vinden? Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij onze wijkverpleegkundige in uw buurt of een medewe... Lees verder >

Krijg ik nog wel ondersteuning als ik veel inkomen of vermogen heb?

Gemeenten mogen cliënten geen ondersteuning weigeren. Dus ook niet omdat u een hoog inkomen of veel vermogen zou hebben.

Gemeenten mogen wel een hogere eigen bijdrage vragen aan cliënten met meer inkomen of vermogen. Maar nooit hoger dan de eigen bijdrage volgens het uitvoeringsbesluit Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). In het uitvoeringsbesluit staan regels voor de eigen bijdrage. Die regels gelden voor alle gemeenten. Gemeenten mogen maar op één manier afwijken van de regels in het uitvoeringsbesluit: ze mogen een lagere bijdrage vragen, geen hogere. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen, het vermogen, de leeftijd en de gezinssamenstelling. Het CAK int de eigen bijdrage.

Contact met Omring

Vragen aan Omring 088 - 206 89 10 service@omring.nl

Omring in mijn buurt Voer uw postcode in en vind onze zorg en diensten in uw buurt.

24 uur per dag / 7 dagen per week 088 - 206 89 10